Přehled ročníků


Přehled ročníků:

1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1946, 1947, 1948

Titulní strana ročníku

Obsah XXIII. ročník "Cyrilla"

Číslo 1896/1

Listy kněze benediktina z kláštera Emauského v Praze, P. J. Ev. Z.

Zemřel František Chlum, Kuffner Clem.

Obecná Jednota Cyrillská

A. Výroční zprávy za rok 1895 - Morava

Hodonín, Bárta Václav

B. Dopisy

Praha, E. P.

Z kůru křižovnického, Paukner Em. P.

Benešov, Jindřich E.

Kocerady

Missa in hon. Beatae Mariae Virg. (cantus), Cainer J. (pokračování)

Číslo 1896/2

Kterých předpisů círk. dbáti má řed. kůru v růz. dobách roku církevního?, Paukner Emilian P., křižovník (pokračování)

Obecná Jednota Cyrillská

A. Výroční zprávy za rok 1895 - Čechy

Žižkov, Vajtr Frant., Nosek Jan P.

B. Dopisy

Praha

Farní kostel u sv. Jindřicha v Praze, Cainer Josef

Farní kostel u Panny Marie Sněžné, Zelinka Jan Ev.

Koncerty žižkovské farní Jednoty Cyrillské, Cyrillus

Kladno

Morava

Brtnice, Novotný Cyriak P.

Feuilleton, Aemilianus

Missa in hon. Beatae Mariae Virg. (altus), Cainer J. (předchozí, pokračování)

Číslo 1896/3

Listy kněze benediktina z kláštera Emauského v Praze o zpěvu chorálním, P. A. Sch.

Kterých předpisů círk. dbáti má řed. kůru v růz. dobách roku církevního?, Paukner Emilian P., křižovník (předchozí, pokračování)

Obecná Jednota Cyrillská

A. Výroční zprávy za rok 1895 - Čechy

Farní Jednota Cyrillská v osadě u sv. Štěpána v Praze, Klíma Jan, Stěhule Jos.

Janovice, Vojáček Frant., Frössl Frant.

Morava

Lipovec, Géduš Frant., Bejček Method

B. Dopisy

Farní kostel u sv. Havla, Starý Jan Aug.

Farní kostel u Panny Marie Vítězné, Kačaba Josef

Farní kostel Nejsv. Trojice v Podskalí, Fiala V.

Missa in hon. Beatae Mariae Virg. (tenor), Cainer J. (předchozí)

Číslo 1896/5

Listy kněze benediktina z kláštera Emauského v Praze o zpěvu chorálním, P. A. Sch.

Kterých předpisů círk. dbáti má řed. kůru v růz. dobách roku církevního?, Paukner Emilian P., křižovník (předchozí, pokračování)

Obecná Jednota Cyrillská

A. Výroční zprávy za rok 1895 - Čechy

Diecésní Jednota v Hradci Králové

Jičín, Vomočil Jos.

Morava

Sukdol, Fišara Jos.

Polehradice, Stehlík Jan, Toufar Filip

Syrovice, Sedlák Rich., Schaffra Benno

Horní Štěpánov, Kučera Josef

Missa in honorem Domini Nostri Jesu Christi (cantus), Cainer J. (pokračování)

Číslo 1896/6

Listy kněze benediktina z kláštera Emauského v Praze o zpěvu chorálním, P. A. Sch.

Obecná Jednota Cyrillská

Výroční zpráva za rok 1895, Lehner F. J.

A. Výroční zprávy za rok 1895 - Čechy

Želivo, Kubík Hugo P., Nývlt Method P.

Diecése Brněnská

Sloup, Sychra Jos.

Missa in honorem Domini Nostri Jesu Christi (altus), Cainer J. (předchozí, pokračování)

Číslo 1896/7

Pozvání - Třídenní exercicie cyrillské v Hořicích, Lehner F. J.

