Přehled ročníků


Přehled ročníků:

1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1946, 1947, 1948

Titulní strana ročníku

Obsah XVI. ročníku "Cyrilla"

Číslo 1889/1

Jednotám Cyrillským, Lehner F. J.

Klepy o hudbě čínské, Montanus Rud. Dr.

Obrod hudby posvátné v Čechách, Zelinka Jan Ev. (předchozí, pokračování)

Obecná Jednota Cyrillská

Z Tábora

Missa XII, Sychra Josepho Cyrillo (pokračování)

Číslo 1889/2

Zvýšené předplatné, Redaktor

Písně Klimenta Bosáka, Konrád K. (pokračování)

Obecná Jednota Cyrillská

Čechy

Z Ořecha, Kuffner Clemens

Tábor, Thir P.

Missa XII, Sychra Josepho Cyrillo (předchozí, pokračování)

Číslo 1889/3

Písně Klimenta Bosáka, Konrád K. (předchozí, pokračování)

Obecná Jednota Cyrillská

Z Dolních Hbit

Hořice, Bičiště Antonín

Morava

Z Doubravice, Slovák Eduard

Z Jimramova, Mikan František

Missa XII, Sychra Josepho Cyrillo (předchozí, pokračování)

Číslo 1889/4

Seznam Cyrillských Jednot farních roku 1888

Výroční zpráva "Obecné Jednoty Cyrillské" za rok 1888, Lehner F. J.

Feuilleton (Kterak můj kamarád "křísil" Cyrillskou Jednotu, F. J.

Obecná Jednota Cyrillská

Z Rajhradu, Apetauer Jos.

Třebíč, Chlumecký Albert P.

Missa XII, Sychra Josepho Cyrillo (předchozí)

Graduale in Coena Domini, Fryčaj Rud.

Veritas mea, Sychra J. C.

Číslo 1889/5

Seznam premií Cyrillských r. 1888

Písně Klimenta Bosáka, Konrád K. (předchozí)

Obecná Jednota Cyrillská

Z Březových Hor, Hofmayer Josef

Z Janovic, Vojáček Frant.

Z Rejšic, Zeman J.

Z Drahenic, Beránek František

Morava

Z Černotína, Zapletal Jan

Z Klobouk u Brna, Tenora Adolf

Sacerdotes, Fryčaj Rud.

Mirabilis Deus, Fryčaj Rud.

Číslo 1889/6

Z hymnologie charvátské, Konrád K.

Obrod hudby posvátné v Čechách, Zelinka Jan Ev. (předchozí, pokračování)

Obecná Jednota Cyrillská

Čechy

Z Prahy

Z Litomyšle, K.

Budějovice, Miláček Ant.

Morava

Z Nového Města, Novák Jan

Z Polehradic, Matula František

Z Horního Štěpánova, Korčák Bohumil

Třešť, Šťasta Alois

Cyrillská kronika

Hudba o pohřbu pana Petra Voka z Rožmberka

Reforma kostelního zpěvu u bratří Poláků

Offertorium "Ave Maria", Endler Franciscus

Salve Regina, Endler Franciscus (pokračování)

Číslo 1889/7

Učitelstvo a reforma zpěvu chrámového, venkovský kněz

Obrod hudby posvátné v Čechách, Zelinka Jan Ev. (předchozí, pokračování)

Obecná Jednota Cyrillská

Čechy

Z Písku

Morava

Z Tišnova, Kolísek Leopold

Cyrillská kronika

Dr. Surziński, Konrád

Reforma kostelního zpěvu ve Francii

Ecce sacerdos, Foerster Josephus

Číslo 1889/8

František Hruška (zemřel)

Dosavadní činnost Cyrillská, Lehner F. J. (pokračování)

Učitelstvo a reforma zpěvu chrámového, Vaněk Václav

Výňatky z deníku ředitele kůru, Vaněk Václav (pokračování)

Feuilleton (Z mých pamětí), Montanus Rud. Dr. (pokračování)

Cyrillská kronika

Kázeň na kruchtě a zbožnosť

Vídeňské

Monumenta musices sacrae

Salve Regina, Endler Franciscus (předchozí)

Graduale pro confessore non pontifice, Cainer Jos.

Číslo 1889/9

František Hruška (zemřel), Stkr.

Dosavadní činnost Cyrillská, Lehner F. J. (předchozí)

Feuilleton (Z mých pamětí), Montanus Rud. Dr. (předchozí, pokračování)

Cyrillská kronika

Za Hruškou a pohřeb jeho

Offertorium pro confessore non pontifice, Cainer Jos.

Graduale pro dominica XV. post pentecostes, Cainer Jos.

Offertorium pro dominica XV. post pentecostes, Cainer Jos.

Číslo 1889/10

1. Přípravná doba Cyrillská, Lehner F. J. (pokračování)

Výňatky z deníku ředitele kůru, Vaněk Václav (předchozí, pokračování)

Feuilleton (Z mých pamětí), Montanus Rud. Dr. (předchozí, pokračování)

Obecná Jednota Cyrillská

Čechy

Borohrádek, Mašíček Method

Morava

Z Předklášteří, "Hlas"

Rorate pondělní

Rorate pondělní (pokračování)

Číslo 1889/11

Obrod hudby posvátné v Čechách, Zelinka Jan Ev. (předchozí)

Feuilleton (Z mých pamětí), Montanus Rud. Dr. (předchozí, pokračování)

Literatura

Konkurs

Číslo 1889/12

O taktu ve staročeské písni kostelní, Holain L.

Výňatky z deníku ředitele kůru, Vaněk Václav (předchozí)

1. Přípravná doba Cyrillská, Lehner F. J. (předchozí, pokračování)

Obecná Jednota Cyrillská

Čechy

Z Německého Brodu, Pospíšil Fr.

Cyrillská kronika

Z Říma, N.

Tovaryšstvo sv. Vojtěcha v Krakově, K.

Škola varhanická, K.

Škola zpěváků, K.