Přehled ročníků


Přehled ročníků:

1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1946, 1947, 1948

Titulní strana ročníku

Obsah IV. ročníku "Cecilie"

Číslo 1877/1

Všelijaká objasnění melodická a harmonická, Janáček Lev

Pouť k slavnosti Cecilianské do Štýrského Hradce, Pachta P. Jos. (předchozí, pokračování)

Nové varhany v děkanském chrámu Jáchymském od G. F. Steinmeyera, Förster J.

Pěstování zpěvu církevního

Ze Studýnek u Zábřehu, Svoboda Frant. Kleof.

Z Bezna, Vaněk Václav

Literatura hudby posvátné

Missa "Septimi Toni", , Witt Fr. (předchozí)

Číslo 1877/2

Pouť k slavnosti Cecilianské do Štýrského Hradce, Pachta P. Jos. (předchozí)

Pěstování zpěvu církevního

Z Opatovic u Jevíčka na Moravě

Z Nového Hradce Králové, Píč Karel

Ze Zbraslavic, Illem Frant. Alf.

Z Poděbrad, B. K.

V Táboře, K.

Z Čejkovic u Hodonína, Klíma Frant.

Hlas z Moravy

Hudební příloha č. 2

Listárna

Regina coeli, Foerster Jos.

Regina coeli, Foerster Jos. (pokračování)

Číslo 1877/3

O paedagogické důležitosti zpěvu, Konrád K. (předchozí)

Všelijaká objasnění melodická a harmonická, Janáček Lev (předchozí)

Pěstování zpěvu církevního

Z Karlína (pokračování)

Z Kouřimi

Z Mladé Boleslavi, -k.

Z Nového Veselí na Moravě, Klimeš Jos.

Hlas z Moravy (předchozí)

Literatura hudby posvátné

Method

Listárna

Regina coeli, Foerster Jos. (předchozí)

Adoramus te, Foerster Jos.

Exaudi Deus, Janáček L.

Číslo 1877/4-5

Jednatelská zpráva , Lehner F. J.

Missa Papae Marcelli, Lehner F. J.

Cestopisné upomínky hudební, Lehner F. J. (předchozí, pokračování)

Pěstování zpěvu církevního

Z Karlína, Lehner (předchozí, pokračování)

Z Litoměřic, x.

Od Jizery, Starý Jan Aug.

Z Tábora, K.

4. hudební příloha, Lehner

Literatura hudby posvátné, Lehner

Method

Oznámení

Pange lingua, Foerster Jos.

O bone Jesu!, Palestrina G. P. da

O sacrum convivium, Nekes

Číslo 1877/6-7

O posvátném zpěvu staročeském, Konrád K. (pokračování)

Základové, jimiž se řídí vyučování na slov. průpravnách učitelských v Brně, Janáček Lev

Božanův kancionál, Konrád (pokračování)

Pěstování zpěvu církevního

Zpráva o činnosti pěveckého sboru Svatodušského v Praze, Starý Jan A.

Z Hradce Králové, -y.

Z Poděbrad, Krunert Blažej

Z Čáslavska

Z Telecího, Kašpar Jos.

Z Doubravice

Z Budějovic

Z Budějovického semináře, Lehner

Hudební příloha 5., 6. a 7., Lehner

Literatura hudby posvátné

Oznámení

Missa in honorem Sc. Ferdinandi, Skuherský F. Z. (pokračování)

Missa in honorem Sc. Ferdinandi, Skuherský F. Z. (předchozí, pokračování)

Missa in honorem Sc. Ferdinandi, Skuherský F. Z. (předchozí)

Číslo 1877/8

Promemoria, Lehner F. J.

Oznámení

Hudební příloha č. 8

Missa "Ecce quam bonum", Hasler L. (pokračování)

Číslo 1877/9

Božanův kancionál, Konrád (předchozí)

Pěstování zpěvu církevního

Z Prahy, Lehner

V pražském semináři 11. července 1877

Z Prahy, Lehner

Z Kralovic, Appel K.

Ze Zbraslavic, Illem Frant. Alf.

Od Jizery, S.

Hudební příloha č. 9, Lehner

Literatura hudby posvátné, Lehner

Různé zprávy, Lehner

V redakci "Cecilie"

Upamatování

Missa "Ecce quam bonum, Hasler L. (předchozí, pokračování)

Číslo 1877/10

O české písni chrámové, Ježek J.

Pěstování zpěvu církevního

Z Ústí n. Orlicí, Mazánek Jan

Z Humpolce, M. N.

Z Tábora, K.

Z Mladé Boleslavi, Hruška Fr.

Z Hodonína, Barta V.

Pozvání, Lehner

Method

Missa "Ecce quam bonum, Hasler L. (předchozí, pokračování)

Číslo 1877/11

Pozvání, Eckert F., Lehner F. J.

O posvátném zpěvu staročeském, Konrád K. (předchozí, pokračování)

Sedmá valná schůze spolku sv. Cecilie v Německu, Lehner

Pěstování zpěvu církevního

Z Prahy

Z Karlína (předchozí, pokračování)

Literatura hudby posvátné

Missa "Ecce quam bonum, Hasler L. (předchozí, pokračování)

Číslo 1877/12

O posvátném zpěvu staročeském, Konrád K. (předchozí, pokračování)

Pěstování zpěvu církevního

Z Prahy

Z Bezna, Vaněk Václav

Ze Zbraslavic, Illem F. A.

Z Tábora, K.

Z Brna, "Hlas"

Pozvání ku předplacení

Literatura hudby posvátné

Missa "Ecce quam bonum, Hasler L. (předchozí, pokračování)