Přehled ročníků


Přehled ročníků:

1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1946, 1947, 1948

Titulní strana ročníku

Obsah XVIII. ročníku "Cyrilla"

Číslo 1891/1

2. První desítiletí Cyrillské, Lehner F. J. (předchozí, pokračování)

Obecná Jednota Cyrillská

Čechy

Arcidiecése Pražská

Morava

Z Nového Veselí, Vališ Jos.

Konkurs, Dollanský

Missa in honorem Domini Nostri Jesu Christi, Cainer Josepho (pokračování)

Číslo 1891/3

2. První desítiletí Cyrillské, Lehner F. J. (předchozí, pokračování)

Obecná Jednota Cyrillská

Čechy

Královské Vinohrady, Žák František

Z Habrů

Z Tábora, Thír P. J.

Morava

Z Brna

Cyrillská kronika (Z Lublaně)

Missa in honorem Domini Nostri Jesu Christi, Cainer Josepho (předchozí)

Číslo 1891/4

2. První desítiletí Cyrillské, Lehner F. J. (předchozí, pokračování)

Obecná Jednota Cyrillská

Čechy

Z Bezna

Morava

Polehradice, Korčák B.

Missa choralis II., Hruška Franciscus (pokračování)

Číslo 1891/5

2. První desítiletí Cyrillské, Lehner F. J. (předchozí, pokračování)

Bývalé bratrstvo sv. Kříže... v Sobotce, Mikolášek Václav

Obecná Jednota Cyrillská

Výroční zpráva Obecné Jednoty Cyrillské za rok 1890, Lehner F. J.

Z Hořic, Jirásek František

Missa choralis II., Hruška Franciscus (předchozí, pokračování)

Číslo 1891/6

2. První desítiletí Cyrillské, Lehner F. J. (předchozí, pokračování)

Praktické názory v novém směru hudby církevní, Zelinka Jan Ev. (pokračování)

Obecná Jednota Cyrillská

Z Jimramova, Mikan Frant.

Feuilleton (Z mých pamětí), Montanus Rudolf Dr. (předchozí, pokračování)

Missa choralis II., Hruška Franciscus (předchozí)

Pange lingua, Zelinka J. E.

Číslo 1891/7

2. První desítiletí Cyrillské, Lehner F. J. (předchozí, pokračování)

Praktické názory v novém směru hudby církevní, Zelinka Jan Ev. (předchozí, pokračování)

Králové-Hradecké kancionály, Konrád K.

Missa solemnis, Zelinka Joanne Ev. (pokračování)

Číslo 1891/8

2. První desítiletí Cyrillské, Lehner F. J. (předchozí, pokračování)

Praktické názory v novém směru hudby církevní, Zelinka Jan Ev. (předchozí, pokračování)

Zpěv a hudba v chrámu Páně Bezenském před 20 lety, Vaněk V. (pokračování)

Obecná Jednota Cyrillská

Čechy

Z Bezna

Z Vítějovsi u Poličky, Kovanda Josef

Literatura

Polskie pieśni kościola katoliçkiego , Konrád

Missa solemnis, Zelinka Joanne Ev. (předchozí, pokračování)

Číslo 1891/9

2. První desítiletí Cyrillské, Lehner F. J. (předchozí, pokračování)

Praktické názory v novém směru hudby církevní, Zelinka Jan Ev. (předchozí, pokračování)

Zpěv a hudba v chrámu Páně Bezenském před 20 lety, Vaněk V. (předchozí)

Cyrillská kronika, -ff-

Missa solemnis, Zelinka Joanne Ev. (předchozí, pokračování)

Číslo 1891/10

První desítiletí Cyrillské, Lehner F. J. (předchozí, pokračování)

Píseň "Hospodine, všech věcí Pane", -er (pokračování)

Missa solemnis, Zelinka Joanne Ev. (předchozí, pokračování)

Číslo 1891/11

První desítiletí Cyrillské, Lehner F. J. (předchozí, pokračování)

Píseň "Hospodine, všech věcí Pane", -ER (předchozí, pokračování)

Obecná Jednota Cyrillská

Čechy

Brandýs n. L., Vaško Frant.

Morava

Z Prostějova, Šrom Vincenc

Z Měřína, Míča Frant., Klimeš Frant.

Ze Sloupa, ...a

Z Lulče, Obhlídal Frant.

Missa solemnis, Zelinka Joanne Ev. (předchozí, pokračování)

Číslo 1891/12

První desítiletí Cyrillské, Lehner F. J. (předchozí, pokračování)

Píseň "Hospodine, všech věcí Pane", -er (předchozí)

Obecná Jednota Cyrillská

Čechy

Brandýs n. L., Vaško Frant.

Morava

Ze Želechovic

Literatura, Lehner

"Cyrill"

Missa solemnis, Zelinka Joanne Ev. (předchozí, pokračování)