Přehled ročníků


Přehled ročníků:

1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1946, 1947, 1948

Titulní strana ročníku

Obsah I. ročníku

Číslo 1874/1

Ctěným čtenářům, Lehner

Doba přípravní na reformu zpěvu církevního a osud Jednoty Cecilianské

Dopisy, Holain

Zprávy domácí

Hovorna redakce

Literatura hudební

Číslo 1874/2

Chorál, Lehner Fd.

Zpěv obecný při službách Božích, a kůry literátské, Lehner Ferdinand (pokračování)

Resposoria mešní, Lehner

Pěstování zpěvu církevního

Z Prahy, N-ý

Z Karlína, Lehner

V Rakovníku

Z diecéze Litoměřické

Z bisk. semináře v Hradci Králové, Uhlíř

V Budějovickém semináři

V Táboře

V Kroměříži, Holain L.

Z Olomouce

Příloha hudební, Lehner

Listárna redakce

Literatura hudební, Lehner

Asperges me

Vidi aquam

Responsoria ad Missam

Ite Missa est

Číslo 1874/3

Vincenc Bradáč

Chorál, Lehner Fd. (předchozí)

Zpěv obecný při službách Božích, a kůry literátské, Lehner Fd. (předchozí, pokračování)

O zkouškách, Holain L.

Hlas ze Soběslavi, Pokorný F. (pokračování)

Pěstování zpěvu církevního

Zprávy domácí

Literatura hudby posvátné

Modus Respondendi in Missa, Witt Fr.

Responsoria ad Prefationes et ad Orationem Domini

Číslo 1874/4

Chorál, Lehner Fd.

Zpěv obecný při službách Božích, a kůry literátské, Lehner Ferdinad (předchozí, pokračování)

Hlas ze Soběslavi, Pokorný F. (předchozí)

Zprávy domácí

Literatura hudby posvátné

Hudební příloha "Cecilie" č. 3

Listárna redakce

Responsoria ad Prefationes et ad Orationem Domini

Čtyry hymny k průvodu na Boží Tělo, Leitner

Číslo 1874/5

Chorál, Lehner Fd. (předchozí)

Zpěv obecný při službách Božích, a kůry literátské , Lehner Ferdinand (předchozí, pokračování)

Pěstování zpěvu církevního

Z Čelákovic, Horák

Z Rokycan

Z Hradešínska, Čermák Václav

Čtyry hymny k průvodu na Boží Tělo, Leitner

Pange lingua, Palestrina

Pange Lingua, Witt Er.

Číslo 1874/6

Chorál, Lehner Fd.

Pěstování zpěvu církevního (předchozí)

Z Prahy, N.

Z Karlína, Kašpar J.

Z Tábora, K.

Program hudební slavnosti Německé Jednoty Ceciliánské v Řezně

Průvod chorálu "Adjuva nos", Witt Fr.

Adjuva nos

Adjiva nos (4hl)

Číslo 1874/7

Chorál, Lehner Fd. (předchozí)

Zpěv obecný při službách Božích, a kůry literátské , Lehner Ferdinand (předchozí, pokračování)

Hudební exkurse

Z Prahy, Lehner

Pěstování zpěvu církevního

Z Karlína, Micko V.

Z Hradce Králové

Zprávy domácí

Literatura hudby posvátné

Graduale "Surrexit pastor bonus", Foerster J.

O salutaris hostia, Foerster Jos.

Adoramus te Jesu Christe, Foerster Jos.

Číslo 1874/8

Zpěv obecný při službách Božích, a kůry literátské , Lehner Ferdinand (předchozí, pokračování)

Falso bordone, N-ý

Kapitola o "intrádách", L.H.

Pěstování zpěvu církevního

Z Choltic, B-k J.

Z Kroměříže

Z Prahy, N-ý

Z Doubravice na Svitavě

Missa in honorem Sc. Adalberti op. 31, Foerster Josepho (pokračování)

Číslo 1874/9

Chorál, Lehner F. (předchozí)

Cestopisné upomínky hudební, Lehner F. (pokračování)

Zkoušky chovanců v ústavě pro vzdělávání varhaníků a ředitelů kůru, Lehner

Pěstování zpěvu církevního

Z Čelakovic

Z Velké Řetové, Kašpar J.

Z Poděbrad, B. K.

Ze Zbraslavic, Illem Fr. Alf.

Ze Želiva, N. N.

Zprávy smíšené

Missa in honorem St. Adalberti, Foerster Jos. (předchozí, pokračování)

Číslo 1874/10

Počátkové reformy hudby posvátné, Lehner Fr.

Cestopisné upomínky hudební, Lehner F. (předchozí, pokračování)

Pěstování zpěvu církevního

Z Doubravice na Svitavě

Missa in honorem St. Adalberti, Foerster Jos. (předchozí, pokračování)

Číslo 1874/11

Cestopisné upomínky hudební, Lehner F. (předchozí, pokračování)

Pěstování zpěvu církevního

Z Čelakovic

V Nehvizdech, J. H.

Ve Dvoře Králové

Z Roštína v Kroměřížsku, L. Pk.

Z Tábora, K.

Z Vodňan

Literatura hudby posvátné

Listárna Redakce

Oznámení

Missa in honorem St. Adalberti, Foerster Jos. (předchozí, pokračování)

Číslo 1874/12

Cestopisné upomínky hudební, Lehner F. (předchozí, pokračování)

Ctěným čtenářům, Redaktor

Kterak sluší přednášeti staročeské zpěvy, Lehner F.

Pěstování zpěvu církevního

Různé zprávy

Z Rokycan, J. S.

Missa in honorem St. Adalberti, Foerster Jos. (předchozí, pokračování)