Přehled ročníků


Přehled ročníků:

1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1946, 1947, 1948

Titulní strana ročníku

Obsah VII. ročníku "Cyrilla"

Číslo 1880/1

Reforma kostelního zpěvu v XIV. století v Praze, Konrád

Emausy a chorál, Lehner F. J.

P. Kornmüller o hudbě instrumentální, přel. J. Pr. (předchozí)

Cyrillská jednota

První valná hromada, Lehner (předchozí)

Z Bezna, Vaněk Václav

V redakci "Cyrilla"

Missa in honorem Sc. Josephi, Sychra Josefo Cyrillo (pokračování)

Číslo 1880/2

Poznámky a vysvětlivky k Rorátním zpěvům dne nedělního, dle vydání F. J. Lehner-ova, Pachta Josef (předchozí, pokračování)

Cyrillská jednota

Praha

Karlín, Lehner

Dopisy

z Olomouce, J. P.

Starý Petřín, Mühlberger

Rozmanitosti

Oznámení, Lehner

Missa in honorem Sc. Josephi, Sychra Josefo Cyrillo (předchozí, pokračování)

Číslo 1880/3

Oznámení, Lehner F. J.

Poznámky a vysvětlivky k Rorátním zpěvům dne nedělního, dle vydání F. J. Lehner-ova, Pachta Josef (předchozí, pokračování)

Cyrillská Jednota

Stará Boleslav

Vinoř

Lochovice, Lehner

Z Veselí Nov. na Moravě, J. K-š.

Dopisy

České Litanie loretánské, Lehner

Missa in honorem Sc. Josephi, Sychra Josefo Cyrillo (předchozí)

Číslo 1880/4

Poznámky a vysvětlivky k Rorátním zpěvům dne nedělního, dle vydání F. J. Lehner-ova, Pachta Josef (předchozí, pokračování)

Cyrillská Jednota

Jednatelská zpráva "obecné Jednoty Cyrillské", Lehner F. J.

Mrtník, V. R.

V Brně, Lehner

V Mladé Boleslavi, Hruška Fr.

V Táboře, M.

V Táboře, K.

K hudební příloze, Lehner

V redakci "Cyrilla"

IV. mše obecná z "Mešního kancionálu" F. J. Lehnera, Bílý K., upr. (pokračování)

Číslo 1880/5

Poznámky a vysvětlivky k Rorátním zpěvům dne nedělního, dle vydání F. J. Lehner-ova, Pachta Josef (předchozí, pokračování)

Cyrillská Jednota

Pozvání, Lehner F. J.

Farním jednotám Cyrillským v Praze na vědomost, Oulehle

V Praze u sv. Haštala

V Praze u sv. Štěpána, Lehner

V Budňanech, Studený Fr.

Literatura, Lehner

IV. mše obecná z "Mešního kancionálu" F. J. Lehnera, Bílý K., upr. (předchozí)

Číslo 1880/6

Poznámky a vysvětlivky k Rorátním zpěvům dne nedělního, dle vydání F. J. Lehner-ova, Pachta Josef (předchozí, pokračování)

Cyrillská Jednota

V Mladé Boleslavi, Hruška Fr.

V Jičíně, Saska Ferd.

Z Turnova, Tichý Kajetán

Missa in honorem Ss. Cosmae et Damiani, Sychra Josepho Cyrillo (pokračování)

Číslo 1880/7

Obecná Jednota Cyrillská

Zakladatelům Cyrillských jednot na vědomost, Lehner F. J.

Cyrillská slavnost v Praze, Lehner (pokračování)

V Praze, Kordule G.

Vikariát Kolínský, Sládek

Z Kouřimi, Lehner

Ve Svojšicích, Sládek Josef

Starý Knín, Lachout Josef

Budějovice, Cába Václav Dr.

Dopisy

Ve Všestarech

Ze Ševětína, Bufka

Litanie Lauretanae

Missa in honorem Ss. Cosmae et Damiani, Sychra Josepho Cyrillo (předchozí, pokračování)

Číslo 1880/8

Poznámky a vysvětlivky k Rorátním zpěvům dne nedělního, dle vydání F. J. Lehner-ova, Pachta Josef (předchozí)

Obecná Jednota Cyrillská

Z Bezna, Vaněk Václav

V Táboře, K.

Dopisy

Z Netvořic, Horský

Harmonisace k nápěvu "o buď zdráva" co závěrek "litanií loretánských", Bílý K.

Oznámení

Missa in honorem Ss. Cosmae et Damiani, Sychra Josepho Cyrillo (předchozí)

Číslo 1880/9

Poznámky a vysvětlivky k Rorátním zpěvům dne nedělního, dle vydání F. J. Lehner-ova, Pachta Josef (předchozí, pokračování)

Z mého deníku, Vaněk V.

Obecná Jednota Cyrillská

Cyrillská slavnost v Praze (předchozí, pokračování)

Cyrillská Jednota farní u sv. Štěpána v Praze, Benda Fr.

Cyrillská Jednota farní ve Svojšicích, Sládek Jos.

Cyrillská Jednota farní v Uhříněvsi, Lehner

Cyrillská Jednota farní ve Vrchlabí

Upomenutí

Offertoria, Smolík Otomar

Číslo 1880/10

Encyklika sv. Otce Lva XIII. o svatém Cyrillu a Methoději

Obecná Jednota Cyrillská

Zakladatelům Cyrillských jednot, Lehner F. J.

Cyrilská slavnost v Praze (předchozí, pokračování)

Farní Jednota Cyrillská ve Mšeně, Kampa Václav

Farní Jednota Cyrillská v Hodoníně, Bárta Václav

Hlasy, Red.

Upomenutí

Passio Domini nostri Jesu Christi Secundum Mathaeum, Křížkovský Paulus (pokračování)

Číslo 1880/11

Něco o "písni svatého Vojtěcha", Konrád K.

Poznámky a vysvětlivky k Rorátním zpěvům dne nedělního, dle vydání F. J. Lehner-ova, Pachta Josef (předchozí, pokračování)

Církev žádá, aby chovanci seminářů učili se zpěvu, Pachta P. Jos.

Obecná Jednota Cyrillská

Pozvání, Lehner F. J.

Cyrillská slavnost v Praze, Lehner (předchozí)

Farní Jednota Cyrillská v Hodoníně, Bárta V.

Passio Domini nostri Jesu Christi Secundum Mathaeum, Křížkovský Paulus (předchozí)

Passio Domini nostri Jesu Christi Secundum Joannem, Křížkovský Paulus (pokračování)

Číslo 1880/12

Pražský seminář, Lehner F. J. (pokračování)

Obecná Jednota Cyrillská

Druhá valná hromada Obecné Jednoty Cyrillské

Okrouhlice, Kyndl V,

Z Nov. Hradce Králové, Píč K.

Ze Smidár, Lachmann Václav

Z Bezna, Vaněk V.

V Táboře, K.

Dopisy

Z Osieku v Slavonii, K.

Cyrill

Passio Domini nostri Jesu Christi Secundum Joannem, Křížkovský Paulus (předchozí)