Listy kněze benediktina z kláštera Emauského v Praze o zpěvu chorálním, P. A. Sch.

Co jest zpěv? (pokračování)

Obecná Jednota Cyrillská

A. Výroční zprávy za rok 1895 - Morava

Blučina, Ševčík Vinc.

Nové Město, Kunstmüller Fr.

Z Petrovic u Moravského Krumlova, Brychta František Josef

B. Dopisy

Farní Jednota Cyrillská na Žižkově, Pkr.

Feuilleton (Paní místodržitelová bude zpívat sólo!), Aemilianus

Missa in honorem Domini Nostri Jesu Christi (altus), Cainer J. (předchozí)

Číslo 1896/8

Listy kněze benediktina z kláštera Emauského v Praze o zpěvu chorálním, P. A. Sch.

Církevní zpěv v bisk. semináři Královéhradeckém a pololetní zkouška z něho

Obecná Jednota Cyrillská

Výroční zprávy za rok 1895 - Čechy

Hradec Králové, "Čech"

C. k. vyšší gymnasium v Hradci Králové (seznam skladeb)

Ústav ku vzdělání učitelů v Hradci Králové, Dobš Stanislav

Missa in honorem Domini Nostri Jesu Christi (bassus), Cainer J. (předchozí)

Číslo 1896/9

Exercicie Cyrillské v Hořicích, Lehner F. J. (pokračování)

Listy kněze benediktina z kláštera Emauského v Praze o zpěvu chorálním, P. A. Sch.

Co jest zpěv? (předchozí, pokračování)

Obecná Jednota Cyrillská

Výroční zprávy za rok 1895 - Čechy

Předměřice, Vaško Fr.

Morava

Nové Veselí, Koželuha Jan, Chalupa František

Missa in hon. Ss. Infantis Jesu (soprano), Zelinka J. E. (pokračování)

Missa in hon. Ss. Infantis Jesu (altus), Zelinka J. E. (předchozí, pokračování)

Číslo 1896/10

Exercicie Cyrillské v Hořicích, Lehner F. J. (předchozí, pokračování)

Listy kněze benediktina z kláštera Emauského v Praze o zpěvu chorálním, P. A. Sch.

Co jest zpěv? (předchozí)

Obecná Jednota Cyrillská

Dopisy

Šlapánov pod Blaníkem, Horák J.

Missa in hon. Ss. Infantis Jesu (baritonoI. -tenore), Zelinka J. E. (předchozí, pokračování)

Missa in hon. Ss. Infantis Jesu (baritonoII. -basso), Zelinka J. E. (předchozí)

Číslo 1896/11

Exercicie Cyrillské v Hořicích, Lehner F. J. (předchozí, pokračování)

Listy kněze benediktina z kláštera Emauského v Praze o zpěvu chorálním, P. A. Sch.

Obecná Jednota Cyrillská

Výroční zprávy za rok 1895

Brno, Kolísek František Dr.

Dopisy

Zpěvy při eucharistickém sjezdu, Aemilianus

Feuilleton (Z Prahy do Cách), Aemilianus

50 krátkých předeher v církevních toninách pro varhany neb harmonium, Zelinka Jan Ev. (pokračování)

Číslo 1896/12

Jednotám Cyrillským, Lehner F. J.

Seznam prémií Cyrillských za rok 1896

A. Knihy liturgické

B. Skladby mešní

C. Jiné skladby liturgické

D. Zpěv obecný

E.Spisy. Zpěvníky. Varhany

F. Skladby mešní - cizích skladatelů

Dodatek

Obecná Jednota Cyrillská

Výroční zprávy za rok 1895 - Čechy

Hořice, Hynek Jos. M.

Habry, Kořínek Jos., Herout Ant.

Velká Jesenice, Bouz František

Německý Brod, Racek Jos.

"Cyrill"

50 krátkých předeher v církevních toninách pro varhany neb harmonium, Zelinka Jan Ev. (předchozí)