Přehled ročníků


Přehled ročníků:

1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1946, 1947, 1948

Titulní strana ročníku

Obsah

Číslo 1913/1

Edgar Tinel (obrázek)

Valná hromada Obecné Jednoty Cyrillské dne 17. ledna 1913, Hrubík František Dr.

Jednatelská zpráva Obec. Jednoty Cyrillské za r. 1912, Hrubík František Dr.

Popeleční středa v malém farním kostele, Hrubík František Dr.

Edgar Tinel (posmrtná vzpomínka), Müller Václav (pokračování)

Tantum ergo (noty)

Repetitorium dějin hudby, Bezecný Emil (předchozí, pokračování)

František Hruška, Sychra Cyrill Dr. (pokračování)

Činnost Cyrillská

Různé zprávy

Bibliografie

Inzeráty

Editio Cyrill

Inzeráty

Číslo 1913/2

Karel Bendl (obrázek pomníku)

Karel Bendl (o pomníku), St.

Edgar Tinel (posmrtná vzpomínka), Müller Václav (předchozí, pokračování)

Postup obřadů ve svatém týdnu, D. O.

Job. Oratorium, složil J. Nešvera (rozbor), Vaněk Ferd. prof. (pokračování)

Nové antifonale pro denní hodinky kněžské, Stejskal Frant. Dr.

Repetitorium dějin hudby, Bezecný Emil (předchozí, pokračování)

Činnost Cyrillská

Různé zprávy

Bibliografie

Z redakce a administrace

Inzeráty

Číslo 1913/3

Fr. Hruška (obrázek)

František Hruška, Sychra Cyrill Dr. (předchozí, pokračování)

Edgar Tinel (posmrtná vzpomínka), Müller Václav (předchozí)

Offertorium o Nanebevstoupení Páně, Musil F.

Repetitorium dějin hudby, Bezecný Emil (předchozí, pokračování)

Job. Oratorium, složil J. Nešvera (rozbor), Vaněk Ferd. prof (předchozí, pokračování)

Činnost Cyrillská

Různé zprávy

Bibliografie

Z redakce a administrace

Inzeráty

Číslo 1913/4

Chorál edice vatikánské, Boček Karel (pokračování)

Církevní rok, D. O.

František Hruška, Sychra Cyrill Dr. (předchozí, pokračování)

Repetitorium dějin hudby, Bezecný Emil (předchozí, pokračování)

Job. Oratorium, složil J. Nešvera (rozbor), Vaněk Ferd. prof (předchozí, pokračování)

Robert Führer. Jeho život a dílo, Kolowrat Bohuslav (předchozí, pokračování)

Činnost Cyrillská

Různé zprávy

Bibliografie

Z redakce a administrace

Inzerce

Inzeráty

Číslo 1913/5

J. M. Dr. Josef Mrštík (obrázek)

František Hruška, Sychra Cyrill Dr. (předchozí, pokračování)

Repetitorium dějin hudby, Bezecný Emil (předchozí, pokračování)

Chorál edice vatikánské, Boček Karel (předchozí, pokračování)

Job. Oratorium, složil J. Nešvera (rozbor), Vaněk Ferd. prof. (předchozí, pokračování)

Činnost Cyrillská

Různé zprávy

Bibliografie

Z redakce a administrace

Inzeráty

Číslo 1913/6

J. E. Nejd. pan biskup Dr. Pavel Hr. Huyn (obrázek)

Pozvání na 1. cyrillský sjezd diecese brněnské, Hromádka A., Necid O., Wünsch Ant., Eichler Karel Dr.

Pozvání ku XXVI. cyrillskému sjezdu (v Čáslavi), Samec Jan P., Orel Dobroslav, Mrštík Jodef Dr., Malý Josef

Chorál edice vatikánské, Boček Karel (předchozí, pokračování)

František Hruška, Sychra Cyrill Dr. (předchozí, pokračování)

In festo exaltationis S. Crucis, Sychra J. C.

František Hruška, Sychra Cyrill Dr. (předchozí, pokračování)

Job. Oratorium, složil J. Nešvera (rozbor), Vaněk Ferd. prof. (předchozí)

Činnost Cyrillská

Různé zprávy

Bibliografie

Inzeráty

Číslo 1913/7

Cyrillský sjezd (v Čáslavi), er.

Několik dojmů z brněnského sjezdu, O. N.

Chorál edice vatikánské, Boček Karel (předchozí)

Nešverovy skladby

Přehled Hruškových círk. skladeb (předchozí)

Robert Führer. Jeho život a dílo, Kolowrat Bohuslav (předchozí, pokračování)

Činnost Cyrillská

Různé zprávy

Osobní

Bibliografie

Z redakce a administrace

Inzerce

Editio Cyrill

Inzeráty

Číslo 1913/8

Svatý Otec žehná Obecné Jednotě Cyrillské, Wünsch Antonín, Hrubík František

Kdy a kterak jest zpívati mši sv. za zemřelé?

Repetitorium dějin hudby, Bezecný Emil (předchozí, pokračování)

Liturgický zpěv a církevní hudba v Anglii, Velíšek Bernard P. (pokračování)

Praktické pokyny o varhanách, Kašpar Bohumil (pokračování)

Robert Führer. Jeho život a dílo, Kolowrat Bohuslav (předchozí, pokračování)

Činnost Cyrillská

Různé zprávy

Listárna

Z redakce a administrace

Inzerce

Inzeráty

Číslo 1913/9

Boj o cyrillské idee, Necid O. (pokračování)

Praktické pokyny o varhanách, Kašpar B. (předchozí)

Repetitorium dějin hudby, Bezecný Emil (předchozí, pokračování)

Denkmäler der Tonkunst in Österreich, D. O.

Robert Führer. Jeho život a dílo, Kolowrat Bohuslav (předchozí)

Činnost Cyrillská

Různé zprávy

Bibliografie

Inzerce

Editio Cyrill

Inzeráty

Číslo 1913/10

Jindřich Jindřich (obrázek)

"Umění. - Umění hudební. - Hudební kultura.", Jindřich Jindř.

Dětsví Ježíšovo (Oratorium - napsal Hector Berlioz)

Feuilleton. Zezápisků řed. kůru (O lidové písni)

Činnost Cyrillská

Různé zprávy

Bibliografie

Inzerce

Inzeráty

Prosba k českým patronům (titulní strana), Sychra Jos. C. (pokračování)

Upozornění (předchozí, pokračování)

Prosba k českým patronům (noty - 19 stran), Sychra Jos. C. (předchozí)

Editio Cyrill

Missa "Hodie Christus natus est" (titul. strana), Cainer Josephus

Missa "Hodie Christus natus est" (noty), Cainer Josephus

Editio Cyrill

Imprimatur, Philippus Can. di Fava

Proprium provinciae pragensis ad Graduale Romanum (Ed. vat.)

Index alphabeticus

Index Cantionum