Přehled ročníků


Přehled ročníků:

1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1946, 1947, 1948

Titulní strana ročníku

Obsah X. ročníku "Cyrilla"

Číslo 1883/1

Desátý rok, Lehner

Něco o varhanictví, Tvaroch Fr.

Druhé exercicie cyrillské, Lehner (předchozí)

Cyrilllská Jednota

Týnec n. L., Lehner

Kronika Cyrillská

Holanská jednota sv. Řehoře

Amerikánská jednota sv. Cecilie

Papežské vyznamenání

Jednota sv. Ambrože ve Vídni

Věstník hudební, Lehner

Offertorium Dominicae in Sexagesima, Cainer J.

Graduale in Quinquagesima, Cainer J.

Offertorium Dominicae in Quinquagesima, Cainer J.

Číslo 1883/2

Jednotám Cyrillským, Lehner F. J.

Obecná Jednota Cyrillská

Čechy

Praha, Cainer J.

Svojšice, Sládek Jos.

Lošany, Badouček Sl.

Mšeno, Kampas Václav A.

Dolní Bousov, Hátle Ant.

Z Úpice, Novák Eduard

Jesenice

Labský Týnec, Patočka K.

Z Hor Ratibořských, Truhlář Jakub

Z Třeboně, Stibor Frant.

Týnec

Morava

Na Starém Brně

V Hodoníně

Z Horního Štěpánova u Jevíčka, Karafiát Ferdinand

Z Újezda

Slezsko

Frýdek, Schindler Emilian

Kronika Cyrillská

Irská jednota sv.Cecilie

Slyšení u Lva XIII, Lehner

Připomenutí, Redakce

Graduale in Dominica II. post Pascha, Vater Fr. Ant.

Offertorium in Dominica II. post Pascha, Vater Fr. Ant.

Graduale in Dominica III. post Pascha, Vater Fr. Ant.

Číslo 1883/3

Chorální kongres v Arezzo, Kienle Ambrož P. (pokračování)

Obecná Jednota Cyrillská

Čechy

Z Oseka, Engelthaler E.

Vikariát kolínský

Vikariát hořovický

Vikariát brandýsský

Z Bezna, Vaněk V.

Z Kláštera, Mrštík Josef

Morava

Arcidiecése Olomoucká

Z Hodonína, Bárta V.

Kronika Cyrillská

Krásný pohřeb kaplana-hudebníka, Lehner

Seznam premií pro Jednoty Cyrillské, Lehner F. J.

Hudební příloha s tímto číslem vydána nebyla, Lehner

Číslo 1883/4

Chorální kongres v Arezzo, Kienle Ambrož P. (předchozí, pokračování)

Obecná Jednota Cyrillská

Čechy

Vikariát generální

Vikariát kolínský

Vikariát rokycanský

Golč. Jeníkov, Havlík Vácslav P.

Labský Týnec

Velim, Bub Max

Morava

Valašské Meziříčí

Z Rajhradu, Vychodil J. P.

Klášter Tišnov, Tenora Fr.

Kronika Cyrillská

Italie, Konrád

Věstník hudební, Lehner

Oznámení

Číslo 1883/5

Rorate, Lehner

Chorální kongres v Arezzo, Kienle Ambrož P. (předchozí)

August Welby de Pugin o hudbě kostelní, Konrád

Věstník hudební, Hruška Frant.

Kronika Cyrillská

Oslava hudebníka církevního, Lehner

Rorate, Lehner F. J.

Číslo 1883/6

Cyrilllským jednotám, Lehner F. J.

Decretum (originál a překlad), Bartolinius Cardinalis D., Salvati Laurentius

Obecná Jednota Cyrillská

Výroční zpráva "Obecné Jednoty Cyrillské" za rok 1882, Lehner F. J.

Čechy

Kouřim, Handrejch F.

Svojšice

Chválenice

Z Oseka, Engelthaler Em.

Morava

Arcidiecése Olomoucká (Valaš. Meziříčí)

Diecése Brněnská (Černovice, Malešovice)

Věstník hudební

Skladby domácí, Bílý K., Starý Jan Aug.

