Přehled ročníků


Přehled ročníků:

1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1946, 1947, 1948

Titulní strana ročníku

Obsah XV. ročníku "Cyrilla"

Číslo 1888/1

Jednotám Cyrillským, Lehner F. J.

Seznam prémií Jednotám Cyrillským za r. 1887

O úpadku hudby posvátné a ukázky chrámu nedůst. skladeb, Zelinka Jan Ev. (předchozí, pokračování)

Obecná Jednota Cyrillská

Praha, Kordule Gerhard

Slané

Německý Brod

Morava

Jimramov, Mikan František

Missa in honorem Sancti Gustavi, Nešvera Josephus (pokračování)

Číslo 1888/2

O úpadku hudby posvátné a ukázky chrámu nedůst. skladeb, Zelinka Jan Ev. (předchozí, pokračování)

Obecná Jednota Cyrillská

Čechy

Hořice (Výroční zpráva)

Hory Ratibořské, Truhlář Jakub

Tábor, Thir Josef

Morava

Z Horního Štěpánova, Korčák Bohumil

Z Třešti, Šťasta Alois

Ze Židlochovic

Cyrillská kronika, Zbk.

Missa in honorem Sancti Gustavi, Nešvera Josephus (předchozí, pokračování)

Číslo 1888/3

O úpadku hudby posvátné a ukázky chrámu nedůst. skladeb, Zelinka Jan Ev. (předchozí)

Obecná Jednota Cyrillská

Rejšice, Zeman J.

Čechy

Morava

Z Pelehradic, Stehlík Jan

Rajhrad, Apetauer Jos.

Ze Slavkova

Třebíč, Fr. M.

Židlichovice, Fr. M.

Missa in honorem Sancti Gustavi, Nešvera Josephus (předchozí, pokračování)

Číslo 1888/4

Jednotám Cyrillským, Lehner F. J.

Seznam Cyrillských jednot farních za rok 1887

Výroční zpráva Obecné Jednoty Cyrillské za rok 1887, Lehner F. J.

Z Německého Brodu, Stýblo Jos.

Stálec, Papač Josef

Morava

Cernotín, Zapletal Jan

Z Jimramova, Mikan František

Missa in honorem Sancti Gustavi, Nešvera Josephus (předchozí, pokračování)

Číslo 1888/5

Páté exercicie cyrillské, Lehner F. J. (předchozí, pokračování)

O zpěvu při obřadech pohřebních, Vaněk Václav (pokračování)

Obecná Jednota Cyrillská

Čechy

Z Ořechu, Kuffner Clemens

Z Osvračína, Lambert Ludvík

Morava

Z Doubravice, Slovák Eduard

Z Nového Města u JIhlavy, Novák Jan

Missa in honorem Sancti Gustavi, Nešvera Josephus (předchozí, pokračování)

Číslo 1888/6

Rozšiřuje se "musica sacra"?, Vaško František

Páté exercicie cyrillské, Lehner F. J. (předchozí)

O zpěvu při obřadech pohřebních, Vaněk Václav (předchozí)

Věstník hudební, Lehner

Missa in honorem Sancti Gustavi, Nešvera Josephus (předchozí)

Číslo 1888/7

O vyučování zpěvu na školách obecných i měšťanských, Mazánek Jan

Feuilleton (Z deníku ředitele kůru), Vaněk Václav

Obecná Jednota Cyrillská

Čechy

Z Mladé Boleslavi, Hruška Frant.

Morava

Z Nového Města

Cyrillská kronika, Konrád K.

Věstník hudební

Dominica Resurectionis. Ad vesperas, Hruška Francisco (pokračování)

Číslo 1888/8

II. Liturgická škola Cyrillská (pokračování)

Průvod varhan k úplnému kancionálu arcidiecése Olomoucké, Lehner

Feuilleton (Z deníku ředitele kůru), Vaněk Václav

O pražské hudbě posvátné

Dominica Resurectionis. Ad vesperas, Hruška Francisco (předchozí, pokračování)

Číslo 1888/9

II. Liturgická škola Cyrillská (předchozí)

Plat ředitelů kůru, Vaško Fr.

Klepy o staré hudbě řecké, Montanes Rud.

Obecná Jednota Cyrillská

Čechy

Ze Staré Boleslavi, Vaško Fr.

Věstník hudební, Vaško

Dominica Resurectionis. Ad vesperas, Hruška Francisco (předchozí, pokračování)

Číslo 1888/10

III. Seminář Pražský, Lehner

Obrod hudby posvátné v Čechách, Zelinka Jan Ev. (pokračování)

Obecná Jednota Cyrillská

Čechy

Z Rejšic, Zeman Jan

Dominica Resurectionis. Ad vesperas, Hruška Francisco (předchozí, pokračování)

Číslo 1888/11

IV. Chorální škola v Karlíně, Lehner

Kterak Čechové moravští přišli o své starobylé chorály, Holain Ludevít (pokračování)

Obecná Jednota Cyrillská

Čechy

Z Českého Brodu, Lašťovička Josef

Z Německého Brodu, Pospíšil Frant.

Cyrillská kronika, Lehner

Dominica Resurectionis. Ad vesperas, Hruška Francisco (předchozí)

Viderunt, Hruška František

Číslo 1888/12

Předplatné!, Lehner

Kterak Čechové moravští přišli o své starobylé chorály, Holain Ludevít (předchozí)

Obrod hudby posvátné v Čechách, Zelinka Jan Ev. (předchozí, pokračování)

Cyrillská kronika (zemř. František Witt), Lehner

Graduale in Festo S. Joannis Nepomuceni, Sychra J. C.

Offertorium in Festo S. Joannis Nepomuceni, Sychra J. C.

Graduale in Festo Ss. Cosmae et Damiani, Sychra J. C.

Offertorium in Festo Ss. Cosmae et Damiani, Sychra J. C.