Přehled ročníků


Přehled ročníků:

1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1946, 1947, 1948

Číslo 1921/1

Bohumír Jan Dlabač, Perlík Romuald Rud. (pokračování)

Zpěv řehořský a zpěv český, Gastoué Amédée

Mše ke cti svatých Patronů jazykem staroslovanským, Vajs J. Dr. (pokračování)

Mše ke cti sv. Cyrila a Methoda (předchozí, pokračování)

Harantovo motetto "Qui confidunt", Ze "Vzpomínek" J. C. Sychry

Na cestě (úryvek z románu), Huysmans J. K.

Činnost Cyrilská

Našim předplatitelům!, Redakce "Cyrila", Výbor Ob. Jedn. Cyrilské

Osobní

Různé zprávy

Bibliografie

Inzerce

Editio "Cyril". Vřele doporučujeme

Knihovna "Cyril"

Hudební skladby z pozůstalosti Lehnerovy

Vřele doporučujeme: Editio "Cyril"

Číslo 1921/2-3

Pozvání k řádné valné hromadě Obecné Jednoty Cyrilské

Kyrie mše "de Angelis", David Dom Lucien (pokračování)

Skladatel Vojtěch Říhovský padesátníkem!, Boháč Jan prof.

Bohumír Jan Dlabač, Perlík Romuald Rud. (předchozí)

Francouzský list o privilegiu slovanské liturgie

Křížová cesta, Říhovský Vojt.

Český kancionál, Müller Václ. (pokračování)

Papežská vysoká škola posvátné hudby v Římě, Čihák J. Dr.

Činnost Cyrilská

Z úředních zpráv a výnosů

Úmrtí

Různé zprávy

Bibliografie

Inzerce

Číslo 1921/4-5

Provolání!

Referát o kursech pro varhaníky, Průša Voj. prof.

Referát o novém Českém kancionálu

Řádná valná hromada Ob. Jed. Cyrilské, Průša V.

Jednatelská zpráva Ob. Jed. Cyrilské, Müller Václav

Kyrie mše "de Angelis", David Dom Lucien (přel. Jar. Příhoda) (předchozí)

Mše ke cti svatých Patronů jazykem staroslovanským, Vajs J. Dr. (předchozí, pokračování)

Sv. Jana Nepomuckého (předchozí, pokračování)

Feuilleton, B. (pokračování)

Mimo čas Velikonoční (předchozí, pokračování)

Sv. Lidmily (předchozí)

Feuilleton, B. (předchozí, pokračování)

Sv. Václava (předchozí)

Feuilleton, B. (předchozí)

Kancionál Franusův, D. O. (předchozí, pokračování)

Činnost Cyrilská

Různé zprávy z ciziny

Úmrtí

Dopisy

Různé zprávy

Bibliografie

Inzerce

Číslo 1921/6-7

O podkládání textů staroslovanských Vatikánskému chorálu, Sedláček Anselm (pokračování)

Feuilleton (K otázce lidového zpěvu kostelního)

Zpěv a hudba v Dantově Božské komedii, Vrátný K. (pokračování)

Jan Hugo Voříšek, Hůlka Karel (pokračování)

K některým úvahám o "Českém kancionálu", Boháč Jan

Činnost Cyrilská

Z úředních zpráv a výnosů

Různé zprávy

Inzerce

Číslo 1921/8-9

Svatý Otec Benedikt XV. žehná

O podkládání textů staroslovanských Vatikánskému chorálu, Sedláček Anselm (předchozí)

Zpěv a hudba v Dantově Božské komedii, Vrátný K. (předchozí)

Jan Hugo Voříšek, Hůlka Karel (předchozí, pokračování)

Návrhy textu čes. za latin. ke skladbám círk., pro potřeby mimoliturgické, Regal Max. prof. (pokračování)

Vánoční ukolébavka, Vrutický Josef

Kancionál Franusův, D. O. (předchozí, pokračování)

Činnost Cyrilská

Úmrtí

Různé zprávy

Bibliografie

Inzerce

Číslo 1921/10

Český kancionál, Müller Václ. (předchozí)

Návrhy textu čes. za latin. ke skladbám círk., pro potřeby mimoliturgické, Regal Max. prof. (předchozí)

Kancionál Franusův, D. O. (předchozí)

Jan Hugo Voříšek, Hůlka Karel (předchozí, pokračování)

Činnost Cyrilská

Z úředních zpráv a výnosů

Osobní

Úmrtí

Různé zprávy

Literatura

Bibliografie

Z administrace