Přehled ročníků


Přehled ročníků:

1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1946, 1947, 1948

Titulní strana ročníku

Obsah III. ročníku "Cecilie"

Číslo 1876/1

Stanovy pro odbor hudební akademie křesťanské v Praze

První Cecilianská slavnost v Praze (předchozí, pokračování)

Pěstování zpěvu církevního

Z Prahy

Z Prahy

Z Tábora (pokračování)

Oznámení, Redakce

Method (inzerát)

Litaniae lauretanae, Křížkovský Paulus (předchozí)

Pange lingua, Witt Fr.

Číslo 1876/2

První Cecilianská slavnost v Praze (předchozí, pokračování)

Resoluce výboru sekce hudební v akademii křesťanské v Praze

Pěstování zpěvu církevního

Z Prahy, Eckert Fr.

Z Prahy od sv. Štěpána

Ze Sázavy sv.-Prokopské, Pešek Karel

Z bohosloveckého semináře v Hradci Králové, Horáček F.

Z Lošan i Kolína, J. Ch.

Z Velké Řetové, T. K.

Z Bezna, Vaněk Václav

Z Tábora (předchozí, pokračování)

Cantus sacri ad I. Nocturnum Tridui Sacri, Witt Francisco (pokračování)

Číslo 1876/3

První Cecilianská slavnost v Praze, Bohoslovci Olomoučtí (předchozí)

Zákonodárství církevní o hře na varhany, Langer Edm. (pokračování)

Pěstování zpěvu církevního

Z Prahy, Lehner

Ze semináře pražského (pokračování)

Literatura hudby posvátné

Ctěnému čtenářstvu!

Cantus sacri ad I. Nocturnum Tridui Sacri, Witt Francisco (předchozí, pokračování)

Číslo 1876/4

Zákonodárství církevní o hře na varhany, Langer Edm. (předchozí)

Pěstování zpěvu církevního

Z Prahy, Eckert František

Ze semináře pražského (předchozí)

Z Bezna, Vaněk Václav

Z Tábora, K. (předchozí)

Z Brna, Mühlberger František

Cantus sacri ad I. Nocturnum Tridui Sacri, Witt Francisco (předchozí, pokračování)

Číslo 1876/5

Requiem za + Josefa rytíře Führicha, Lehner

Opětné slovo pp. učitelům a ředitelům kůru

Pěstování zpěvu církevního

Z Prahy

Pašiový týden u sv. Vojtěcha, F. E.

Obnovený chrám sv. Vojtěcha, F. E.

Ct. pp. bohoslovci pražského k. a. semináře

U sv Cyrilla a Methoděje

Z Kralovic, Appel Karel

Z Olomouce

Z Poděbrad, Krunert Blažej

Tábor, K.

Tábor, K.

Z Brna

Z Třeště, Vlk Jos.

Literatura hudby posvátné, Lehner

Cantus sacri ad I. Nocturnum Tridui Sacri, Witt Francisco (předchozí, pokračování)

Číslo 1876/6

První Cecilianská slavnost v Praze, Lehner (předchozí)

Program hudební slavnosti (ve Štýrském Hradci)

Pěstování zpěvu církevního

Z Prahy

Z Prahy

V Ml. Boleslavi (pokračování)

Z Opatovic u Jevíčka na Moravě, Svoboda Libor

Literatura hudby posvátné

Konkurs, Lehner Ferdinand

Cantus sacri ad I. Nocturnum Tridui Sacri, Witt Francisco (předchozí, pokračování)

Číslo 1876/7

Pašijový týden v metropolitním chrámu Olomouckém, G.

Pěstování zpěvu církevního

V Ml. Boleslavi, Hruška Frant. (předchozí)

V Ml. Boleslavi, Hruška František

Z Bezna, Vaněk Václav

Z Hodonína, Barta V.

Úmrtí, Method, Lehner

Dodatek k litaniím lauretánským od P. Křížkovského

Cantus sacri ad I. Nocturnum Tridui Sacri, Witt Francisco (předchozí)

Číslo 1876/8

Pomoc v nouzi, Lehner

Pěstování zpěvu církevního

Z Prahy

Z Prahy, K.

Ze Studýnek u Zábřehu, Svoboda Frant. Kleof.

Z Přerova (na Moravě) (pokračování)

V Novém Hradci Králové, Píč Karel

V Táboře, K.

Literatura hudby posvátné

Pange lingua, Seiler Jos.

Číslo 1876/9

Rytmus ve skladbách církevních, Kuchař Jan Křt.

O paedagogické důležitosti zpěvu, Konrád K. (pokračování)

Pěstování zpěvu církevního

Z Přerova (na Moravě) (předchozí)

Missa "Septimi Toni", Witt Fr. (pokračování)

Číslo 1876/10

Pouť k slavnosti Cecilianské do Štýrského Hradce, Pachta P. Jos. (pokračování)

O paedagogické důležitosti zpěvu, Konrád K. (předchozí)

Pěstování zpěvu církevního

Ze Slaného

Z Kralovic, A. K.

Od nás (Z diecése Kralohradecké)

Upamatování, Lehner

Missa "Septimi Toni", Witt Fr. (předchozí, pokračování)

Číslo 1876/11

Pouť k slavnosti Cecilianské do Štýrského Hradce, Pachta P. Jos. (předchozí, pokračování)

Nové varhany v Králové-klášteře na Starém Brně

Drobné zprávy, Lehner

Konkurs (inzerát), Stockau Bedřich hrabě

Literatura hudby posvátné

Missa "Septimi Toni", Witt Fr. (předchozí, pokračování)

Číslo 1876/12

Myšlénky reformační, Skuherský F. Z.

Pouť k slavnosti Cecilianské do Štýrského Hradce, Pachta P. Jos. (předchozí, pokračování)

Pěstování zpěvu církevního

Z Prahy, Lehner

Z Prahy, Lehner

Od Sloupu (Z diecése Brněnské)

(Zasláno), Mühlberger František

Pozvání ku předplacení

Missa "Septimi Toni", Witt Fr. (předchozí, pokračování)