Skladby cizé, Lehner

Číslo 1883/7

Pozvání na oslavu kněžských druhotin, Lehner F. J.

Výnos kongregace ritů, Lehner

Obecná Jednota Cyrillská

Čechy

Vikariát Kolínský (Svojšice, Kolín, Kouřim, V Křečhoři)

Vikariát Hořovický

Vikariát Kutnohorský

Vikariát Čáslavský

Vikariát Opočenský

Vikariát Poličský

Morava

Diecése Brněnská

Věstník hudební

Skladby domácí, Foerster Jos.

Skladby cizé, Lehner

Kronika Cyrillská, Konrád

Číslo 1883/8

Oslava druhotin kardinála Schwarzenberga

Jubilejní Jednoty Cyrillské, Lehner

Smí-li při zpívané mši sv. zpívati se jazykem národním?, Selbst P. (pokračování)

Obecná Jednota Cyrillská

Čechy

Vikariát generální

Vikariát budyňský

Vikariát brandýsský

Vikariát prosecký

Morava

Brno, "Hlas"

Hodonín, Bárta V.

V Krásné

Literatura

Číslo 1883/9

Jubileum protektora jednoty cyrillské (pokračování)

Žeň Cyrillská, Lehner

Obecná Jednota Cyrillská

Čechy

Vikariát Česko-Brodský

Vikariát Brandýsský

Vikariát Hořovický

Vikariát Kolínský

Vikariát Libocký

Vikariát Novo-Strašecký

Vikariát Prosecký

Vikariát Roudnický

Vikariát Slánský

Vikariát Zbraslavský

Diecése Litoměřická

Holohlavy (Diecése Královehradecká)

V Klášteře (Diecése Budějovická), Mrštík Jos.

Morava

Vranovice

Slezsko

Ze Studénky, Lehner

Oznámení

Číslo 1883/10

Jubileum protektora jednoty cyrillské, Lehner (předchozí)

Smí-li při zpívané mši sv. zpívati se jazykem národním?, Selbst P. (předchozí, pokračování)

Obecná Jednota Cyrillská

Čechy

Ze Sluštic, Šnejdárek Frant.

Tábor, K.

Třeboň, Lehner

Pelhřimov, Holý Vojtěch

Morava

Z Penčic, "Hlas"

Feuilleton (pokračování)

Žádost, Konrád K.

Konkurs, Schöne M.

Číslo 1883/11

Oslava konsekrace biskupské

Vavřince Benedikta z Nudožer deset parafrází na žalmy, Konrád K.

Obecná Jednota Cyrillská

Čechy

Vikariát generální

Vikariát příbramský

Diecése Litoměřická

Morava

Velké Meziříčí

Ze Ždánic, Cenek František

Feuilleton, K. (pokračování)

Číslo 1883/12

Svěcení a nastolení J. M. biskupa Františka de Paula hrab. Schönborna (pokračování)

Kam poděly se ostatní žalmy Nudožerské?, Zoubek

Obecná Jednota Cyrillská

Čechy

Vikariát generální

Vikariát Zbraslavský

Vikariát Česko-Brodský

Vikariát Brandýsský

Předměřice, Žežulka Vincenc

Vikariát budyňský

Vikariát Kolínský

Vikariát Libocký, Zelinka J. E.

Vikariát Slanský, Žippek Vojt.

Mladá Boleslav, Hruška Fr.

Tatobity, Šelbický Vinc. J.

Diecése Královehradecká (Holohlavy, Luže), Dvořák Št.

Z Třeboně, Stibor J.

Morava

Rožnov

Rajhrad, Hlobil Petr P.

Rájec, Luňáček Ant.

Z Klobouk, Klíma Josef

Horní Štěpánov, Korčák Bohumil

Z Veselí Nového, Klimeš Jos.

"Cyrill" ročník XI.

Hymnus in honorem Sc, Joannis Nepomuceni, Müller Petrus Dr.

Ascendit Dominus, Hruška Fr.