Přehled ročníků


Přehled ročníků:

1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1946, 1947, 1948

Titulní strana ročníku

Obsah

Titulní strana ročníku (podruhé?)

Obsah (podruhé?)

Katechismus církevního zpěvu (titulní strana), Orel Dobroslav

Graduale parvum (titulní strana), Springer/Orel

Proprium de tempore

Číslo 1911/1

Pohled do dílny vatikánského vydání, Cibulka J. Dr.

Hajej, Jezulátko, Hruška Jaromír

Skladby Františka Musila pro varhany, Eichler Karel Dr.

Slyšte nás také!

Hud. literatura

Různé zprávy

Činnost Cyrillská

Listárna redakce

Ze Smíchova, Kašpar B.

Inzeráty

Číslo 1911/2

neumy atd. ?

Číslo 1911/3

Steckerova "Missa solemnis", Sychra Cyrill Dr. (pokračování)

Nastal nám den veselý, Orel D. (předchozí)

O právu štolovém ředitele kůru, Kašpar Boh.

Zelený čtvrtek - Graduale, Omáčka Jos.

Zelený čtvrtek - Offertorium, Omáčka Jos.

Veliký pátek - Vexíla régis proderunt, Omáčka Jos.

Hud. literatura

Různé zprávy

Činnost Cyrillská

Inzeráty

Číslo 1911/4

Repetitorium dějin hudbx, Bezecný Emil (pokračování)

Ku 40. narozeninám Vojtěcha Říhovského, Hrobský Karel Em.

Steckerova "Missa solemnis", Sychra Cyrill Dr. (předchozí, pokračování)

Hud. literatura

Různé zprávy

Činnost Cyrillská

Inzeráty

Číslo 1911/5

Cyrillský sjezd (oznámení)

První rakouský pedagogický kongres ve Vídni (pokračování)

Repetitorium dějin hudby, Bezecný Emil (předchozí, pokračování)

Různé zprávy

Činnost Cyrillská

Inzeráty

Číslo 1911/6

Pozvání k jubilejnímu XXV. cyrillskému sjezdu, Vorlíček , Orel, Mrštík, Ledvina

První rakouský paedagogický kongres ve Vídni, D. O. (předchozí)

Repetitorium dějin hudby, Bezecný Emil (předchozí, pokračování)

Různé zprávy

Inzeráty

Číslo 1911/7

Klosterneuburk (obrázek)

Práce snahy cyrillské, D. O.

Cyrillský sjezd v Kutné Hoře

Repetitorium dějin hudby, Bezecný Emil (předchozí, pokračování)

Jednání 1. brněnské synody diecésní o chrám. zpěvu lidovém, Eichler Karel Dr.

Různé zprávy

Inzeráty

Číslo 1911/8

Repetitorium dějin hudby, Bezecný Emil (předchozí, pokračování)

Dekret posv. Kongregace Obřadů o hře na varhany

Dvořákův hymnus "de sct. Trinitate"

K zádušním službám božím...(Bezecný Emil - Missa pro defunctis...), Hrubík J. Dr., Wünsch Ant., Orel Dobroslav

Gradualia na čtyři neděle adventní, Omáčka Jos.

Steckerova "Missa solemnis" (předchozí)

Různé zprávy

Hud. literatura

Činnost Cyrillská

Inzeráty

Číslo 1911/9

Pozvání k valné hromadě Obecné Jednoty Cyrillské, Hrubík Fr., Lehner Ferd.

František Liszt, Bezecný E.

K dějinám varhan a varhanní hry v Čechách, Sychra Method Lumír (pokračování)

Vynesení ... o vydání chorálu vatikánského

Repetitorium dějin hudby, Bezecný Emil (předchozí, pokračování)

Různé zprávy

Hud. literatura

Činnost Cyrillská

Inzeráty

Číslo 1911/10

Závěrem k 37. ročníku, Wünsch Ant.

Valná hromada O. J. C. za rok 1910

Jednatelská zpráva o činnosti Ob. Jednoty Cyrillské za r. 1910, Hrubík Fr. Dr.

Liszt v praxi kůrové, Sychra Cyrill Dr.

Výnos (N. E. 8276)

K dějinám varhan a varhanní hry v Čechách, Sychra Method Lumír (předchozí, pokračování)

Repetitorium dějin hudby, Bezecný Emil (předchozí, pokračování)

Různé zprávy

Inzeráty