Přehled ročníků


Přehled ročníků:

1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1946, 1947, 1948

Titulní strana ročníku

Obsah

Přílohy k časopisu "Cyrill"

Graduale Parvum

Číslo 1910/1

La Cena del Signore (oratorium P Hartmanna), Orel Dobroslav

Nařízení v příčině odebírání časopisu "Cyrill" na účet zádušního umění

Česká skládání při průvodu na ned. květnou a hod boží velik., Straka Cyrill A. (pokračování)

Latinskočeské vydání "Výtahu" graduálu edice vatikanské na subskripci

Přehled výnosů sv. Stolice o posvátné hudbě a zpěvu v r. 1909 uveřejněných, Hrubík Fr. Dr. (pokračování)

K. Douša, Litanie o nejsv. Jménu Ježíš a Otčenáš

Literatura hudební

K. Douša, Litaniae ss. Nominis Jesu

Průvod k zpěvům (Cesta k věčné spáse)

Dr. K. Weinmann, Gradualbuch, D. O.

Seznam hudebních děl skladatelů domácích

Různé zprávy

Činnost Cyrillská

Odbor kondiční

Inzeráty

Editio "Cyrill". N. Kubát, Missa Jubilaei (titulní strana) (pokračování)

Missa Jubilaei (25 stran), Kubát Norb. (předchozí)

Číslo 1910/2

Za dv. radou prof. dr. O. Hostinským, D. O.

Česká skládání při průvodu na ned. květnou a hod boží velik., Straka Cyrill A. (předchozí, pokračování)

Několik myšlenek o východisku dalšího pokroku u církevní hudby, Kuffner Clem.

Na Zelený Čtvrtek (Responsoria), Sychra J. C.

Gradualia na 6 postních neděl pro smíšený sbor, Kubát Norb.

Seznam hudebních děl skladatelů domácích

Různé zprávy

Odbor kondiční

Činnost Cyrillská

Inzeráty

Číslo 1910/3

Portrét P. Křížkovského (k výročím)

"Gloria laus et honor", Velíšek Bernard P.

Dopisy mladého a starého ředitele kůru (pokračování)

I. Kudy do díla

Česká skládání při průvodu na ned. květnou a hod boží velik., Straka Cyrill A. (předchozí, pokračování)

Literatura

Pobožnost křížové cesty, -v-

Na Veliký Pátek (Responsoria), Sychra J. C.

Antiphona "Regina coeli", Douša Karel

Hudba chrámová v dómě Sv.-Vít-kém ve svatém týdnu 1910

Různé zprávy

Inzeráty

Editio "Cyrill". N. Kubát, Missa Quinis Vocibus (titulní strana), Harant Christophorus (pokračování)

Christophorus Harant baro de Polzic, Z. N. (předchozí, pokračování)

Missa quinis vocibus, Harant Christph. baro de Polžic (předchozí)

Editio "Cyrill" (1909, 1910)

Číslo 1910/4

Oslava 50. narozenin mistra J. B. Foerstra, D. O.

Česká skládání při průvodu na ned. Květnou a Hod boží velik., Straka Cyrill A. (předchozí, pokračování)

Z New-Yorku v Americe, Matějů Bohumil Rev.

Skladby Františka Musila, Eichler Karel Dr.

Přehled výnosů sv. Stolice o posvátné hudbě a zpěvu v r. 1909 uveřejněných, Hrubík Fr. Dr. (předchozí)

Dopisy mladého a starého ředitele kůru (předchozí, pokračování)

II. Pouhý sbor kostelní, nebo Cyrillskou Jednotu?

Literatura

Seznam hudebních děl skladatelů domácích

Různé zprávy

Činnost Cyrillská

Inzeráty

Ante benedictionemcum ss. Sacramento

Číslo 1910/5

K 60. narozeninám dvor. rady Dra Čeňka Strouhala, Štěpánek Jos. Dr

K jubileu P. Pavla Křížkovského, Eichler Karel Dr.

Česká skládání při průvodu na ned. Květnou a Hod boží velik., Straka Cyrill A. (předchozí, pokračování)

Písně k májové pobožnosti, Vacek Jarosl. Václ.

