Přehled ročníků


Přehled ročníků:

1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1946, 1947, 1948

Číslo 1919/1

Svatohorské "Zdrávas", Paukner Emilián P.

Svatohorské Zdrávas

Písně o Velebné svátosti, harm. Vosyka Václav, texty upr. Hornof Vladimír

Chvála buď, Bohu čest

Vzleť, ó duše, k výšině

Vítej, duše věřící

Vítej, milý Jezu Kriste

O činnosti ředitele kůru a hře na varhany při bohoslužbách, Kuhn Josef

Jednota československých varhanářů

Činnost Cyrilská

Kritika

Různé zprávy

Inzerce

Číslo 1919/2

Dojmy z Ruska, Šauer Jaroslav (pokračování)

Písně o Velebné svátosti, harm. Vosyka Václav, texty upr. Hornof Vladimír (předchozí, pokračování)

Chvalme těla vznešeného

Svátost Těla tajemného

Zdráv buď chlebe

Života chlebe tajemný

Kancionál Franusův, D. O. (předchozí, pokračování)

Činnost Cyrilská

Kritika

Různé zprávy

Bibliografie

Inzerce

Číslo 1919/3

Dojmy z Ruska, Šauer Jaroslav (předchozí, pokračování)

Holy God, we praise Thy name, Hanuš Jos. Dr.

Písně o Velebné svátosti, harm. Vosyka Václav, texty upr. Hornof Vladimír (předchozí, pokračování)

Plesej chválou Sion celý

Klaním se ti v úctě

Kancionál Franusův, D. O. (předchozí, pokračování)

Ministerstvu vnitra!, Wünsch Ant., Müller Václav, Orel D.Dr., Petr E. Š., Mölzer A.

Činnost Cyrilská

Oznámení, Wünsch A.

Kritika

Osobní

Různé zprávy

Z administrace

Knihovna "Cyril"

Editio "Cyril". Vřele doporučujeme

Číslo 1919/4

Dojmy z Ruska, Šauer Jaroslav (předchozí)

Československý cyrilismus, Kuhn Josef

Písně o Velebné svátosti, harm. Vosyka Václav, texty upr. Hornof Vladimír (předchozí, pokračování)

Ó Jezu, hosti nebeský

Mocný světa králi

Zde nebeská je mana

Kancionál Franusův, D. O. (předchozí, pokračování)

Činnost Cyrilská

Hovorna

Osobní

Kritika

Různé zprávy

Inzerce

Literatura

Knihovna "Cyril"

Editio "Cyril". Vřele doporučujeme

Číslo 1919/5

Pozvání k řádné valné hromadě Obecné Jednoty Cyrilské, Wünsch Ant., Müller Václav

Alleluja v liturgii, V. M.

Zvony, Průša V. (pokračování)

Písně o Velebné svátosti, harm. Vosyka Václav, texty upr. Hornof Vladimír (předchozí)

K sv. přijímání věřících

Kancionál Franusův, D. O. (předchozí, pokračování)

Liturgica (změna textu velik. sekvence "Victimae paschali"

Činnost Cyrilská

Hovorna

Kritika

Různé zprávy

Literatura

Inzerce

Knihovna "Cyril"

Číslo 1919/6-7

P. Emilian Paukner zemřel, Orel Dr.

Řádná valná hromada Ob. Jed. Cyrilské, Průša V.

Jednatelská zpráva, Müller Vác.

Zpráva o činnosti "Diecesní Jednoty Cyrilské" v Č. Budějovicích, Farka Jan Boh.

K rozhovorům o opravách liturgie, Kuhn Josef (pokračování)

Kancionál Franusův, D. O. (předchozí, pokračování)

Liturgica

Zvony (předchozí)

Činnost Cyrilská

Jak oživiti naši duchovní píseň českou? (pokračování)

Hovorna

Různé zprávy

Literatura

Bibliografie

Inzerce

Editio "Cyril". Vřele doporučujeme

Číslo 1919/8

Hudebně-pedagogický sjezd na Slovensku, Průša V.

Za P. Emiliánem Pauknerem, Tichý Frant. Dr.

K rozhovorům o opravách liturgie, Kuhn Josef (předchozí)

Církevní hudba a semináře, Filipi Josef

Kancionál Franusův, D. O. (předchozí, pokračování)

Činnost Cyrilská

Jak oživiti naši duchovní píseň českou?, A. M. (předchozí)

Různé zprávy

Inzerce

Číslo 1919/9-10

Jak pěstovati dnes kostelní zpěv, Martínek Jos. prof.

K sv. přijímání (píseň Ejhle Beránek boží), Douša Kar.

K reformě chrámového zpěvu a písně lidové, Kuhn Josef

Kancionál Franusův, D. O. (předchozí, pokračování)

Činnost Cyrilská

Osobní

Různé zprávy

Inzerce