Přehled ročníků


Přehled ročníků:

1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1946, 1947, 1948

Titulní strana ročníku

Obsah VI. ročníku "Cecilie"

Číslo 1879/1

Obecná Jednota Cyrillská, Lehner

Cyrillská Jednota diecésní v Budějovicích, Lehner

Dějiny posvátného zpěvu v zemích českých, Konrád K. (předchozí)

Dr. A. W. Ambros o reformě či obrodu hudby kostelní (pokračování)

Pěstování zpěvu církevního

Stručný návod ku vyučování sborovému zpěvu, Chlum Frant. (předchozí, pokračování)

Z Veselí Nov. na Moravě, Klimeš Jos.

Literatura, Lehner

Oznámení

Missa in honorem Sc. Caroli Borromaei, Hruška Fr. (pokračování)

Číslo 1879/2

Josefa Jirečka Hymnologia bohemica (pokračování)

"Musica Sacra" a učitelstvo, Lehner F. J.

Mosaika

Nový zpěv marianský, Zoubek

Drobty a zrnka

K názvosloví hudebnému, Konrád

Missa in honorem Sc. Caroli Borromaei, Hruška Fr. (předchozí, pokračování)

Číslo 1879/3

Obecná Jednota Cyrillská povolena, Lehner

Stanovy

Jednatelská zpráva, Lehner F. J.

Missa in honorem Sc. Caroli Borromaei, Hruška Fr. (předchozí, pokračování)

Číslo 1879/4

Připravujme Cyrillské Jednoty, Lehner

Josefa Jirečka Hymnologia bohemica, Lehner (předchozí)

Staročeská píseň ze XIV. století, Konrád (pokračování)

Cyrillská Jednota diecésní v Budějovicích, Brenner Jos.

Pěstování zpěvu církevního

Drobty a zrnka, K.

Z Tábora, Konrád

Missa in honorem Sc. Caroli Borromaei, Hruška Fr. (předchozí)

Číslo 1879/5

Staročeské písně ze XIV. a XV. věku, Konrád (předchozí)

Dr. A. W. Ambros o reformě či obrodu hudby kostelní, Lehner (předchozí, pokračování)

Stručný návod ku vyučování sborovému zpěvu, Chlum Frant. (předchozí)

V. hudební příloha, Lehner

Oznámení

Drobty a zrnka, Konrád

Missa in honorem Sc. Joannis Nepomuceni, Hruška Fr.

Číslo 1879/6

Oznámení (změna na Cyrill), Lehner

Stanovy diecésní Jednoty Cyrillské v N., Lehner

Pěstování zpěvu církevního

Z Nového Hradce Kr., Píč K.

Z Vrchlabí, Müller

Z Bezna , V. V.

Biskupský výmos o jednotě cecilské v Solnohradě

Drobné zprávy

Ze Starého Petřína, Mühlberger Fr.

Biskup církevní hudby milovný

Lisztova slavnostní mše ostřihomská, Hahn L. B.

Drobty a zrnka, Pachta

Missa in honorem Sc. Joannis Nepomuceni, Hruška Fr. (předchozí, pokračování)

Číslo 1879/7

Církevní schválení Obecné Jednoty Cyrillské, Lehner

Dr. A. W. Ambros o reformě či obrodu hudby kostelní (předchozí, pokračování)

Pěstování zpěvu církevního

Z Karlína, Lehner

Drobty a zrnka, Konrád

Missa in honorem Sc. Joannis Nepomuceni, Hruška Fr. (předchozí, pokračování)

Číslo 1879/8

Farní Jednoty Cyrillské, Lehner

Stanovy farní Jednoty Cyrillské v N.

Dr. A. W. Ambros o reformě či obrodu hudby kostelní (předchozí)

Pěstování zpěvu církevního

V Mladé Boleslavi, Hruška Fr.

V Táboře, Konrád

Literatura hudební, Piel P.

Missa in honorem Sc. Joannis Nepomuceni, Hruška Fr. (předchozí, pokračování)

Číslo 1879/9

Cyrillská slavnost vikariátní v Ústí nad Orlicí, Lehner F. J. (pokračování)

Reforma hudby chrámové, Mazánek J.

Literatura hudební

Missa in honorem Sc. Joannis Nepomuceni, Hruška Fr. (předchozí, pokračování)

Číslo 1879/10

Pozvání na první valnou hromadu, Lehner F. J.

Poznámky a vysvětlivky k Rorátním zpěvům dne nedělního, jak je vydal Lehner, Pachta P. J. (pokračování)

Cyrillská slavnost vikariátní v Ústí nad Orlicí, Lehner F. J. (předchozí)

Jednota Cyrillská

Z výboru Obecné Jednoty Cyrillské

Upomenutí, Redakce

Z Bezna, Vaněk Václav

Missa in honorem Sc. Joannis Nepomuceni, Hruška Fr. (předchozí)

Offertorium ad III. missam in die Nativitatis Domini, Foerster Josef

Číslo 1879/11

První valná hromada obecné Jednoty "Cyrillské", Lehner (pokračování)

Poznámky a vysvětlivky k Rorátním zpěvům dne nedělního, jak je vydal Lehner, Pachta P. J. (předchozí, pokračování)

Cyrillská slavnost v Klatovech, "Čech"

P. Kornmüller o hudbě instrumentální

Salve Regina, Foerster Jos.

Pange lingua, Foerster Jos.

Ave Maria, Foerster Jos.

Číslo 1879/12

První valná hromada obecné Jednoty "Cyrillské", , Lehner F. J. (předchozí)

Cyrillská jednota

Z Prahy, Lehner

V Táboře, K.

Z Bezna

Zakladatelům Cyrillských jednot k laskavému uvědomění, Lehner F. J.

Pozvání ku předplacení

Juveni David, Sychra Jos. Cyrill

Diffusa est, Sychra Jos. Cyrill

Exaudivit Dominus, Sychra Jos. Cyrill