Přehled ročníků


Přehled ročníků:

1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1946, 1947, 1948

Číslo 1902/1-2

Cyrillským Jednotám, Lehner F. J.

Úplný seznam odporučení zasluhujících skladeb co prémií Cyr. na r. 1901

A. Knihy liturgické

B. Skladby mešní - I. Starých mistrů

B. Skladby mešní - II. Skladatelů domácích

C. Jiné skladby liturgické

D. Zpěv obecný

E.Spisy. Zpěvníky. Varhany

Obrana reformy církevní hudby, Jirásek František (předchozí, pokračování)

Reforma chorálu v XVI. a XVII. století, Velíšek Bernard P. (předchozí, pokračování)

O přednesu hudebním vzhledem ku vícehlasé hudbě církevní, Jirásek Frant. (předchozí, pokračování)

Z pokladů králevice čaroděje: Kabinet čínský, Nývlt Method P. (předchozí)

Číslo 1902/3-4

Obrana reformy církevní hudby, Jirásek František (předchozí, pokračování)

Reforma chorálu v XVI. a XVII. století, Velíšek Bernard P. (předchozí, pokračování)

Jak se modlíme, tak zpíváme, Eisler Fr.

Jakým směrem nésti se má reforma círk. umění hudeb., a jak by i střed. školství..., Novák Jan P. (předchozí, pokračování)

Obecná Jednota Cyrillská

Výroční zprávy za rok 1901 - Čechy

Farní Jednota Cyrillská v Dašicích, Kašpar Boh.

Farní Jednota Cyrillská v Polehradicích, Stehlík Jan

Morava

Drobné zprávy

"La Vera Roma", Pkr.

"Cyrillská škola", Velíšek Bernard P.

Číslo 1902/5-6

Obrana reformy církevní hudby, Jirásek František (předchozí, pokračování)

Zpěv a řeč, co bylo dřív?, Nývlt Method P.

Jakým směrem nésti se má reforma círk. umění hudeb., a jak by i střed. školství..., Novák Jan P. (předchozí, pokračování)

Obecná Jednota Cyrillská

Výroční zprávy za rok 1901

Farní Jednota Cyrillská v Jičíně

Diecése Brněnská

Farní Jednota Cyrillská ve Sloupě, Sychra Jos.

Číslo 1902/7-8

Obrana reformy církevní hudby, Jirásek František (předchozí)

Reforma chorálu v XVI. a XVII. století, Velíšek Bernard P. (předchozí, pokračování)

O přednesu hudebním vzhledem ku vícehlasé hudbě církevní, Jirásek Frant. (předchozí, pokračování)

Jakým směrem nésti se má reforma círk. umění hudeb., a jak by i střed. školství..., Novák Jan P. (předchozí)

Obecná Jednota Cyrillská

Výroční zprávy za rok 1901 - Čechy

Diecésní Jednota Cyrillská v Hradci Králové

Farní Jednota Cyrillská v Jičíně, Jirásek Frant.

Farní Jednota Cyrillská v Miletíně, Šubrt F.

Farní Jednota Cyrillská ve Velíši, Beneš Jan

Farní Jednota Cyrillská v Golč. Jeníkově, Maximovič Jan Alexej

Farní Jednota Cyrillská v Dašicích, Kašpar Boh.

Nová Paka

Literatura hudební

Číslo 1902/9-10

Obrana reformy církevní hudby, Jirásek František (předchozí, pokračování)

Reforma chorálu v XVI. a XVII. století, Velíšek Bernard P. (předchozí, pokračování)

Obecná Jednota Cyrillská

Výroční zprávy za rok 1901 - Čechy

Farní Jednota Cyrillská v Želivě, P. M. N.

Farní Jednota Cyrillská v Ostružně

Literatura hudební

Ordo ad recipiendum processionalter Episcopum ordinarium, Velíšek B. P., Stejskal Fr.

Cantemus Domino!, Zelinka Jan Ev.

Fr. Z. Skuherský, op. 43: Missa in memoriam..., Zelinka J. E.

Číslo 1902/11-12

Obrana reformy církevní hudby, Jirásek František (předchozí, pokračování)

Reforma chorálu v XVI. a XVII. století, Velíšek Bernard P. (předchozí, pokračování)

Církevní rok, Vrátný Karel (pokračování)

Obecná Jednota Cyrillská

Výroční zprávy za rok 1901

Farní Cyrillská Jednota v Dašicích

Farní Jednota Cyrillská v Chocni

Farní Jednota Cyrillská ve Chvalči, Boháč Ant.

Farní Jednota Cyrillská v Dobřenicích, Píč Karel

Kutná Hora, Strebl Alois

Farní Jednota Cyrillská v Jaroměři, Kovanda Jos.

Farní Jednota Cyrillská v Polné, Šimek J.

Literatura hudební, Velíšek Bernard P.

"Cyrill"