Literatura

Různé zprávy

Činnost Cyrillská

Inzeráty

Příloha B: Editio "Cyrill", Jarní píseń, Večerní zvon (titulní strana), Foerster J. B.

Jarní píseň, Foerster J. B. (předchozí)

Večerní zvon, Foerster J. B. (předchozí)

Editio "Cyrill" (1909, 1910)

Příloha B: Editio "Cyrill", Modlitba na moři (titulní strana), Foerster J. B. (pokračování)

Modlitba na moři, Foerster J. B. (předchozí)

Editio "Cyrill" (1909, 1910)

Číslo 1910/6

Přání Josefu Grossovi

Česká skládání při průvodu na ned. Květnou a Hod boží velik., Straka Cyrill A. (předchozí)

Příloha, D. O

Seznam kostelních skladeb P. Pavla Křížkovského, Eichler Dr.

Noc a den (báseň J. Grüningera, hudba M. Perosiho)

Křížkovského oslava v Brně, -il.

Besídka (Mše posvícenská), Schütz Zd. A.

Různé zprávy

Činnost Cyrillská

Inzeráty

Kurs pěstění liturgického zpěvu (v Praze), Schachleiter Albán

Obecná Jednota Cyrillská (pozvání), Wünsch Ant.

Číslo 1910/7

Nastal nám den veselý, Orel D.

I. Dies est laetitiae. Nastal nám den veselý.

II. Nobis est natus hodie. - Nastal (jest) nám den veselý (pokračování)

Různé zprávy

Činnost Cyrillská

Inzeráty

Graduale in festo s. Ceciliae, Kolovrat Bohuslaus Comes

Graduale in festo sc. Venceslai, Kašpar Boh.

Seznam skladeb církevních vyd. hudeb. nakladatelstvím V. Kotrba

Číslo 1910/8

Slavnost odevzdání pomníku Dra Ant. Dvořáka v Hořicích do vlast. města ..., -ř.

Nastal nám den veselý, Orel D. (předchozí, pokračování)

Zemřel Prelát dr. František Haberl, D. O.

Dopisy mladého a starého ředitele kůru (předchozí, pokračování)

IV. Ach, ty smutné melodie a ta latina!

Kurs pro pěstění liturgického zpěvu (pokračování)

Různé zprávy

Činnost Cyrillská

Opravy tisku v č. 7

Inzeráty

Zpěvy při mši sv. zpívané, D. O.

Číslo 1910/9

Advent, A. R.

Pastorálky (Mše, vložky), Bidlo Jos.

Direktář (Adventní neděle I.)

Dopisy mladého a starého ředitele kůru (předchozí)

V. Jak provádí se církevní hudba ještě leckde i v kraj. městech

Nastal nám den veselý, Orel D. (předchozí, pokračování)

Kurs pro pěstění liturgického zpěvu, D. O. (předchozí)

Pěstění círk. zpěvu v Bosně, Stejskal T. J.

Literatura

Různé zprávy

Činnost Cyrillská

Dopisy

Inzeráty

Editio "Cyrill". O nejsv. svátosti (titulní strana), Paťha J. (pokračování)

O nejsvětější svátosti, Paťha Jan (předchozí)

Číslo 1910/10

Závěrem k 36. ročníku, Orel D., Wünsch Ant.

Cyrillským Jednotám!, Hrubík Fr. Dr., Lehner F. J., Mrštík J. Dr.

Doporučení "Graduale Parvum", "Kyriale" a průvodu varhan...edice vatik.

Valná hromada Obec. Jednoty Cyrillské za r. 1909, Hrubík František Dr.

Brahmsovo Requiem, Müller Václav

Z diecése brněnské

Přehled Křížkovského oslav na Moravě a ve Slezsku, Eichler K.

Hudební jubilea

Nastal nám den veselý, Orel D. (předchozí, pokračování)

Literatura

Různé zprávy

Činnost Cyrillská

Inzeráty

Editio "Cyrill". Hymnus Te Deum (titulní strana), Stecker Carolus (pokračování)

Te Deum, Stecker Carolus (předchozí)

Editio "Cyrill" (1909, 1910)