Přehled ročníků


Přehled ročníků:

1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1946, 1947, 1948

Titulní strana ročníku

Obsah XII. ročníku "Cyrilla"

Číslo 1885/1

Přednáška F. J. Lehnera o slavnosti Brněnské, Lehner (předchozí, pokračování)

O reformě kostelní hudby u Poláků, Konrád K.

Obecná Jednota Cyrillská

Čechy

Z Rejšic, Malina Ant.

Morava

Polehradice, Toufar Filip

Zbejšov, Hrubeš Jan

Missa in memoriam millennariam Sc. Methodii, Sychra Josepho Cyrillo

Číslo 1885/2

Přednáška F. J. Lehnera o slavnosti Brněnské, Lehner (předchozí, pokračování)

Z Ameriky, Cipín Vojt.

Obecná Jednota Cyrillská

Čechy

Liteň, Kreissinger Josef

Choteč, Crha Jan

Korouhev, Hejtmánek Josef

Vamberk

Z Hor Ratibořských u Tábora, Truhlář Jakub

Z Horní Cerekve

Morava

Ve Val.-Meziříčí, Procházka Fr.

Z Rájce, Luňáček Antonín

Z Rajhradu, Císař Frant. Josef

Pravlov, Dohnal Raimund

Slavkov, Šerý Jos.

Šitbořice, Janíček Method

Třebíč, Chlumecký Albert

Veselí Nové, Klimeš Josef

Missa in memoriam millennariam Sc. Methodii, Sychra Josepho Cyrillo

Číslo 1885/3

Přednáška F. J. Lehnera o slavnosti Brněnské, Lehner (předchozí)

Obecná Jednota Cyrillská

Morava

Černotín

Uherské Hradiště

Horní Štěpánov, Karafiát Ferd.

Bohutice, Nezval Aug.

Jenešov, Zavadil Lad.

Kobylí, Kolenec Josef

Náměšť, Bádal Jan

Šlapanice, Pávek Josef P.

Cyrillská kronika, Zoubek Fr. J.

Missa in memoriam millennariam Sc. Methodii, Sychra Josepho Cyrillo

Číslo 1885/4

Kardinál Bedřich kníže Schwarzenberk zesnul (parte)

Druhé exercicie Cyrillské v semináři Budějovickém

O církevní písni lidu, Kolísek Fr.; Musil Fr. (hudeb. příklady) (pokračování)

Obecná Jednota Cyrillská

Výroční zpráva "obecné jednoty cyrillské", Lehner F. J.

Z Tábora, K.

Missa in memoriam millennariam Sc. Methodii, Sychra Josepho Cyrillo

Číslo 1885/5

Bohoslovcům seminářů v Čechách a na Moravě, Lehner F. J.

P. Pavel Křížkovský zemřel

O církevní písni lidu, Kolísek Fr.; Musil Fr. (hudeb. příklady) (předchozí, pokračování)

Obecná Jednota Cyrillská

Morava

Z Horního Štěpánova

Cyrillská kronika, Konrád

Věstník hudební

Missa in memoriam millennariam Sc. Methodii, Sychra Josepho Cyrillo

Číslo 1885/6

Arcibiskup Remešský o účastnění se lidu při zpěvu liturgickém, Lehner

O církevní písni lidu, Kolísek Fr.; Musil Fr. (hudeb. příklady) (předchozí)

Opat Dr. Benedikt Sauter, Lehner

O podstatě zpěvu zvláště liturgického, Konrád K.

Obecná Jednota Cyrillská

Čechy

Kopidlno, Kopecký Ferd.

Horní Cerekve, Pospíšil Kon.

Morava

Brankovice, Doležal Jan

Přibice, Dračka Fr.

Uherčice, Schenk Ant.

Třešť, Vlk Jos.

Cyrillská kronika, K.

Missa in memoriam millennariam Sc. Methodii, Sychra Josepho Cyrillo

Pange lingua, Sychra J. C.

Číslo 1885/7

Nastolení J. kníž. M., N. P. Frant. hraběte Schönborna na st. sv. Vojtěcha

Nastolení J. bisk. M., N. P. Dr. M. Říhy na prestol biskup. v Budějovicích

P. Ambrože Kienle "škola chorální", Lehner F. J. (pokračování)

Requiem od Mathaeo Asoly, Vrba Leop. Rud.

Feuilleton

Cyrillská slavnosť v nebi (pokračování)

Cyrillská kronika

Zpěvy k průvodu na Boží Tělo, Sychra Josef Cyrill

Číslo 1885/8

Jeho kníž. M., N. P. Fr. hrabě Schönborn na prestol sv. Vojtěcha

Slovo ku katol. zpěvákům kostelním a jejich řiditelům, Hauser Ant., Lehner

Feuilleton

Cyrillská slavnosť v nebi (předchozí)

Obecná Jednota Cyrillská

Čechy

Velíš, Frýdek Alois

Kopidlno, Kopecký Fd.

Morava

Třešť, Šťasta Alois

Věstník hudební, Konrád

Zpěvy k průvodu na Boží Tělo, Sychra Josef Cyrill

Číslo 1885/9

P. Ambrože Kienle "škola chorální", Lehner F. J. (předchozí, pokračování)

Obecná Jednota Cyrillská

Čechy

Michle, Vaško Fr.

Z Tuchoměřic, Pazour Kar.

Morava

Brno

Cyrillská jednota Rajhradská na Velehradě

Cyrillské jednoty Kloboucká, Polehradická a Šitbořická na Velehradě

V Třebíči

Ve Velkém Me¨ziříčí

V Brankovicích, Doležal Jan

Veselí Nové, Klimeš Josef

Věstník hudební, Starý A. V.

Te Deum laudamus, Sychra J. C.

Číslo 1885/10

Jaro cyrillské, Lehner

P. Ambrože Kienle "škola chorální", Lehner F. J. (předchozí, pokračování)

Hradecko-Kuklenský kamcionál a graduál, Erben Edvard J.

Obecná Jednota Cyrillská

Čechy

Praha (Svěcení Smíchovského kostela), Lehner

V Lanžově, Píč Karel

Vamberk, Urban Jan

Z Černovic u Tábora, Šubert Filip

Morava

Brno

Bohutice

Hodonín

Kobylí, Kolenec Josef

Kuřím, Kolísek Leop.

Slavkov

Třešť

Věstník hudební, Lehner

Te Deum laudamus, Sychra J. C.

Číslo 1885/11

O hudebním krásnu vzhledem k círke¨vní hudbě, Vrba Rudolf

P. Ambrože Kienle "škola chorální", Lehner F. J. (předchozí)

Obecná Jednota Cyrillská

Pozvání ku Slavnosti desítiletého jubilea Akademie křesťanské v Praze

Čechy

Praha (Výročnice kosekrace)

Praha

Plzeň, V. L.

Německý Brod, Lehner

Missa in festis duplicibus, Sychra Josepho Cyrillo (pokračování)

Číslo 1885/12

Jednotám Cyrillským, Lehner F. J.

Seznam prémií Jednotám Cyrillským za r. 1885

Řeč ndp. kn. biskupa lublaňského Jak. Missia, Konrád

Jak dle Komenského učiti zpěvu, Zoubek Fr. J.

Obecná Jednota Cyrillská

Praha

Cyrillská kronika

Caecilské družstvo v Lublani

Dr. Surzyňski, Konrád

Pozvání ku předplacení

Missa in festis duplicibus, Sychra Josepho Cyrillo (předchozí, pokračování)