Přehled ročníků


Přehled ročníků:

1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1946, 1947, 1948

Číslo 1918/1

O přednesu zpěvu sborového, unisona a lidové písně ve chrámě, Kuhn Josef

Co dělati?

Kancionál Franusův, Orel D. Dr. (předchozí, pokračování)

Pange lingua, Foerster Jos. B.

Repetitorium pedagogiky, Bezecný Em. (předchozí, pokračování)

Seznam ochráněných varhan kostelních arcidiecése Pražské

Činnost Cyrillská

Kritika

Různé zprávy

Bibliografie

Editio Cyrill

Číslo 1918/2

Zemřel Prelát Dr. Frant. Ehrmann, P-a.

Stabat Mater dolorosa, Parma Adolf (pokračování)

Salve Regina, Zelinka J. Ev.

K dějinám papežské "Sixtinské kapely", Müller V. (pokračování)

Dr. Dvořák a chrámová píseň, Prof. K. E.

Kancionál Franusův, Orel D. Dr. (předchozí, pokračování)

Repetitorium pedagogiky, Bezecný Em. (předchozí, pokračování)

Činnost Cyrillská

Kritika

Zprávy osobní

Různé zprávy

Bibliografie

K době postní a velikonoční doporučujeme

Číslo 1918/3

Peof. Karel Stecker (odešel)

K dějinám papežské "Sixtinské kapely", Müller V. (předchozí, pokračování)

"Co dělati?", Kuhn Jos.

Seznam ochráněných varhan v čes. vikariátech diecese budějovické

O mši svaté, Bouzek (pokračování)

Stabat Mater dolorosa, Parma Adolf (předchozí, pokračování)

Budoucí zvony, Herain Karel Dr.

Kancionál Franusův, Orel D. Dr. (předchozí, pokračování)

Repetitorium pedagogiky, Bezecný Em. (předchozí, pokračování)

Činnost Cyrillská

Zprávy osobní

Kritika

Různé zprávy

Editio "Cyrill". Doporučujeme

Číslo 1918/4

Karel Stecker, Sychra Cyrill Dr.

K dějinám papežské "Sixtinské kapely", Müller V. (předchozí)

Jednotný zpěvník, Křikava Gilett Cyrill

O úpravě hmotných poměrů varhaníků a ředitelů kůrů, Parma Adolf

Stabat Mater dolorosa, Parma Adolf (předchozí, pokračování)

O mši svaté, Bouzek J. (předchozí)

Repetitorium pedagogiky, Bezecný Em. (předchozí, pokračování)

Kancionál Franusův, Orel D. Dr. (předchozí)

Činnost Cyrillská

Různé zprávy

K májovým pobožnostem doporučujeme

Editio "Cyrill". Vřele doporučujeme

Číslo 1918/5

Český kancionál, D. O. (pokračování)

Stabat Mater dolorosa, Parma Adolf (předchozí, pokračování)

Repetitorium pedagogiky, Bezecný Em. (předchozí, pokračování)

Kancionál Franusův, Orel D. Dr. (předchozí, pokračování)

Činnost Cyrillská

Kritika

Různé zprávy

Bibliografie

Číslo 1918/6

Jan Nep. Maýr, Paukner Em.

Stabat Mater dolorosa, Parma Adolf (předchozí)

Karel Stecker, Paukner Em.

O demokratisaci písně lidové, Kuhn Josef

Repetitorium pedagogiky, Bezecný Em. (předchozí, pokračování)

Český kancionál, D. O. (předchozí)

Za svobodu mateřštiny, Boček Karel

V diecési Králové-Hradecké jsou chráněny tyto varhany

Kancionál Franusův, Orel D. Dr. (předchozí, pokračování)

Činnost Cyrillská

Různé zprávy

Číslo 1918/7

Césura hudební a textová, Hornof Vladimír

Nařízení

Repetitorium pedagogiky, Bezecný Em. (předchozí)

Kancionál Franusův, Orel D. Dr. (předchozí, pokračování)

Teoretické a praktické kursy, Výbor Obecné jednoty Cyrillské

Mechanismus ve víře a umění, Kuhn Josef

Schönbergovo oratorium "Jakobův žebřík", Hybler Jindřich

Recitativy k tiché mši sv., D. O.

Činnost Cyrillská

Různé zprávy

Bibliografie

Skladby Jos. B. Foerstera

Editio "Cyrill". Doporučujeme

Svatý Václave, Cmíral Adolf

Číslo 1918/8

Kliment Bosák, D. O.

Otevřte slepcům chrámy!, Srba Antonín

Zvony bronzové a ocelové, Schubert Filip

Kancionál Franusův, Orel D. Dr. (předchozí, pokračování)

Činnost Cyrillská

Kritika

Různé zprávy

Bibliografie

Právě vyšlo: Emil Bezecný - Repetitorium dějin hudby

Číslo 1918/9

Obecná Jednota Cyrilská

Pozvání k řádné valné hromadě, Müller Václav, Wünsch Ant.

Reforma liturgie a liturgického zpěvu, D. O.

Jak rozuměti slovům "v národním tónu"?, Kuhn Josef

Československým stavitelům varhan, D. O.

Hudební archiv minoritského kláštera u sv. Jakuba v Praze, Trolda Emil

Zpěv posvátný na našem Slovensku, Kolísek Alois Dr.

Koleda z Turnovska, Kuhn Josef

Kancionál Franusův, Orel D. Dr. (předchozí, pokračování)

Činnost Cyrillská

Různé zprávy

Číslo 1918/10

K reformě zpěvu na školách, D. O.

Řádná valná hromada Obecné Jed. Cyrilské, Průša V.

Jednatelská zpráva Obecné Jednoty Cyrilské na valné hromadě 21.11.1918), Müller Václav

Redakční zpráva, Orel D.

Jaké měřítko zaujmouti dlužno při posuzování hudby církevní?, Zelinka Jan Ev.

Kancionál Franusův, Orel D. Dr. (předchozí, pokračování)

Činnost Cyrilská

Různé zprávy

K době postní a velikonoční doporučujeme