Přehled ročníků


Přehled ročníků:

1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1946, 1947, 1948

Titulní strana ročníku

Obsah XIX. ročníku "Cyrilla"

Číslo 1892/1

Cyrillským jednotám, Lehner F. J.

První desítiletí Cyrillské, Lehner F. J. (předchozí, pokračování)

Obecná Jednota Cyrillská

Morava

Ze Želechovic

Feuilleton (Z mých pamětí), Montanus Rudolf Dr. (předchozí, pokračování)

Missa solemnis, Zelinka Joanne Ev. (předchozí, pokračování)

Číslo 1892/2

První desítiletí Cyrillské, Lehner F. J. (předchozí, pokračování)

Praktické názory v novém směru hudby církevní, Zelinka Jan Ev. (předchozí, pokračování)

Obecná Jednota Cyrillská

Seminář Pražský

Kostel řádu Křižovnického, E. P.

Feuilleton (Ostudy na kruchtách)

Missa solemnis, Zelinka Joanne Ev. (předchozí)

Pange lingua, Zelinka J. E.

Ecce quomodo moritur justus, Zelinka J. E.

Číslo 1892/3

První desítiletí Cyrillské, Lehner F. J. (předchozí, pokračování)

Obecná Jednota Cyrillská

Čechy

Z Březových Hor, Hofmayer Josef

Z Rejšic, Zeman Jan

Z Miletína

Z Lanžova, Píč Karel

Z Tábora

Morava

Z Doubravice, Slovák Ed.

Z Horního Štěpánova, Štikar Emanuel

Ve Sloupě

Missa pro defunctis II., Sychra Josepho Cyrillo (pokračování)

Číslo 1892/4

Mistr Jakub Gallus (Hándl), Konrád Karel

První desítiletí Cyrillské, Lehner F. J. (předchozí, pokračování)

Obecná Jednota Cyrillská

Čechy

Tábor

Morava

Polehradice, Stehlík Jan

Z Jimramova, Mikan František

Z Rájce, Luňáček A.

Missa pro defunctis II., Sychra Josepho Cyrillo (předchozí)

Číslo 1892/5

První desítiletí Cyrillské, Lehner F. J. (předchozí, pokračování)

Praktické názory v novém směru hudby církevní, Zelinka Jan Ev. (předchozí, pokračování)

Obecná Jednota Cyrillská

Čechy

Z Bezna, Vaněk Václav

Líbera me, Dómine, Sychra J. C.

Salve Regina, Sychra J. C.

Animas fidelium, Sychra J. C.

Číslo 1892/6

První desítiletí Cyrillské, Lehner F. J. (předchozí, pokračování)

Praktické názory v novém směru hudby církevní, Zelinka Jan Ev. (předchozí, pokračování)

Obecná Jednota Cyrillská

Výroční zpráva Obecné Jednoty Cyrillské za rok 1891

Graduale (Beatus vir - Missa "Os justi"), Cainer Jos.

Offertorium (Posuisti, Domine - Missa "Os justi"), Cainer Jos.

Graduale in festo virginis (Missa "Vultum tuum"), Cainer Josepho

Číslo 1892/7

První desítiletí Cyrillské, Lehner F. J. (předchozí, pokračování)

Praktické názory v novém směru hudby církevní, Zelinka Jan Ev. (předchozí)

Obecná Jednota Cyrillská

Čechy

Z Bezna, Vaněk Václav

Z Mělníka, Mašíček Method

Morava

Z Hluku, Dokoupil Frant.

Želechovice

Z Hostimi, Pátek Leopold

Z Ivančic, Dundáček Alois

Pohřební písně, Sychra Josef Cyrill

Číslo 1892/8

Všem, kdož hodlají reformovati hudbu kostelní, Vaško František (pokračování)

První desítiletí Cyrillské, Lehner F. J. (předchozí, pokračování)

Obecná Jednota Cyrillská

Čechy

Z Ořecha, Kuffner Klement

Morava

Z Kuřima, Rozkošný Edv.

II. Te Deum Laudamus, Zelinka Joanne Ev. (pokračování)

Číslo 1892/9

Všem, kdož hodlají reformovati hudbu kostelní, Vaško František (předchozí)

První desítiletí Cyrillské, Lehner F. J. (předchozí, pokračování)

Obecná Jednota Cyrillská

Čechy

Z Rejšic u Mladé Boleslavi, Cvejn Ferdinand Jar.

Zemřel František Zdeněk Skuherský

II. Te Deum Laudamus, Zelinka Joanne Ev. (předchozí)

Číslo 1892/10

František Zdeněk Skuherský, Zelinka Jan Ev.

První desítiletí Cyrillské, Lehner F. J. (předchozí, pokračování)

Feuilleton (Z mých pamětí), Montanus Rudolf Dr. (předchozí, pokračování)

Missa in hon. Beatae Mariae Virg., Cainer Josephus (pokračování)

Číslo 1892/11

První desítiletí Cyrillské, Lehner F. J. (předchozí)

Předpisy o hudbě církevní v diecési Basilejské (pokračování)

Obecná Jednota Cyrillská

Morava

Ze Starého Brna, Koblížek Max

Zemřel Dr. Josef Chmelíček

Cyrillská kronika, Lehner

Missa in hon. Beatae Mariae Virg., Cainer Josephus (předchozí, pokračování)

Číslo 1892/12

Žádost Farním jednotám, Lehner F. J.

Zpráva o "obecné notě" či melodii, Konrád K.

Předpisy o hudbě církevní v diecési Basilejské (předchozí, pokračování)

Pianissimo, výřečnost a rhytmus v chorálu, Kienle Ambrož P.

Skladby císařů Ferdinanda III., Leopolda I. a Josefa I.

"Cyrill"

Missa in hon. Beatae Mariae Virg., Cainer Josephus (předchozí, pokračování)