Přehled ročníků


Přehled ročníků:

1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1946, 1947, 1948

Titulní strana ročníku

Obsah

Číslo 1912/1

Robert Führer. Jeho život a dílo, Hrabě Bohuslav z Kolowrat (pokračování)

Dva výnosy c.k. místodržitelství v Praze

Repetitorium dějin hudby, Bezecný Emil (předchozí, pokračování)

O způsobu, jak opatřiti ředitele kůru pro venkov. opuštěné kůry, Kašpar Bohumil (pokračování)

Různé zprávy

Činnost Cyrillská

Inzeráty

Číslo 1912/2

K dějinám varhan a varhanní hry v Čechách, Sychra Method Lumír (předchozí, pokračování)

Repetitorium dějin hudby, Bezecný Emil (předchozí, pokračování)

O způsobu, jak opatřiti ředitele kůru pro venkov. opuštěné kůry, Kašpar Bohumil (předchozí)

Graduale na zelený čtvrtek, Strnad K.

Mezinárodní hudební kongres v Londýně, Velíšek Bernard P.

Různé zprávy

Bibliogrfie

Činnost Cyrillská

Editio Cyrill

Seznam skladeb církevních

Inzeráty

Číslo 1912/3

K dějinám varhan a varhanní hry v Čechách, Sychra Method Lumír (předchozí, pokračování)

Steckerova sonáta pro varhany a jeho motetta, Sychra C. Dr.

Repetitorium dějin hudby, Bezecný Emil (předchozí, pokračování)

Robert Führer. Jeho život a dílo, Hrabě Bohuslav z Kolowrat (předchozí, pokračování)

Různé zprávy

Činnost Cyrillská

Inzeráty

Editio Cyrill

Číslo 1912/4

Kdy a jak se šířila v Čechách instrum. hudba při círk. bohoslužbách?, Straka Cyrill A.

Repetitorium dějin hudby, Bezecný Emil (předchozí, pokračování)

Zemská kancelář

K dějinám varhan a varhanní hry v Čechách, Sychra Method Lumír (předchozí, pokračování)

Direktář pro duben a květen

Různé zprávy

Bibliogrfie

Činnost Cyrillská

Číslo 1912/5

Elektřina v moderní stavbě varhan, Mölzer Eustach ing. (pokračování)

Skladby Norberta Kubáta

Repetitorium dějin hudby, Bezecný Emil (předchozí, pokračování)

Direktář pro květen a červen

Jubileum Hlaholu v Plzni

Činnost Cyrillská

Bibliografie

Inzeráty

Editio Cyrill

Stanovy Obecné Jednoty Cyrillské

Konservatoř hudební v Praze

Inzeráty

Číslo 1912/6

Josef Nešvera

Josef Nešvera (K sedmdesátým narozeninám), Doležil Method

Elektřina v moderní stavbě varhan, Mölzer Eustach ing. (předchozí, pokračování)

Repetitorium dějin hudby, Bezecný Emil (předchozí, pokračování)

Skladby Karla Strnada

Robert Führer. Jeho život a dílo, Hrabě Bohuslav z Kolowrat (předchozí, pokračování)

Různé zprávy

Činnost Cyrillská

Pozvání na první sjezd cyrillský diecese budějovické

Bibliografie

Ave Maria, Nešvera Josef

Inzeráty

Číslo 1912/7

Antonín Wünsch

K dějinám varhan a varhanní hry v Čechách, Sychra Method Lumír (předchozí, pokračování)

Elektřina v moderní stavbě varhan, Mölzer Eustach ing. (předchozí)

Repetitorium dějin hudby, Bezecný Emil (předchozí, pokračování)

Robert Führer. Jeho život a dílo, Hrabě Bohuslav z Kolowrat (předchozí, pokračování)

Různé zprávy

Bibliografie

Inzeráty

Číslo 1912/8

První cyrillský sjezd diecese budějovické v Písku

Církevní hudba při eucharistickém kongresu ve Vídni

Robert Führer. Jeho život a dílo, Hrabě Bohuslav z Kolowrat (předchozí, pokračování)

K dějinám varhan a varhanní hry v Čechách, Sychra Method Lumír (předchozí, pokračování)

Různé zprávy

Činnost Cyrillská

Inzerce

Bibliografie

Editio Cyrill

Inzeráty

Číslo 1912/9

Pozvání k valné hromadě Obecné Jednoty Cyrillské, Hrubík Fr.Dr., Lehner Ferdinand

Jednatelská zpráva Obec. Jednoty Cyrillské za r. 1911

Řeč v Písku dne 24. července 1912 o sjezdu cyrillském, Wünsch Antonín

Stabat Mater, Müller Václav (pokračování)

K dějinám varhan a varhanní hry v Čechách, Sychra Method Lumír (předchozí, pokračování)

Robert Führer. Jeho život a dílo, Hrabě Bohuslav z Kolowrat (předchozí, pokračování)

Různé zprávy

Bibliografie

Činnost Cyrillská

Listárna redakce

Editio Cyrill

Inzeráty

Číslo 1912/10

Závěrem, Redaktor

Starochorvatská vánoční píseň

Stabat Mater, Müller Václav (předchozí)

Nešverovo opus 102, Sychra Cyrill Dr.

K dějinám varhan a varhanní hry v Čechách, Sychra Method Lumír (předchozí)

Direktář

Robert Führer. Jeho život a dílo, Hrabě Bohuslav z Kolowrat (předchozí, pokračování)

Různé zprávy

Bibliografie

Činnost Cyrillská

Editio Cyrill

Inzeráty

Missa in honorem S. Joannis Baptistae (titulní strana), Douša Carolus (pokračování)

Missa in hon. S. Joannis Baptistae (23 stran), Douša Karel (předchozí)

Editio Cyrill

Mariánské lidové nešpory (titulní strana partitury) (pokračování)

Proslov, Hejčl Jan Dr. (předchozí, pokračování)

Mariánské lidové nešpory (noty - strana 5 - 11) (předchozí)

Editio Cyrill

Ave, Maris stella (titulní strana), Stecker Carolo (pokračování)

Ave, Maris stella (noty), Stecker C. (předchozí)

Editio Cyrill

Fünf Pange lingua (titulní strana), Elsner Paul (pokračování)

Pange lingua, Elsner Paul (předchozí)