Přehled ročníků


Přehled ročníků:

1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1946, 1947, 1948

Titulní strana ročníku

Obsah XIV. ročníku "Cyrilla"

Číslo 1887/1

Jednotám Cyrillským, Lehner F. J.

Seznam prémií Jednotám Cyrillským za r. 1886

O úpadku hudby posvátné a ukázky chrámu nedůst. skladeb, Zelinka Jan Ev. (předchozí, pokračování)

Obecná Jednota Cyrillská

Čechy

Kruty

Ounětice

Mladá Boleslav

Ve Mšeně, Kampas V. A.

Turnov

Potštýn, Vaigl Václav

Branná

Borohrádek

Rychnov nad Kněžnou

Stálec, Papač Josef

V Deštné, Šubert Filip

Morava

Velká Byteš

Polehradice

Cyrillská kronika

Cyrillo-Methodějské písmo notové, K.

Missa choralis, Hruška Franciscus (předchozí, pokračování)

Číslo 1887/2

O zpěvu na školách předbělohorských, Zoubek Fr. J.

O úpadku hudby posvátné a ukázky chrámu nedůst. skladeb, Zelinka Jan Ev. (předchozí, pokračování)

Účel a způsob zřízení sborů literátských, Tadra Ferdinand (předchozí, pokračování)

Obecná Jednota Cyrillská

Čechy

Čelakovice, Vaško Frant.

Ze Sedlce, Smetana V.

Rejšice

Morava

Polehradice, Stehlík Jan

Missa choralis, Hruška Franciscus (předchozí)

Pange lingua, Hruška Franciscus

Číslo 1887/3

O úpadku hudby posvátné a ukázky chrámu nedůst. skladeb, Zelinka Jan Ev. (předchozí, pokračování)

Páté exercicie cyrillské, Lehner F. J. (předchozí, pokračování)

Obecná Jednota Cyrillská

Čechy

Praha, Kordule Gerhard

Z Litně, Kreissinger Jos.

Z Černovic , Zachariáš Alois

Morava

Z Černotína, Zapletal Jan

Z Horního Štěpánova, Korčák Bohumil

Ze Slavkova, Kosík Petr

Missa in honorem Sc. Laurentii, Hruška Franciscus (pokračování)

Číslo 1887/4

Obecná Jednota Cyrillská

Seznam Cyrillských jednot farních za rok 1886

Jednatelská zpráva Obec. Jednoty Cyrillské za r. 1886, Lehner F. J.

Z Bezna, Vaněk Václav

Volyně

Z Černotína, Zapletal Jan

Z Olomouce

Missa in honorem Sc. Laurentii, Hruška Franciscus (předchozí, pokračování)

Číslo 1887/5

O úpadku hudby posvátné a ukázky chrámu nedůst. skladeb, Zelinka Jan Ev. (předchozí, pokračování)

Účel a způsob zřízení sborů literátských, Tadra Ferdinand (předchozí, pokračování)

Missa in honorem Sc. Laurentii, Hruška Franciscus (předchozí, pokračování)

Číslo 1887/6

Reforma hudby posvátné v metropolitním chrámu sv. Víta v Praze, Lehner

O hudbě církevní, hledíc k ní se stanoviska historického, Bečák Ign. (pokračování)

Obecná Jednota Cyrillská

Čechy

Habry, Kluh Jan

Lanžov, Píč Karel

Zámrsk, Berger Fr.

Tábor

Morava

Žalkovice, Hánl Tomáš

Z Bystřice nad Perštýnem

Z Třebíče na Jejkově, Chlumecký Albert

Ohlášení

Missa in honorem Sc. Laurentii, Hruška Franciscus (předchozí, pokračování)

Číslo 1887/7

O úpadku hudby posvátné a ukázky chrámu nedůst. skladeb, Zelinka Jan Ev. (předchozí, pokračování)

O hudbě církevní, hledíc k ní se stanoviska historického, Bečák Ign. (předchozí)

Působení sborů literátských, Tadra Ferdinand (předchozí, pokračování)

Obecná Jednota Cyrillská

Čechy

Plzeň

Radnice, Kašpar Ibl.

Branná

Morava

Pravlov

Syrovice u Rajhradu, Sedlák Pavel

Literatura

O staročeské psalmodii. - Příspěvky k nejstarší české hymnologii, Lehner

Cyrillská škola zpěvu, Lehner

Missa in honorem Sc. Laurentii, Hruška Franciscus (předchozí, pokračování)

Číslo 1887/8

Probošt Václav Štulc, patriarcha český odešel

O úpadku hudby posvátné a ukázky chrámu nedůst. skladeb, Zelinka Jan Ev. (předchozí, pokračování)

Působení sborů literátských, Tadra Ferdinand (předchozí, pokračování)

Obecná Jednota Cyrillská

Čechy

Mirošov, Sláma Josef

Ze Zlonic, Tvrdý V.

Habry, Kluh Jan

Cyrillská kronika (zemřel Bedřich Könen), Lehner

Missa in honorem Sc. Laurentii, Hruška Franciscus (předchozí)

Číslo 1887/9

O úpadku hudby posvátné a ukázky chrámu nedůst. skladeb, Zelinka Jan Ev. (předchozí, pokračování)

Působení sborů literátských, Tadra Ferdinand (předchozí)

Přílohy hudební

Missa in honorem Sancti Gustavi, Nešvera Josephus

Číslo 1887/10

O úpadku hudby posvátné a ukázky chrámu nedůst. skladeb, Zelinka Jan Ev. (předchozí, pokračování)

XI. valná schůze německého Cecilského spolku, K.

Úpadek sborů literáckých, Tadra Ferdinand (předchozí, pokračování)

Cyrillská kronika, K.

Literatura, K.

Missa in honorem Sancti Gustavi, Nešvera Josephus

Číslo 1887/11

Dodatky a opravy k "Dějinám posvátného zpěvu staročeského", Konrád K. (pokračování)

Úpadek sborů literáckých, Tadra Ferdinand (předchozí, pokračování)

Obecná Jednota Cyrillská

Čechy

Arcidiecése Pražská

Deštná, Šubrt Fil.

Z Osvračína, Lambert Ludvík

Morava

Nové Město, Mikan František

Židlochovice

Missa in honorem Sancti Gustavi, Nešvera Josephus

Číslo 1887/12

Dodatky a opravy k "Dějinám posvátného zpěvu staročeského", Konrád K. (předchozí)

Úpadek sborů literáckých, Tadra Ferdinand (předchozí)

Obecná Jednota Cyrillská

Ze Mšena, Kampas Václav A.

Missa in honorem Sancti Gustavi, Nešvera Josephus