Přehled ročníků


Přehled ročníků:

1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1946, 1947, 1948

Titulní strana ročníku

Obsah XXVII. ročníku "Cyrilla"

Číslo 1900/1-2

Kterak povolaní činitelé o to přičiňovati se mají, aby círk. hudba byla zvelebena, Mrštík Josef Dr. (pokračování)

Kouzla kralevice čaroděje (pokračování)

Obecná Jednota Cyrillská

Výroční zpráva za rok 1899

Úplný seznam odporučení zasluhujících skladeb co prémií Cyr. na r. 1899

A. Knihy liturgické

B. Skladby mešní - I. Starých mistrů

B. Skladby mešní - II. Skladatelů domácích

C. Jiné skladby liturgické

D. Zpěv obecný

E.Spisy. Zpěvníky. Varhany

F. Skladby mešní - cizích skladatelů

Dodatek

Literatura hudební

Theoreticko-praktická rukověť chorálu římského, Zelinka Jan Ev.

Missa juventus studiosae, Zelinka Jan Ev.

Drobné zprávy

Číslo 1900/3-4

K dějinám církevní hudby v městě Bělé pod Bezdězem, Nováček V. J. Dr.

O mešních zpěvech bohatě melodických, Vojáček Method P. (předchozí, pokračování)

Populární pojednání o tonech či modech starocírkevních, Zelinka Jan Ev.

Kouzla kralevice čaroděje (předchozí)

Obecná Jednota Cyrillská

Výroční zprávy za rok 1899 - Čechy

Praha, Paukner Emilian P.

Farní Jednota Cyrillská v Janovicích, Vojáček Fr.

Farní Cyrillská Jednota v Dol. Hbitech, Moudrý Jan, Krejčí Mat.

Farní Jednota Cyrillská v Rejšicích, Zeman J.

Morava

Farní Jednota Cyrillská v Borkovanech, Vlček Arnošt, Ondruj Josef

Farní Jednota Cyrillská v Polehradicích, Stehlík Jan

Listárna Obecné Jednoty Cyrillské, Zelinka J.

Číslo 1900/5-6

Kterak povolaní činitelé o to přičiňovati se mají, aby círk. hudba byla zvelebena, Mrštík Josef Dr. (předchozí)

O mešních zpěvech bohatě melodických, Vojáček Method P. (předchozí, pokračování)

O přednesu hudebním vzhledem ku vícehlasé hudbě církevní, Jirásek Frant. (pokračování)

Kůr chrámový a velkoměstské poměry, Zelinka Jan Ev.

Obecná Jednota Cyrillská

Výroční zpráva za rok 1899

Farní Jednota Cyrillská ve Mšeně

Morava

Farní Cyrillská Jednota v Lípovci

Farní Jednota Cyrillská v Blučině, Ševčík Vinc.

Farní Jednota Cyrillská v Novém Veselí, Klimeš Jos., Vítek František

Farní Jednota Cyrillská v Novém Městě, Hanuš Ignác

Farní Jednota Cyrillská ve Sloupě, Sychra Josef

In Festo Familie Jesu, Mariae, Joseph - Introitus, Sychra J. C.

In Festo Familie Jesu, Mariae, Joseph - Graduale, Sychra J. C.

In Festo Familie Jesu, Mariae, Joseph - Offertorium, Sychra J. C.

In Festo Familie Jesu, Mariae, Joseph - Communio, Sychra J. C.

Číslo 1900/7-8

Pozvání ku XII. exerciciím Cyrillským

Sídlo králevice kouzelníka, Nývlt Method P.

Vzpomínky z pouti římské, Vomočil Josef

Kůr chrámový a velkoměstské poměry, Zelinka Jan Ev.

Obecná Jednota Cyrillská

Výroční zprávy za rok 1899

Arcidiecése Pražská

Diecésní Jednota Cyrillská v Hradci Králové

Farní Jednota Cyrillská v Jičíně, Jirásek Frant.

Farní Jednota Cyrillská v Želivě, Nývlt Meth. Heřm. P.

Literatura hudební, Zelinka Jan Ev.

In Festo Visitationis B, Mariae Virg. - Graduale, Sychra J. C.

In Festo Visitationis B, Mariae Virg. - Offertorium, Sychra J. C.

Chvalozpěv Marianský, Sychra J. C.

Číslo 1900/9-10

XII. Exercicie Cyrillské v Jičíně, Lehner

Církevní ustanovení posvátného zpěvu se týkající, Hrubík Fr.

Vzpomínky z pouti římské, Vomočil Josef (pokračování)

O mešních zpěvech bohatě melodických, Vojáček Method P. (předchozí, pokračování)

O charakteristice tonin, Říhovský V.

Pro které vydání chorálních knih máme se rozhodnouti?, Orel Dobroslav (pokračování)

Obecná Jednota Cyrillská

Výroční zprávy za rok 1899

Farní Jednota Cyrillská v Miletíně, Nosek Josef

Dačice, Kašpar Bohumil

Farní Jednota Cyrillská v Jaroměři, Kovanda Josef

Farní Jednota Cyrillská v Golčově Jeníkově, Maximovič Jan

Notové hlasy Roratních zpěvů nedělních a úterních, Lehner

Rorate úterní

Číslo 1900/11-12

O přednesu hudebním vzhledem ku vícehlasé hudbě církevní, Jirásek Frant. (předchozí, pokračování)

Vzpomínky z pouti římské, Vomočil Josef (předchozí)

Pro které vydání chorálních knih máme se rozhodnouti?, Orel Dobroslav (předchozí, pokračování)

O mešních zpěvech bohatě melodických, Vojáček Method P. (předchozí, pokračování)

Poděkování, Lehner F. J.

"Cyrill"