Přehled ročníků


Přehled ročníků:

1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1946, 1947, 1948

Číslo 1917/1

Papež Pius X. a liturgický zpěv, Kašpar Karel Dr. (pokračování)

Ze života velikých lidí, Boháč Jan

Symbolika církevních tonin v Stockholmském homiliáři, Vrátný K. Dr.

O řeči v mešní liturgii, D. O.

Vyučovací plán hry houslové, Buchtele J. (pokračování)

Mons. Dr. Josef Pachta, c. k. universitní profesor, Stejskal Jan Dr.

Činnost Cyrillská

Zprávy osobní

Kritika

Různé zprávy

Bibliografie

Z administrace

Inzerce

Číslo 1917/2

Neobligátní varhany?, Wünsch Rudolf

Papež Pius X. a liturgický zpěv, Kašpar Karel Dr. (předchozí)

Kancionál Franusův, Orel D. Dr. (předchozí, pokračování)

Zesnulý panovník, rakouský císař a král František Josef I. a hudba, Müller V.

Vyučovací plán hry houslové, Buchtele J. (předchozí, pokračování)

Činnost Cyrillská

Zprávy osobní

Kritika

Různé zprávy

Bibliografie

Z administrace

Inzerce

Číslo 1917/3

Jednotný zpěvník - v Německu a u nás, Müller V. (pokračování)

Kancionál Franusův, Orel D. Dr. (předchozí, pokračování)

Neobligátní varhany?, Korynta V. J.

Hudební komory, D. O.

Modlitby při tiché mši svaté

Vyučovací plán hry houslové, Buchtele J. (předchozí, pokračování)

Činnost Cyrillská

Zprávy osobní

Kritika

Různé zprávy

Z redakce a administrace

Editio Cyrill

Číslo 1917/4

Píseň chrámová a její výchovný význam, Šindelář Karel

Kancionál Franusův, Orel D. Dr. (předchozí, pokračování)

Jednotný zpěvník - v Německu a u nás, Müller V. (předchozí, pokračování)

Hry velikonoční, D. O.

Druhý pěvecký kurs Hudební Budče

Vyučovací plán hry houslové, Buchtele J. (předchozí)

Činnost Cyrillská

Zprávy osobní

Kritika

Různé zprávy

Bibliografie

Číslo 1917/5

Prapory vlajte!, Hornof Vladimír

Rakouská národní hymna

Repetitorium pedagogiky, Bezecný Em. (pokračování)

Jednotný zpěvník - v Německu a u nás, Müller V. (předchozí, pokračování)

Kancionál Franusův, Orel D. Dr. (předchozí, pokračování)

Činnost Cyrillská

Zprávy osobní

Kritika

Různé zprávy

Číslo 1917/6

Za Josefem Cainerem, Zelinka Jan Ev.

Jednotný zpěvník - v Německu a u nás, Müller V. (předchozí, pokračování)

Kancionál Franusův, Orel D. Dr. (předchozí, pokračování)

Repetitorium pedagogiky, Bezecný Em. (předchozí, pokračování)

Činnost Cyrillská

Kritika

Různé zprávy

Inzerce

Z redakce

Číslo 1917/7

Pozvání na ustavující schůzi arcidiecésní Jednoty Cyrillské v Olomouci

Pozvání k ustavující schůzi diecésní Jednoty Cyrillské v Olomouci, Parma Adolf P.

Chrámová hudba u sv. Vojtěcha v Praze, Seifert Václav

Jednotný zpěvník - v Německu a u nás, Müller V. (předchozí)

Přehled skladeb zesnulého ředitele kůru Jos. Cainera

Společnost přátel hudby duchovní, D. O.

Repetitorium pedagogiky, Bezecný Em. (předchozí, pokračování)

Kancionál Franusův, Orel D. Dr. (předchozí, pokračování)

Činnost Cyrillská

Různé zprávy

Bibliografie

Inzerát

Číslo 1917/8

Pozvání k řádné valné hromadě Obecné Jednoty Cyrillské, Müller Václav, Wünsch Ant.

Cyrillský sjezd v Olomouci, P-a.

Církevní hudba v listech Beethovenových, -er.

K rekvisici píšťal, D. O.

Pokyn k očistě zpěvu ve chrámě, Kuhn Josef

Kancionál Franusův, Orel D. Dr. (předchozí, pokračování)

V zájmu nového kancionálu, Kuhn Josef

Repetitorium pedagogiky, Bezecný Em. (předchozí, pokračování)

Činnost Cyrillská

Různé zprávy

Bibliografie

Inzerát

Číslo 1917/9

Řádná valná hromada Obecné Jednoty Cyrillské, Müller Václav

Jednatelská zpráva, Müller Václav

Zprávy redakční za rok 1916, Orel Dobroslav

Výtah z jednatelské zprávy, Farka Jan Boh.

Kancionál Franusův, Orel D. Dr. (předchozí, pokračování)

Repetitorium pedagogiky, Bezecný Em. (předchozí, pokračování)

Církevní skladby J. Maláta, Vycpálek Vratislav (pokračování)

Činnost Cyrillská

Kritika

Různé zprávy

Číslo 1917/10

Arcidiecése Olomoucká pro časopis "Cyrill"

Rekvisice píšťal

Církevní skladby J. Maláta, Vycpálek Vratislav (předchozí)

Kancionál Franusův, Orel D. Dr. (předchozí, pokračování)

Repetitorium pedagogiky, Bezecný Em. (předchozí, pokračování)

Činnost Cyrillská

Kritika

Různé zprávy