Přehled ročníků


Přehled ročníků:

1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1946, 1947, 1948

Číslo 1914/1

Ferdinand J. Lehner zakladatel "Cyrilla" (obrázek)

Monsignore Ferd. J. Lehner , R. i P.

Úvodem k 40. ročníku, Müller Václav

Kterak se zakládají Farní Jednoty Cyrillské

Stanovy Obecné Jednoty Cyrillské

Drobnosti z "Edice Vatikánské", Boček Karel (pokračování)

Hymnus, Führer Robert (upr. J. Ev. Zelinka)

Činnost Cyrillská

Zprávy osobní a spolkové

Různé zprávy

Bibliografie

Vyhláška (místo varhaníka), Macháček Jan

Inzeráty

Editio Cyrill

Číslo 1914/2

Pozvání k valné hromadě Obec. Jednoty Cyrillské, Müller Václav, Wünsch Ant.

Jos. Nešvera, r.

Příspěvek k dějinám písně svatováclavské, r.

Drobnosti z "Edice vatikánské", Boček Karel (předchozí)

Repetitorium dějin hudby, Bezecný Emil (předchozí, pokračování)

Liturgický zpěv a církevní hudba v Anglii (II.), Velíšek Bernard P. (předchozí)

Činnost Cyrillská

Různé zprávy

Zprávy osobní a spolkové

Bibliografie

Listárna

Inzeráty

Číslo 1914/3

Předběžné oznámení (XXVII. Cyrillský sjezd)

Jan Josef Dusík, Hůlka Karel (pokračování)

Valná hromada Obec. Jednoty Cyrillské dne 12. května 1914

Adoramus te, Musil Fr.

Repetitorium dějin hudby, Bezecný Emil (předchozí, pokračování)

K životopisu Jana Pierluigi Palestriny

Boj o cyrillské idee, Necid O. (předchozí)

Zpívaná mše sv. dle předpisů církevních, Kašpar Boh. (pokračování)

Činnost Cyrillská

Zprávy osobní a spolkové

Různé zprávy

Chyby tiskové (v hudeb. příloze k číslu 2)

Bibliografie

Inzerce

Inzeráty

Číslo 1914/4

J. E. Leo kardinál Skrbenský ze Hříště (portrét)

J. E. Leo kardinál Skrbenský ze Hříště, kníže-arcibiskup pražský jubilantem

Pozvání ku XXVI. cyrillskému sjezdu (v Poděbradech)

Jednatelská zpráva o činnosti Ob. Jednoty Cyrillské za r. 1913, Müller Václav

Jan Josef Dusík, Hůlka Karel (předchozí, pokračování)

Zpívaná mše sv. dle předpisů církevních, Kašpar Boh. (předchozí, pokračování)

Účast lidu na liturgickém zpěvu, Velíšek Bernard P.

Repetitorium dějin hudby, Bezecný Emil (předchozí)

Činnost Cyrillská

Různé zprávy

Bibliografie

Inzerce

Inzeráty

Číslo 1914/5-6

Papež Pius X. zemřel, Stejskal Frant. Dr.

Th. Dr. Josef Mrštík zemřel

Pohřební řeč nad rakví zesnul. předsedy O. J. C. Th. Dra. J. Mrštíka, Šulc Fr. Dr.

Zpívaná mše sv. dle předpisů církevních, Kašpar Boh. (předchozí)

Úřední výnosy

Jan Josef Dusík, Hůlka Karel (předchozí)

Papež Benedikt XV. (portrét)

Na stolec sv. Petra... dosedl Benedikt XV.

Papežská hymna (pokračování)

Tam, kde strmí církve týmě (noty) (předchozí)

Česká píseň duchovní, Chyba Vojt. (pokračování)

Jan Ladislav Dusík (obrázek)

Česká píseň duchovní, Chyba Vojt. (předchozí, pokračování)

Činnost Cyrillská

Zprávy osobní a spolkové

Různé zprávy

Bibliografie

Inzerce

Inzeráty

Číslo 1914/7-8

Svatý Otec Benedikt XV. a církevní hudba, -s.-

Česká píseň duchovní, Chyba Vojt. (předchozí)

Intonace a zpěv kněze při zpívané mši sv. podle vydání vatikánského, Müller V. (pokračování)

Duchovní píseň a moderní doba, Zástěra Josef Kl. (pokračování)

D. Lorenzo Perosi se svým chlapeckým sborem, -er.

Directorium chori (Advent. Doba vánoční)

Činnost Cyrillská

Zprávy osobní a spolkové

Různé zprávy

Bibliografie

Inzerce

Inzeráty

Číslo 1914/9-10

Závěrem 40. ročníku, Müller Václav

Intonace a zpěv kněze při zpívané mši sv. podle vydání vatikánského (předchozí)

Duchovní píseň a moderní doba, Zástěra Josef Kl. (předchozí)

Činnost papeže Pia X. v oboru hudby církevní

Feuilleton. Ještě jedno posvícení, Schütz Zd. A.

Directorium chori (Doba vánoční. Devítník)

Činnost Cyrillská

Zprávy osobní a spolkové

Různé zprávy

Bibliografie

Inzerce

Editio Cyrill

Inzeráty