Jak hledat

K hledanému textu se můžete dostat trojím způsobem. Buď přes přehled ročníků, kde se Vám otevře seznam čísel s klikacími články a přílohami, nebo přes hledání v rejstříku, kde můžete vyhledávat řetězce znaků v názvech článků nebo autorech. Poslední způsob je textové vyhledávání, které, byť v dosud nekorigovaných textech, najde Vámi zvolený řetězec.

Hledání v přehledu ročníků má jednu velkou výhodu. Pokud jde o článek na pokračování, což je v případě Cyrila velmi časté, kliknutí na "předchozí" nebo na "pokračování" vám vyhledá a červeně označí předchozí či následující část článku/seriálu.

Textový i faximilový náhled he vybaven tlačítky listování po jednotlivých stranách.