Přehled ročníků


Přehled ročníků:

1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1946, 1947, 1948

Editio Cyrill

Číslo 1916/1

Johannes Franus ( obrázek)

Kancionál Franusův, Orel D. Dr. (předchozí, pokračování)

Z pedagogií, Wünsch Rudolf (předchozí, pokračování)

Preludia, Klement Jos. (pokračování)

Directorium chori (po Zjevení Páně)

Paedagogický přehled literatury zpěvu, Branbergerová-Černochová Doubravka (předchozí, pokračování)

Činnost Cyrillská

Zprávy osobní a spolkové

Různé zprávy

Bibliografie

Z administrace a z redakce

Inzerce

Anděl Páně a Pochválena a pozdravena (titulní strana) (pokračování)

Anděl Páně, D. O. (předchozí, pokračování)

Pochválena a pozdravena, D. O. (předchozí)

Číslo 1916/2

O zkpuškách z hudby pro střední školy, J. Sý.

Kancionál Franusův, Orel D. Dr. (předchozí, pokračování)

O pěstování církevního zpěvu, Bozděch Max

Preludia, Klement Jos. (předchozí)

Directorium chori (po Devítníku, Popeleční středa, postní doba)

Paedagogický přehled literatury zpěvu, Branbergerová-Černochová Doubravka (předchozí, pokračování)

Činnost Cyrillská

Různé zprávy

Bibliografie

Z administrace

Inzerce

Číslo 1916/3

Bohuslav Černohorský, Hnilička Al. Dr.

Kancionál Franusův, Orel D. Dr. (předchozí, pokračování)

První pěvecký kurs král. hlav. města Prahy pro pražské učitelstvo

Lidová píseň duchovní v moderním vyučování zpěvu ve škole obecné, Cmíral Adolf (pokračování)

Paedagogický přehled literatury zpěvu, Branbergerová-Černochová Doubravka (předchozí, pokračování)

Directorium chori (Postní doba až Bílá sobota)

Činnost Cyrillská

Různé zprávy

Bibliografie

Trojhlasé sbory k pašijím na Květnou neděli a Veliký pátek (titulní strana), Zelinka Jan Ev. (pokračování)

Neděle květná (předchozí, pokračování)

Veliký pátek (předchozí)

Číslo 1916/4

Pozvání k řádné valné hromadě, Obecné Jednoty Cyrillské, Müller Václav, Wünsch Ant.

Quilisma, Foerster Ant.

Paedagogický přehled literatury zpěvu, Branbergerová-Černochová Doubravka (předchozí)

Kancionál Franusův, Orel D. Dr. (předchozí, pokračování)

Repetitorium dějin hudby, Bezecný Emil (pokračování)

Mešní píseň (Návrh na nový zpěvník), Škoda Jan

Directorium chori (Doba velikonoční, Svátek sv. J. Nepomuckého)

Činnost Cyrillská

Zprávy osobní a spolkové

Různé zprávy

Bibliografie

Inzerce

O bone Jesu (titulní strana), Foerster J. B. (pokračování)

O bone Jesu, Foerster Jos. B. (předchozí)

Číslo 1916/5

Lidová píseň duchovní v moderním vyučování zpěvu ve škole obecné, Cmíral Adolf (předchozí)

Kancionál Franusův, Orel D. Dr. (předchozí, pokračování)

Jednatelská zpráva o činnosti Ob. Jed. Cyrillské za r. 1915, Müller Václav

Valná hromada Obec. Jednoty Cyrillské za rok 1915, Boháč Jan N.

Repetitorium dějin hudby, Bezecný Emil (předchozí, pokračování)

Kterak se zakládají Farní Jednoty Cyrillské?

Directorium chori (neděle V. po Velikonocích až po s. Petra a Pavla)

Činnost Cyrillská

Různé zprávy

O sanctissima! (titulní strana), Stanovský Dr. (pokračování)

O santissima, Stanovský Dr. (předchozí)

Číslo 1916/6

Lidová píseň duchovní v moderním vyučování zpěvu ve škole obecné, Cmíral Adolf

Repetitorium dějin hudby, Bezecný Emil (předchozí, pokračování)

Kancionál Franusův, Orel D. Dr. (předchozí, pokračování)

Directorium chori (po sv. Duchu)

Výklad slova "cantus", Orel D.

Činnost Cyrillská

Různé zprávy

Bibliografie

Inzerce

Chorální Te Deum a Pange lingua dle vydání vatikánského (titul. strana) (pokračování)

Te Deum (předchozí, pokračování)

Pange lingua (předchozí)

Číslo 1916/7

Blahopřání (ThDr. Jos. Doubravovi, ThDr. J. N. Sedlákovi), Müller V., Wünsch A., Orel Dob.

J. J. Rybův "Kancyonálek pro českou školní mládež", Cmíral Adolf

Několik slov o vyučování zpěvu na středních školách, Orel D.

Řeč při závěrečné slavnosti Hudební Budče, Schmutzerova E.

Kancionál Franusův, Orel D. Dr. (předchozí, pokračování)

Repetitorium dějin hudby, Bezecný Emil (předchozí)

Directorium chori (neděle X. až XVIII. po sv. Duchu)

Činnost Cyrillská

Číslo 1916/8

Z pedagogií, Wünsch Rudolf (předchozí)

K výchově pěvců, Kuhn Josef

Josef F. N. Seger, -er.

Studie o hudbě instrumentální vzhledem k cyrillismu, Zelinka Jan Ev.

Kadence, Klement Josef (pokračování)

Directorium chori (neděle XIX. až XXIV. po sv. Duchu)

Činnost Cyrillská

Zprávy osobní

Kritika

Různé zprávy

Z redakce

Inzerce

Chorální rekviem dle vydání vatikánského

Číslo 1916/9

Lisztovo oratorium Christus, Boháč Jan

O hudbě instrumentální a cyrillismu, Paukner Emilian P.

O povznesení zpěvu chrámového, Kuhn Josef

Festum Immaculatae conceptionis B. M. V. (Ed. V.)

Kadence, Klement Josef (předchozí, pokračování)

Činnost Cyrillská

Kritika

Zprávy osobní

Různé zprávy

Bibliografie

Z redakce

Z administrace

Číslo 1916/10

Dr. Pavel z Huynů (oznámení), Müller Václav, Wünsch Ant., Orel Dobroslav

Kancionál Franusův, Orel D. Dr. (předchozí, pokračování)

Instrumenálka, koleda a cyrillismus, Zelinka Jan Ev.

Kadence, Klement Josef (předchozí)

Činnost Cyrillská

Speciální kurs pro kandidáty st. zkoušek z hudby pro stř. školy a ústavy učitelské

Kritika

Různé zprávy

Bibliografie

Inzerce