Přehled ročníků


Přehled ročníků:

1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1946, 1947, 1948

Titulní strana ročníku

Obsah V. ročníku "Cecilie"

Číslo 1878/1

Oslava dne sv. Cecilie, Lehner F. J.

Pěstování zpěvu církevního

Z Karlína, Lehner (předchozí, pokračování)

Z Ústí nad Orlicí, Mazánek Jan

Z Brna

Literatura hudby posvátné, Lehner

Mosaika, Lehner

Cestopisné upomínky hudební, Lehner F. J. (předchozí, pokračování)

Missa "Ecce quam bonum, Hasler L. (předchozí, pokračování)

Číslo 1878/2

500leté jubileum Karla IV., Konrád Karel

O posvátném zpěvu staročeském (předchozí)

Nové varhany u sv. Vojtěcha, Lehner F. J.

Mosaika

Pěstování zpěvu církevního

Z Tábora, K.

Cestopisné upomínky hudební, Lehner F. J. (předchozí, pokračování)

Missa "Ecce quam bonum, Hasler L. (předchozí, pokračování)

Číslo 1878/3

V měsíci únoru...

Zpívaná mše zádušní, Langer Edm. (pokračování)

Pěstování zpěvu církevního

Z Prahy

Ze Zbraslavic, Illem Frant. Alf.

Z Bezna, Vaněk Václav

Z Uher. Brodu, Parobek Jan

Z Viškova, Dudík Ant.

Cestopisné upomínky hudební, Lehner F. J. (předchozí)

Oznámení

Missa "Ecce quam bonum, Hasler L. (předchozí)

Offertorium de Communi, Smolík Otomar

O bone Jesu, Oberhoffer H.

Číslo 1878/4

Varhany votivního kostela vídeňského, Hausleithner Karel

Mosaika

Hudební příloha 4, Lehner / Witt Fr.

Missa "Ecce quam bonum"

Missa "Salve Regina", Witt Fr. (pokračování)

Číslo 1878/5

Pěstování zpěvu církevního

Z Prahy, Lehner

z Olomouce

Z Hradce Králové

Z Hradce Králové, -č.

Z Poděbrad, Krunert Blažej

V Jičíně, Lehner

Z Mladé Boleslavi, Hruška Fr.

Z Tábora, K.

Mosaika, Lehner

V redakci "Cecilie"

Konkurs

Missa "Salve Regina, Witt Fr. (předchozí, pokračování)

Číslo 1878/6

"Musica Sacra" a diecésní jednota v Hradci Králové, Lehner F. J. (pokračování)

Zastupitelstvo královské Prahy patronem hudby posvátné, Lehner F. J.

Pěstování zpěvu církevního

Z Jaroměře (pokračování)

z Olomouce

Omluva, Redaktor

Missa "Salve Regina, Witt Fr. (předchozí, pokračování)

Číslo 1878/7

Zpívaná mše zádušní, Langer Edm. (předchozí, pokračování)

"Musica Sacra" a diecésní jednota v Hradci Králové, Lehner F. J. (předchozí, pokračování)

Pěstování zpěvu církevního

Z Bystřice pod Hostýnem

Z Jaroměře, Kovanda Jos. (předchozí)

Z Poděbrad, B. K.

Z Bezna, Vaněk Václav

Jednota sv. Cecilie pro lublaňskou diecési, Lehner

Mosaika

Literatura hudby posvátné, Lehner

Missa "Salve Regina, Witt Fr. (předchozí, pokračování)

Číslo 1878/8

Cyrillská jednota diecésní v Budějovicích, Lehner F. J.

"Musica Sacra" a diecésní jednota v Hradci Králové, Lehner F. J. (předchozí)

Hlas biskupa o zpěvu bohoslužebném, Lehner F. J.

Rozmanitosti

Církevní škola hudební v Řezně

Nynější stav elementárního pěstování hudby v Čechách, Lehner F. J.

Oznámení

Missa "Salve Regina, Witt Fr. (předchozí)

Číslo 1878/9

Vyučování zpěvu v semináři

Pěstování zpěvu církevního

Z Prahy, Lehner

Z Ústí nad Orlicí, Mazánek Jan

Z Jičína, Lehner

Rozmanitosti

O hudbě církevní, Lehner

Prvního bezplatného běhu, Lehner

Hudební příloha, Lehner

Oznámení

Requiem, Křížkovský Paulus (pokračování)

Číslo 1878/10

Dějiny posvátného zpěvu v zemích českých, Konrád K. (pokračování)

Pěstování zpěvu církevního

Z Karlína (předchozí, pokračování)

Ze Staré Boleslavi, -ý.

Z Uher. Brodu, Parobek Jan

Z Tábora, K.

Stručný návod ku vyučování sborovému zpěvu, Chlum Frant. (pokračování)

Upomenutí

Requiem, Křížkovský Paulus (předchozí, pokračování)

Číslo 1878/11

Pozvání k 500leté jubilejní památce úmrtní Karla IV., Otce vlasti, Lehner F. J.

Zpívaná mše zádušní, Langer Edm. (předchozí)

Pěstování zpěvu církevního

Z Karlína, Lehner (předchozí)

Z Mladé Boleslavi, "Čech"

Z Bystřice pod Hostýnem, Koutný

Rozmanitosti

Výnos nejdůst. arcibiskup. ordinariatu bambergského o církevní hudbě, Fellner, Petz

Provolání, Hellich Josef, Smolík Rupert Dr., Bauer Frant. Dr.

Requiem, Křížkovský Paulus (předchozí, pokračování)

Číslo 1878/12

Slavnost Karlova a "Rorate", Lehner

Veřejná kritika, V.

Pěstování zpěvu církevního

Z Hradce Králové, V. Z. H. K-a.

Z Vrchlabí, Müller Vojtěch

Od Jizery, V. V.

Z Doubravice na Svitavě, Soukop Jan

Drobné zprávy, Lehner

Drobty a zrnka, Zoubek

Pozvání ku předplacení

Requiem, Křížkovský Paulus (předchozí)