Přehled ročníků


Přehled ročníků:

1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1946, 1947, 1948

Titulní strana ročníku

Obsah XXXII. ročníku "Cyrilla"

Číslo 1905/1-2

Cyrillským Jednotám, Lehner F. J.

Obrana reformy církevní hudby, Jirásek Frant. (předchozí, pokračování)

Lidová píseň kostelní, Drašner Antonín

Nejstarší svědectví gregorianské tradice, Velíšek Bernard P. (pokračování)

O zpěvu chlapeckém, Matějů Bohumil P. (předchozí, pokračování)

Různé zprávy, Velíšek Bernard P.

Richard Wagner o církevní hudbě

K vydání nových chorálních knih

Papežská mše

Literatura hudební, P. B. V.

Missa in festo purificationis beatae Mariae Virg., Cainer Josepho (pokračování)

Číslo 1905/3-4

Obrana reformy církevní hudby, Jirásek Frant. (předchozí, pokračování)

Nejstarší svědectví gregorianské tradice, Velíšek Bernard P. (předchozí, pokračování)

O zpěvu chlapeckém, Matějů Bohumil P. (předchozí, pokračování)

Obecná Jednota Cyrillská

Diecésní Jednota Cyrillská v Hradci Králové

Výroční zpráva

Instruktivní kurs pěvecký v Hradci Králové

Cyrillské exercicie v Nové Pace

Výroční zprávy za rok 1904

Farní Jednota Cyrillská v Želivě, Nývlt Method

Farní Jednota Cyrillská ve Sloupě, Sychra Josef

Různé zprávy

Pius X. a církevní zpěv, Velíšek Bernard P.

Missa in festo purificationis beatae Mariae Virg., Cainer Josepho (předchozí, pokračování)

Číslo 1905/5-6

Obrana reformy církevní hudby, Jirásek Frant. (předchozí, pokračování)

Nejstarší svědectví gregorianské tradice, Velíšek Bernard P. (předchozí, pokračování)

"O školách a zkouškách zpěvních" a "Kdo stojíš, hlediž, abys nepadl"

O zpěvu chlapeckém, Matějů Bohumil P. (předchozí)

Obecná Jednota Cyrillská

Výroční zprávy za rok 1904

Farní Jednota Cyrillská v Polehradicích, Kabela Ondřej

Farní Jednota Cyrillská v Rájci

Farní Jednota Cyrillská v Rajhradě, Semerád Jaroslav

Různé zprávy

Zpíval si sám při pohřbu, P. Em. Pkr.

Kdy vyjde "Editio Vaticana?", P. Em. Pkr.

Missa in festo purificationis beatae Mariae Virg., Cainer Josepho (předchozí, pokračování)

Číslo 1905/7-8

Nejstarší svědectví gregorianské tradice, Velíšek Bernard P. (předchozí)

Různé směry hudby církevní a oratorní, Zelinka Jan Ev.

Obecná Jednota Cyrillská

A. Výroční zprávy za rok 1904

Farní Jednota Cyrillská v Jičíně, Jirásek Frant.

Farní Jednota Cyrillská v Hořicích, Melich Frant.

Farní Jednota Cyrillská v Dašicích, Kašpar Boh.

Farní Jednota Cyrillská v Opočně, Randák Richard P.

Farní Jednota Cyrillská v Heřmanově Městci, Havlasa Quido

B. Dopisy

Kladruby, Pelikán J.

Z Ameriky, P. B. M.

Různé zprávy

Dp. B. Matějů svatým Otcem vyznamenán

Missa in festo purificationis beatae Mariae Virg., Cainer Josepho (předchozí, pokračování)

Číslo 1905/9-10

Sjezd přátel hudby církevní v Humpolci (pokračování)

Nová nařízení o vatikánském vydání gregorianského zpěvu

a) List svatého Otce k opatu Pothierovi, R. Card. Merry del Val.

b) Dekret čili instrukce ... o vydání a approbaci knih, obsahuj. liturg. greg. zpěv, Panici D., Tripepi A. kard.

Různé směry hudby církevní a oratorní, Zelinka Jan Ev. (předchozí, pokračování)

Různé zprávy

Apoštolát chorálu, Velíšek B. P.

Druhý mezinárodní kongres pro gregorianský chorál, P. B. V.

Vatikánské vydání gregorianského chorálu, P. B. V.

Literatura hudební

A. Foerster: Missa "in hon. B. M. V. immaculatae"

Tři "Ave Maria"

Ezechiel Ambros: Nová česká mše

Missa in festo purificationis beatae Mariae Virg., Cainer Josepho (předchozí)

Graduale in festo annuntiatio B. M. V., Cainer J.

Offertorium in festo sanctissimi Nominisejusdem B. M., Cainer J.

Číslo 1905/11-12

Sjezd přátel hudby církevní v Humpolci, Nývlt Method P. (předchozí)

Obrana reformy církevní hudby, Jirásek Frant. (předchozí)

Různé směry hudby církevní a oratorní, Zelinka Jan Ev. (předchozí)

Dopis z Anglie, Velíšek Bernard P.

Různé zprávy

Editio Vaticana, Paukner Emilian P.

Vatikánské vydání chorálu, Velíšek Bernard P.

"Cyrill"

Missa in festo purificationis beatae Mariae Virg. (cantus), Cainer J. (předchozí)