Přehled ročníků


Přehled ročníků:

1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1946, 1947, 1948

Titulní strana ročníku

Obsah XXVIII. ročníku "Cyrilla"

Rorate nedělní

Rorate úterní

Číslo 1901/1-2

Cyrillským Jednotám, Lehner F. J.

Úplný seznam odporučení zasluhujících skladeb co prémií Cyr. na r. 1900

A. Knihy liturgické

B. Skladby mešní - I. Starých mistrů

B. Skladby mešní - II. Skladatelů domácích

C. Jiné skladby liturgické

D. Zpěv obecný

E.Spisy. Zpěvníky. Varhany

Obrana reformy církevní hudby, Jirásek František (pokračování)

Pro které vydání chorálních knih máme se rozhodnouti?, Orel Dobroslav (předchozí)

Kterak možno rozšířiti a uplatniti myšlénku Cyrillskou, Fayks Vácslav

O mešních zpěvech bohatě melodických, Vojáček Method P. (předchozí, pokračování)

Číslo 1901/3-4

Obrana reformy církevní hudby, Jirásek František (předchozí, pokračování)

Z pokladu králevice čaroděje: Památky hudby čínské, Nývlt Method P.

O přednesu hudebním vzhledem ku vícehlasé hudbě církevní, Jirásek Frant. (předchozí, pokračování)

O mešních zpěvech bohatě melodických, Vojáček Method P. (předchozí)

Obecná Jednota Cyrillská

Výroční zprávy za rok 1900

Diecésní Jednota Cyrillská v Hradci Králové

Farní Jednota Cyrillská v Polehradicích, Stehlík Jan

Literatura hudební (Ecce sacerdos magnus), Redakce

Číslo 1901/5-6

Obrana reformy církevní hudby, Jirásek František (předchozí, pokračování)

Reforma chorálu v XVI. a XVII. století, Velíšek Bernard P. (pokračování)

Jakým směrem nésti se má reforma círk. umění hudeb., a jak by i střed. školství..., Novák Jan P. (pokračování)

Obecná Jednota Cyrillská

Výroční zprávy za rok 1900

Velký koncert diecésní Jednoty Cyrillské v Hradci Králové

Farní Jednota Cyrillská v Jičíně, Vomočil Jos.

Farní Jednota Cyrillská v Hořicích, Melich Frant., Bičiště Antonín, Pilař Čeněk

Farní Jednota Cyrillská v Opočně, Randák Richard P.

Farní Jednota Cyrillská v Bělohradě

Farní Jednota Cyrillská v Holohlavech, Karel Fr.

Farní Jednota Cyrillská v Lovčicích, Krátký Vincenc

Farní Jednota Cyrillská v Nové Pace, Malý Jaroslav

Číslo 1901/7-8

Pozvání na Cyrillské exercicie (Program)

Obrana reformy církevní hudby, Jirásek František (předchozí, pokračování)

Doba adventní (I. O dějinách adventu), Vrátný Karel (pokračování)

Reforma chorálu v XVI. a XVII. století, Velíšek Bernard P. (předchozí, pokračování)

Obecná Jednota Cyrillská

Výroční zprávy za rok 1900

Arcidiecése Pražská

Diecése Litoměřická, V. D.

Valná hromada diecésní Jednoty Cyrillské v Hradci Králové

Farní Jednota Cyrillská v Želivě, Nývlt Method P.

Farní Jednota Cyrillská v Opočně

Dašice, Kašpar Boh.

Missa Convictus, Sychra Josepho Cyrillo (pokračování)

Číslo 1901/9-10

Cyrillské exercicie v Německém Brodě

Obrana reformy církevní hudby, Jirásek František (předchozí, pokračování)

Doba adventní (2. Mystika adventu), Vrátný Karel (předchozí, pokračování)

Novinky z oboru chorálu, Velíšek Bernard P.

Obecná Jednota Cyrillská

Výroční zprávy za rok 1900

Farní Jednota Cyrillská v Dolních Hbitech, Moudrý Jan, Krejčí M. J.

Farní Jednota Cyrillská v Janovicích, Vojáček Fr.

Farní Jednota Cyrillská v Golčově Jeníkově, Maximovič J.

Farní Jednota Cyrillská v Humpolci, Kubík Hugo P.

Farní Jednota Cyrillská ve Vítějovsi, Kovanda Jos.

Farní Jednota Cyrillská v Velíši, Beneš Jan

Diecése Brněnská

Farní Jednota Cyrillská v Novém Městě na Moravě, Oulehla Jan

Farní Jednota Cyrillská v Novém Veselí, Decius Eduard P.

List z Ameriky, Cipín Vojtěch

Literatura hudební (Gradualia, Trakty a Sekvence A. Foerstera), Kašpar Boh.

Missa Convictus, Sychra Josepho Cyrillo (předchozí, pokračování)

Číslo 1901/11-12

Obrana reformy církevní hudby, Jirásek František (předchozí, pokračování)

Doba adventní (3. Zvyklosti adventní), Vrátný Karel (předchozí)

Reforma chorálu v XVI. a XVII. století, Velíšek Bernard P. (předchozí, pokračování)

Z pokladů králevice čaroděje: Kabinet čínský, Nývlt Method P. (pokračování)

Obecná Jednota Cyrillská

Výroční zprávy za rok 1900 - Morava

Farní Jednota Cyrillská v Prostějově, Ambros Ezechiel

Farní Jednota Cyrillská v Rájci, Konrád Jos.

Farní Jednota Cyrillská v Třešti, Vlk Jos.

Farní Jednota Cyrillská v Horním Štěpánově, Karafiát Ferd.

Literatura hudební (Šest Pange lingua od Jana Ev. Zelinky), Kašpar Boh.

"Cyrill"

Missa Convictus, Sychra Josepho Cyrillo (předchozí)