Přehled ročníků


Přehled ročníků:

1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1946, 1947, 1948

Číslo 1915/1

Úvodem k XLI. ročníku

Píseň k Panně Marii ze století XV.

Pedagogický přehled literatury zpěvu, Branbergerová-Černochová Doubravka (pokračování)

"Narodil se ...", Kolísek Alois Dr.

Kancionál Franusův, Orel D. (pokračování)

Z Franusova kancionálu introit o Božím Těle (obrázek)

Feuilleton. Píseň z dob zašlých, D. O.

Činnost Cyrillská

Zprávy osobní a spolkové

Různé zprávy

Bibliografie

Inzeráty

Číslo 1915/2

Pozvání k řádné valné hromadě, Müller Václav, Wünsch Ant.

Michael Haller, Müller V.

Pedagogický přehled literatury zpěvu, Branbergerová-Černochová Doubravka (předchozí, pokračování)

O psalmodii edice vatikánské, Boček Karel (pokračování)

Keď som mašíroval ..., Kolísek Alois Dr.

Kancionál Franusův, Orel D. Dr. (předchozí, pokračování)

Directorium chori (Postní doba)

Činnost Cyrillská

Různé zprávy

Bibliografie

Inzerce

Inzeráty

Číslo 1915/3

Lisztova "Missa choralis", Sychra C. Dr.

Pedagogický přehled literatury zpěvu, Branbergerová-Černochová Doubravka (předchozí, pokračování)

O psalmodii edice vatikánské, Boček Karel (předchozí, pokračování)

Graduale parvum a nové předpisy, Stejskal Fr. Dr.

Jan Jakub Ryba o hudbě chrámové, Cmíral Adolf

Feria VI. in Parasceve - Imprperia, Zelinka J. Ev.

Ecce quomodo, Zelinka J. Ev.

Directorium chori (Postní doba. Velikonoční doba)

Činnost Cyrillská

Zprávy osobní a spolkové

Různé zprávy

Bibliografie

Inzerce

Editio Cyrill

Číslo 1915/4

Padlému Čechu (báseň), Dvořák Xaver

Jednatelská zpráva o činnosti Ob. Jed. Cyrillské za r. 1914, Müller Václav

O psalmodii edice vatikánské, Boček Karel (předchozí)

Pedagogický přehled literatury zpěvu, Branbergerová-Černochová Doubravka (předchozí, pokračování)

Kancionál Franusův, Orel D. Dr. (předchozí, pokračování)

Directorium chori (neděle V. po Velikonocích až Boží Tělo)

Sychrova Velkopáteční Meditace, Boháč Jan N.

Činnost Cyrillská

Zprávy osobní a spolkové

Různé zprávy

Bibliografie

Z redakce

Z administrace

Inzerce

Knihkupectví V. Kotrba

Číslo 1915/5

Volné kapitoly o liturgii, Boháč Jan Nep. (pokračování)

O úpravě a opravě varhan

Pange lingua, Vacek Jar. V.

Kancionál Franusův, Orel D. Dr. (předchozí, pokračování)

Directorium chori (po sv. Duchu)

Činnost Cyrillská

Různé zprávy

Bibliografie

Z redakce

Z administrace

Editio Cyrill

Číslo 1915/6

Volné kapitoly o liturgii, Boháč Jan Nep. (předchozí, pokračování)

O liturgické řeči při církevních úkonech a při círk. zpěvu

Paedagogický přehled literatury zpěvu, Branbergerová-Černochová Doubravka (předchozí, pokračování)

Kancionál Franusův, Orel D. Dr. (předchozí, pokračování)

Kterak theoretickou průpravu ke hře na varhany v souhlas uvésti s praxí?, Kuhn Josef

Činnost Cyrillská

Různé zprávy

Bibliografie

Z redakce

Inzerce

Číslo 1915/7

Volné kapitoly o liturgii, Boháč Jan Nep. (předchozí, pokračování)

Jan Dismas Zelenka, Hnilička Al. Dr. (pokračování)

Kancionál Franusův, Orel D. Dr. (předchozí, pokračování)

Paedagogický přehled literatury zpěvu, Branbergerová-Černochová Doubravka (předchozí, pokračování)

Directorium chori (po sv. Duchu)

Různé zprávy

Bibliografie

Inzerce

Editio Cyrill

Číslo 1915/8

Jan Dismas Zelenka, Hnilička Al. Dr. (předchozí)

Z pedagogií, Wünsch Rudolf (pokračování)

Volné kapitoly o liturgii, Boháč Jan Nep. (předchozí)

Paedagogický přehled literatury zpěvu, Branbergerová-Černochová Doubravka (předchozí, pokračování)

Directorium chori (Sv. Všech Svatých atd.)

Činnost Cyrillská

Různé zprávy

Bibliografie

Inzerce

Číslo 1915/9

O "zvráceném akcentování" chorálu ed. vat., Boček Karel (pokračování)

Kancionál Franusův, Orel D. Dr. (předchozí, pokračování)

Zpěvy doby adventní - roráty, Voves Lad.

Otče, náš!, Omáčka Jos.

Paedagogický přehled literatury zpěvu, Branbergerová-Černochová Doubravka (předchozí, pokračování)

Činnost Cyrillská

Zprávy osobní a spolkové

Různé zprávy

Bibliografie

Inzerce

Editio Cyrill

Číslo 1915/10

Závěrem k ročníku XLI., Wünsch Ant., Müller Václ., Orel Dobr.

O "zvráceném akcentování" chorálu ed. vat., Boček Karel (předchozí)

Kancionál Franusův, Orel D. Dr. (předchozí, pokračování)

K Andělu Strážci, Zvonař Jos. Leop.

Regule tovaryšstva literátů v Litomyšli z r. 1670

Paedagogický přehled literatury zpěvu, Branbergerová-Černochová Doubravka (předchozí, pokračování)

Činnost Cyrillská

Zprávy osobní a spolkové

Různé zprávy

Bibliografie

Z administrace

Inzerce