Přehled ročníků


Přehled ročníků:

1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1946, 1947, 1948

Titulní strana ročníku

Obsah XIII. ročníku "Cyrilla"

Číslo 1886/1

Missa in festis duplicibus, Sychra Josepho Cyrillo (předchozí, pokračování)

I. Škola svatého Řehoře, Lehner F. J. (pokračování)

Obecná Jednota Cyrillská

Čechy

Hřešihlavy

Cerekvice, Morávek Fr.

Holohlavy

Kopidlno, Kopecký F.

Metličany, Plodek Kristian

Potštýn, Vaigl Václav

Černovice, Šubert Filip

Horní Cerekev, Pospíšil Kon.

Morava

Olomouc, Nešvera Jos.

Hustopeče, Sehnal Ant.

Nové Veselí, Klimeš Jos.

Blížkovice, Nezval A.

Cyrillská kronika

Vlašská jednota cecilská

Nešpory ve farních kostelích dle výnosu Cong. S. R., Lehner

Číslo 1886/2

Missa in festis duplicibus, Sychra Josepho Cyrillo (předchozí)

Jednotám Cyrillským, Lehner F. J.

I. Škola svatého Řehoře, Lehner F. J. (předchozí, pokračování)

Obecná Jednota Cyrillská

Čechy

Král. Vinohrady, Svatoň Antonín

Loučky, Počta J.

Z Rejšic, Zeman Jan

Z Černovic u Tábora, Šubert Filip

Tábor, Thir Jos.

Morava

Bohuňov, Klíma Fr.

Náměšť nad Oslavou, Bádal Jan

Horní Štěpánov, Karafiát Ferd.

Tvarožna, Kozlík Josef

Číslo 1886/3

I. Škola svatého Řehoře, Lehner F. J. (předchozí, pokračování)

O staroklasické hudbě v Polsce, Konrád K.

Obecná Jednota Cyrillská

Stručný seznam z výročních zpráv o činnosti far. jednot cyrillských za r. 1885, Lehner F. J.

Horní Cerekvice, Pospíšil K.

Morava

Horní Štěpánov, Korčák Bohumil

Cyrillská kronika, K.

Missa in honorem Sc. Vincentii, Nešvera Josephus (pokračování)

Číslo 1886/4

I. Škola svatého Řehoře, Lehner F. J. (předchozí, pokračování)

Obecná Jednota Cyrillská

Jenatelská zpráva Obec. Jednoty Cyrillské za r. 1885, Lehner F. J.

Čechy

Praha

Plzeň, Lerch Václav

Mladá Boleslav, Karnoll Ch.

z Telecího, Kovanda Jos.

Blatná

Morava

Z Oseku, Martinák Filip

Slavkov, Kosík Petr, Jiřík Julius

Velké Meziříčí, Lehner

Různé zprávy

Pan Jan Smil Flaška o lahodnosti harmonie, Zoubek Fr. J.

Missa in honorem Sc. Vincentii, Nešvera Josephus (předchozí, pokračování)

Číslo 1886/5

I. Škola svatého Řehoře, Lehner F. J. (předchozí)

Rozhledy, Konrád K.

Obecná Jednota Cyrillská

Čechy

Praha, Starý Jan Aug.

Kostel 00. kapucínů u sv. Josefa, Köhler Josef

Král. Vinohrady, Starý Jan Aug.

Věstník hudební (Památník pražského "Hlaholu") (pokračování)

Missa in honorem Sc. Vincentii, Nešvera Josephus (předchozí, pokračování)

Číslo 1886/6

Pozvání ku třídenním exerciciím cyrillským, Lehner F. J.

Cyrillská slavnost Plzeňská, Lehner F. J. (pokračování)

Vznik a dějiny sborů literátův, Tadra Ferdinand (pokračování)

Věstník hudební (Památník pražského "Hlaholu"), Lehner (předchozí)

Missa in honorem Sc. Vincentii, Nešvera Josephus (předchozí, pokračování)

Číslo 1886/7

Pozvání (třídenní exercicie cyrillské v Praze), Lehner F. J.

Cyrillská slavnost Plzeňská, Lehner F. J. (předchozí)

Vznik a dějiny sborů literátův, Tadra Ferdinand (předchozí, pokračování)

Obecná Jednota Cyrillská

Čechy

Michle, Vaško František

Březové Hory, Maděra A.

Habry, Kluh Jan

Horní Cerekev, Pospíšil Konrád

Morava

Dolní Újezd, Hlobil J.

Missa in honorem Sc. Vincentii, Nešvera Josephus (předchozí)

Číslo 1886/8

Páté exercicie cyrillské, Lehner F. J. (pokračování)

Palestrinova "Missa Brevis", Foerster Josef

Vznik a dějiny sborů literátův, Tadra Ferdinand (předchozí, pokračování)

Missa in festis solemnibus, Sychra Josepho Cyrillo (pokračování)

Číslo 1886/9

Páté exercicie cyrillské, Lehner F. J. (předchozí, pokračování)

Má-li chorregent obeznámit s s litur. zákony? Kolikerá hudba rozrznává se ...?, Pachta Josef

Vznik a dějiny sborů literátův, Tadra Ferdinand (předchozí, pokračování)

Obecná Jednota Cyrillská

Čechy

Hořice, Jirásek Fr.

Chlum

Cyrillská kronika

Zpěvník polský, K.

Nový arcibiskup poznaňský, K.

Diecésní komise Paduanská

Missa in festis solemnibus, Sychra Josepho Cyrillo (předchozí, pokračování)

Číslo 1886/10

Páté exercicie cyrillské (předchozí, pokračování)

Účel a způsob zřízení sborů literátských, Tadra Ferdinand (předchozí, pokračování)

Výnos biskupský Giuseppe Calligari

Missa in festis solemnibus, Sychra Josepho Cyrillo (předchozí, pokračování)

Číslo 1886/11

O úpadku hudby posvátné a ukázky chrámu nedůst. skladeb, Zelinka Jan Ev. (pokračování)

Páté exercicie cyrillské (předchozí, pokračování)

Účel a způsob zřízení sborů literátských, Tadra Ferdinand (předchozí, pokračování)

Obecná Jednota Cyrillská

Čechy

Arcidiecése Pražská

Diecése Litoměřická

Diecése Králové Hradecká

Diecése Budějovická

Morava

Olomouc

Otnice a Bašov, Lehner

Missa in festis solemnibus, Sychra Josepho Cyrillo (předchozí)

Číslo 1886/12

O úpadku hudby posvátné a ukázky chrámu nedůst. skladeb, Zelinka Jan Ev. (předchozí, pokračování)

Obecná Jednota Cyrillská

Čechy

Praha

Březové Hory, Hofmayer Josef

Kruty, Buchar Jos.

Radnice, Kašpar Ibl.

Hbity

Železná, Košatecký Norb.

Bělohrad, Beneš Boh.

Habry, Kluh Jan

Potštýn, Vaigl Václ.

Morava

Olomouc, Čermák Fr.

Brno, A. V.

Z Lišně u Brna, F. M.

Nové Město, Míkan František

Třešť, Šťasta Alois

Missa choralis, Hruška Franciscus (pokračování)