Přehled ročníků


Přehled ročníků:

1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1946, 1947, 1948

Titulní strana ročníku

Obsah VIII. ročníku "Cyrilla"

Číslo 1881/1

K novému roku, Lehner F. J.

Poznámky a vysvětlivky k Rorátním zpěvům, Pachta Josef (předchozí, pokračování)

Obecná Jednota Cyrillská

Návěští Cyrillským Jednotám, Lehner F. J.

Z Bezna, Vaněk V.

Rozmanitosti

In Effigiem Amplissimi Chori Prachaticensis, Lehner

Ostudy na kruchtách (Feuilleton), Red.

Missa in honorem Spiritus Sancti, Nešvera Josephus (pokračování)

Číslo 1881/2

Poznámky a vysvětlivky k Rorátním zpěvům, Pachta Josef (předchozí, pokračování)

Obecná Jednota Cyrillská

Oznámení, Lehner F. J.

Farní Jednota Cyrillská u sv. Haštala, Pokorný Jindřich

V Hodoníně, Bárta Václav

Věstník hudební, Lehner

Feuilleton

Missa in honorem Spiritus Sancti, Nešvera Josephus (předchozí, pokračování)

Číslo 1881/3

Pražský seminář, Lehner F. J. (předchozí, pokračování)

Slovo o mešních antifonách, Pazour Karel

Obecná Jednota Cyrillská

Svojšice (Výroční zpráva Cyrillské Jednoty farní), Sládek Jos.

Rozmanitosti, Lehner

Oznámení

Missa in honorem Spiritus Sancti, Nešvera Josephus (předchozí, pokračování)

Číslo 1881/4

Poznámky a vysvětlivky k Rorátním zpěvům, Pachta Josef (předchozí, pokračování)

Pražský seminář, Lehner F. J. (předchozí)

Obecná Jednota Cyrillská

Jednatelská zpráva obecné Jednoty Cyrillské za rok 1880, Bílý Karel, Lehner F. J.

Veselí nové, Klimeš Jos.

Literatura hudební

Missa in honorem Spiritus Sancti, Nešvera Josephus (předchozí)

Veni Sancte Spiritus, Nešvera Jos.

Číslo 1881/5

Obrázek s hor, Lehner F. J.

Obecná Jednota Cyrillská

Farní jednota Cyrillská u sv. Štěpána v Praze, Benda Fr.

V Telecím, Kašpar Josef

Z Lovčic u Chlumce, Krátký Vincenc

Dopisy

Z Přeštic, "Šumavan"

Z Rožmitálu, Kordule Gerhard

Hudební příloha

Missa in honorem beatissimae Mariae Virginis, Nešvera Josepho (pokračování)

Číslo 1881/6

Poznámky a vysvětlivky k Rorátním zpěvům, Pachta Josef (předchozí, pokračování)

Obecná Jednota Cyrillská

Pozvání na třídenní slavnost Cyrillskou v Praze, Lehner F. J.

Zakladatelům Cyrillských Jednot v Čechách a na Moravě, Lehner F. J.

Z Přeštic, Müller Adolf

V Táboře, K.

Missa in honorem beatissimae Mariae Virginis, Nešvera Josepho (předchozí, pokračování)

Číslo 1881/7-8

Měsíc Cyrillský - Požehnání papežské - Vznik Cyrillských Jednot diecésních v Čechách, Lehner

Obecná Jednota Cyrillská

Seminář arcibiskupský, Kuffner Klement P.

Diecésní Jednota Cyrillská (Diecése Litoměřická), Lehner

Litoměřice, Endler František

Zřízení farní jednoty Cyrillské v Loukově, Lehner

Vznik diecésní Jednoty Cyrillské

Zřízení farní Jednoty Cyrillské v Jičíně

Vikariát hořický

Zřízení farní Jednoty Cyrillské v Miletíně, Lehner

Cyrillská Jednota diecésní (Diecése Budějovická), Lehner

Farní Jednota Cyrillská v Deštné, Kamarýt Bedřich

Věstník hudební

Obecná Jednota Cyrillská uspořádá třídenní školu církevně-hudební

Program, Lehner

Missa in honorem beatissimae Mariae Virginis, Nešvera Josepho (předchozí)

Číslo 1881/9

Cyrillské exercicie (pokračování)

Obecná Jednota Cyrillská

Arcidiecése Pražská

Diecése Litoměřická

Z Mladé Boleslavi, Konrad

Z Bezna, Vaněk Václav

Vikariát Nymburský, Lehner

V Mladé, Frydrych Jos.

Z Nymburka, Symon Fr.

V Osenicích, Kohler Josef

Z Rožďalovic

Z Poličky, Kocian Jul.

Tábor, K.

Z Deštné, "Čech"

Z Horčic, Rada Jan

V Dolním Újezdě, Hlobil Jan

Zakladatelům farních Jednot Cyrillských, Lehner F. J.

Hlasy tištěné

Missa in honorem Sc. Stephani, Smolík Ottomarus (pokračování)

Číslo 1881/10

Cyrillské exercicie (předchozí, pokračování)

Obecná Jednota Cyrillská

Vikariát mnichovický

Vikariát libocký

Vikariát rokycanský

Vikariát turnovský

Vikariát mělnický

Vikariát poličský

Vikariát čáslavský

Vikariát kopidlnský

V Ševětíně, B-a.

Ochoz

Missa in honorem Sc. Stephani, Smolík Ottomarus (předchozí, pokračování)

Číslo 1881/11

Obecná Jednota Cyrillská

Z Rakovníka

V Golčově Jeníkově, Havlík Vácslav

V Kladrubech

Velíš

V Brandýse n.Orl., Faltus Fr.

Z Ústí n. O., Mazánek Jan

V Chlumci n. C., Klenka B.

V Korouhvi, Hejtmánek J.

V Dobrém, Čížek Jos.

Z okolí Tábora, K.

V Husinci, Rodler

V Příboře

Z Dolního Újezda

Z Lipníka

Z Brna

Nabídnutí

Missa in honorem Sc. Stephani, Smolík Ottomarus (předchozí)

Graduale de Sancta Maria, Cainer J.

Offertorium Dom. IV. Adventus, Cainer J.

Číslo 1881/12

Poznámky a vysvětlivky k Rorátním zpěvům, Pachta Josef (předchozí, pokračování)

Obecná Jednota Cyrillská

Ohlášení, Lehner F.J.

Pěvecká škola obecné Jednoty Cyrillské

Z Hostouně

V Chotči, Crha Jan

Ve Velíši, Knap J.

V Telecím, Kovanda J.

V Táboře, Konrád K., Feršmann

Na Horách Ratibořských, Kocábka Jak. Fr.

Z Lulče u Vyškova, Balcárek Fr.

"Cyrill" ročník IX.

Offertorium in Festo Visitationis B. M. V., Cainer J.

Graduale in Dominica Passionis, Cainer J.

Graduale in Dom. VI. Pentec., Cainer J.