Přehled ročníků


Přehled ročníků:

1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1946, 1947, 1948

Titulní strana ročníku

Obsah XXXI. ročníku "Cyrilla"

Číslo 1904/1-2

Na prahu čvrtého desetiletí, Lehner F. J.

Cyrillským Jednotám, Lehner F. J.

Pius X. a církevní hudba, Mrštík Jos. Dr.

Obrana reformy církevní hudby, Jirásek František (předchozí, pokračování)

Reforma chorálu v XVI. a XVII. století, Velíšek Bernard P. (předchozí, pokračování)

Církevní rok, Skopec Jindřich

O zpěvu chlapeckém, Matějů Bohumil P. (předchozí, pokračování)

Obecná Jednota Cyrillská

Farní Jednota Cyrillská v Jičíně

Missa brevissima III. in hon. sc. Francisci Seraphici (alt), Zelinka J. Ev. (pokračování)

Missa brevissima III. in hon. sc. Francisci Seraphici (bass), Zelinka J. Ev. (předchozí)

Číslo 1904/3-4

Sv. Řehoř Veliký, Velíšek Bernard P.

Pastýřský list kardinála Josefa Sarto, Mrštík Josef Dr. (pokračování)

Nové varhany v děkanském chrámu Páně v Jičíně, Jirásek Frant.

O zpěvu chlapeckém, Matějů Bohumil P. (předchozí, pokračování)

Obecná Jednota Cyrillská

Úplný seznam skladeb co prémií Cyrillských za rok 1903

A. Skladby mešní

B. Jiné skladby liturgické

C. Zpěv obecný

Drobné zprávy

Kterých vydání chorálních jest nyní užívati při bohosužbě?, Paukner Emilian P.

Beethoven a - Schiedermayr, Paukner Em. P.

Missa Convictus (soprán - alt), Sychra J. C. (pokračování)

Číslo 1904/5-6

Pastýřský list kardinála Josefa Sarto, Mrštík Josef Dr. (předchozí)

Obrana reformy církevní hudby, Jirásek Frant. (předchozí, pokračování)

Důležité zprávy o gregoriánském chorálu, Velíšek Bernard P.

Obecná Jednota Cyrillská

Výroční zprávy za rok 1903

Farní Jednota Cyrillská v Jičíně

Farní Jednota Cyrillská v Želivě, Nývlt M.

Farní Jednota Cyrillská v Dašicích, Kašpar Boh.

Farní Jednota Cyrillská v Golč. Jeníkově, Maximovič Jan

Farní Jednota Cyrillská v Opočně, Randák Richard P.

Farní Jednota Cyrillská v Heřmanově Městci, Havlasa Quido

Literatura hudební, Horák

Missa Convictus (tenor), Sychra J. C. (předchozí, pokračování)

Missa Convictus (bass), Sychra J. C. (předchozí)

Číslo 1904/7-8

První list Jeho Svatosti Pia X. o reformě zpěvu církevního

Motu Proprio sv. Otce Pia X. o posvátné hudbě

Dekret kongregace svatých obřadů (Urbis et orbis), Seraphinus Card. Cretoni, Diomedes Panici

O zpěvu chlapeckém, Matějů Bohumil P. (předchozí, pokračování)

Obecná Jednota Cyrillská

Pozvání na Cyrillské exercicie

Instruktivní bezplatný kurs ku pěstování církevní hudby

Výroční zprávy za rok 1903

Farní Jednota Cyrillská v Polné, Šimek J.

Z Vrchlabí

Z Velké Úpy, Gottstein Jan

Z Maršova pod Sněžkou, Beutl Jos. Fr.

Farní Jednota Cyrillská v Rájci, Konrád J.

Různé zprávy (Slavnosti svato-Prokopské)

Missa brevis in hon. sc. Caroli Borromaei Episcopi, Štěpán P. A. M. (pokračování)

Číslo 1904/9-10

O povinnostech věřících k církevní hudbě, Vomočil Josef

Obrana reformy církevní hudby, Jirásek Frant. (předchozí, pokračování)

Na památku z jubilea svatořehořského, Velíšek Bernard P.

O zpěvu chlapeckém, Matějů Bohumil P. (předchozí, pokračování)

Obecná Jednota Cyrillská

Výroční zprávy za rok 1903 - Čechy

Farní Jednota Cyrillská v Hořicích, Bičiště Antonín, Melich Frant.

Farní Jednota Cyrillská v Nové Pace, Tomáš Hynek, Vomočil Josef

Farní Jednota Cyrillská v Jaroměři, Kovanda Josef

Farní Jednota Cyrillská v Rychnově n. Kn., Provazník Alois

Missa brevis in hon. sc. Caroli Borromaei Episcopi, Štěpán P. A. M. (předchozí, pokračování)

Pange lingua, Khodl Fr.

Číslo 1904/11-12

Reforma chorálu v XVI. a XVII. století, Velíšek Bernard P. (předchozí)

O zpěvu chlapeckém, Matějů Bohumil P. (předchozí, pokračování)

Církevní rok, Skopec J.

Obecná Jednota Cyrillská

Výroční zprávy za rok 1903 - Čechy

Farní Jednota Cyrillská v Janovicích, Vojáček Fr.

Farní Jednota Cyrillská v Miletíně, Šubrt Filip

Farní Jednota Cyrillská v Ostružně, Konečný Josef

Morava

Farní Jednota Cyrillská v Polehradicích, Stehlík Jan

Farní Jednota Cyrillská ve Sloupě, Sychra Jos.

"Cyrill"

Missa brevis in hon. sc. Caroli Borromaei Episcopi (Vox I.), Štěpán P. A. M. (předchozí, pokračování)

Missa brevis in hon. sc. Caroli Borromaei Episcopi (Vox II.), Štěpán P. A. M. (předchozí)