Přehled ročníků


Přehled ročníků:

1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1946, 1947, 1948

Číslo 1875/00

Titulní strana ročníku

Obsah II. ročníku "Cecilie"

Číslo 1875/1

Pavel Křížkovský a jeho činnost u opravě chrámové hudby, Janáček Lev

Pěstování zpěvu církevního

V Černém Kostelci, Marschner J.

Z Vrchlabí, Nydrle D.

V Želivě, M. N.

Z venkova

Z B...

Z Tábora, Konrád F. K.

Konkurs

Listárna redakce

Různé zprávy

Missa in honorem Sc. Adalberti op. 31, Foerster Josepho (předchozí, pokračování)

Číslo 1875/2

Zpěv obecný při službách Božích a kůry literátské, Lehner Fd. (předchozí, pokračování)

Cestopisné upomínky hudební, Lehner Ferd. (předchozí, pokračování)

Pěstování zpěvu církevního

Z Prahy

Z Tábora, K.

Listárna redakce

Konkurs

Missa in honorem Sc. Adalberti op. 31, Foerster Josepho (předchozí, pokračování)

Číslo 1875/3

Liturgická stránka slavné mše sv., Langer Ed.

Cestopisné upomínky hudební, Lehner Ferd. (předchozí, pokračování)

Pěstování zpěvu církevního

Z Prahy

Z Prahy , Janáček Lev

Z Poděbrad, B. K.

Z Klatov, E. K.

Literatura hudby posvátné

Listárna redakce

Missa in honorem Sc. Adalberti op. 31, Foerster Josepho (předchozí)

Číslo 1875/4

Liturgická stránka slavné mše sv., Langer Ed. (předchozí)

Cestopisné upomínky hudební, Lehner Ferd. (předchozí, pokračování)

Pěstování zpěvu církevního

Z Ml. Boleslavi

Z Poděbrad, Krunert Blažej

Literatura hudby posvátné

VIII Motetta, Wesselack J. Georgio

Číslo 1875/5

Bídný stav našich varhan

Liturgická stránka slavné mše sv., Langer Ed. (předchozí)

Pěstování zpěvu církevního

Z Lubné u Rakovníka, V.

Z Tábora

Z Roštína na Kroměřížsku, -ek.

Z Brna, L. J.

Z Nového Rousínova na Moravě, Charvát Frant.

Poznamenání k hudební příloze č. IV. a V.

Literatura hudby posvátné

Listárna redakce

VIII Motetta, Wesselack J. Georgio (předchozí)

Číslo 1875/6

Ordinariátní odporučení

Zpěv obecný při službách Božích a kůry literácké, Lehner Ferd. (předchozí, pokračování)

Předmluva k Nešporním Antifonám sv. Řehoře Velkého, Lehner Ferdinand

Pěstování zpěvu církevního

Z Tábora, K.

Různé zprávy

Literatura hudby posvátné

Listárna redakce

Důstojný pane!, Lehner Ferdinand

Ave Maria, Vittoria

Motetto (Žl. 95, 1-3), Hasler Leo

Číslo 1875/7

Zpěv obecný při službách Božích a kůry literácké, Lehner Ferdinand (předchozí)

Důstojný pane redaktore!, N. N.

Otázka a odpověď

Pěstování zpěvu církevního

Z Joachymova

Z Prahy

Z Prahy

Literatura hudby posvátné

Listárna redakce

Z Prahy

Litaniae Omnium Sanctorum, Lassus Orlandus de

Číslo 1875/8

Pane redaktore!

Pěstování zpěvu církevního

Z Prahy

V Karlíně

V Emauzích a na Slovanech

Lev Janáček

Hostivice, -lz.

Ze Žebráku

Z Ml. Boleslavi, Hruška Fr.

Z Poděbrad, Krunert Blažej

Z Oseka a Lipníka, Jeden od nás

Z Hodonína, V-ý.

Konkurs

Missa pro Defunctis, Witt Fr. (pokračování)

Číslo 1875/9

Slovo o nynější církevní hudbě, J. K.

Volání po opravě církevní hudby před 44 roky, Lehner

Pěstování zpěvu církevního

Ze Sluštic

Z Bezna, Vaněk Vácslav

Z Tábora

Ve Velké Řetové, J. K.

Na Hochštýně u Záhřeba, Kricner Alois

Různé zprávy

Oznámení, Lehner

Missa pro Defunctis, Witt Fr. (předchozí)

Číslo 1875/10

Pozvání k hudební slavnosti kostelní

Pamětní spis o opravě hudby kostelní a souhlas ordinariátu, Lehner

K hudební příloze č. X, Lehner

Te Deum Laudamus, Křížkovský Pl.

Číslo 1875/11

Oznámení, Lehner

Cestopisné upomínky hudební, Lehner Ferd. (předchozí)

Pěstování zpěvu církevního

V Praze 20. srpna, Lehner

Z Prahy, V. Hk.

Ze Studýnek u Zábřehu, Svoboda Frant.Kleof.

XI. příloha hudební

Připamatování, Red.

Adoramus te, Ruffo Vincenzo

Motetto, Hasler Leo

Číslo 1875/12

První Ceciliánská slavnost v Praze (pokračování)

Oznámení a prosba, Lehner

Pěstování zpěvu církevního

Z Prahy

V Staré Boleslavi, P.

Ze Studýnek u Zábřehu, Svoboda Frant. K.

XII. příloha hudební

Litaniae lauretanae, Křížkovský Paulus (pokračování)