Přehled ročníků


Přehled ročníků:

1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1946, 1947, 1948

Číslo 1922/1

Sv. Otec Benedikt XV. mrtev, R. i P.

List Sv. Otce Benedikta XV. (o poctě Janu P. z Palestriny)

O jednej zvláštnej stupnici, Krasko Ján

Předchůdce Palestrinův Josquin des Prés, Borghesio Gino

K novému ročníku "Cyrila", Redakce

Charles Bordes, Tichý O. A.

Způsob zpěvu epištoly a evangelia v českém jazyku (pokračování)

Kyrie, Sychra Josef Cyr.

Tonus Epistolae (předchozí, pokračování)

Jan Hugo Voříšek, Hůlka Karel (předchozí)

Činnost Cyrilská

Osobní

Úmrtí

Různé zprávy

Literatura

Inzerce

Vřele doporučujeme: Editio "Cyril"

Knihovna "Cyril"

Hudební skladby z pozůstalosti Lehnerovy

Číslo 1922/2-3

Pozvání k řádné valné hromadě Obecné Jednoty Cyrilské, Müller Václav, Wünsch Ant.

Pius XI. (nástupcem na stolci Petrově v Římě)

P. Angelo de Santi T. J. (zemřel), Čihák Dr.

Způsob zpěvu epištoly a evangelia v českém jazyku, Orel D. Dr. (předchozí)

Duchovní píseň lidová, přel. Jar. Příhoda

Školy pro varhany a hudbu církevní (pokračování)

Činnost Cyrilská

Všem Farním Jednotám Cyrilským!, Wünsch Ant., Müller Václav

Z domova i ciziny

Osobní

Úmrtí

Různé zprávy

Bibliografie

Literatura

Inzerce

Editio Cyril. Vřele doporučujeme

Číslo 1922/4-5

Provolání!, Výbor Ob. J. C.

Jednatelská zpráva Obecné Jednoty Cyrilské za rok 1921, Müller Václav

Řádná valná hromada Ob. Jed. Cyrilské, Průša V.

První varhanické kursy, Boháč Jan prof.

V taktu nebo bez taktu, Kuhn Josef

Sv. Filip Neri a církevní hudba XVI. století, Montier Ed./ Volánek V.

Oculi omnium (Na Boží tělo. - Graduale), Stecker K.

Gregoriánský chorál v Paříži, O. A. T.

Školy pro varhany a hudbu církevní (předchozí, pokračování)

Činnost Cyrilská

Všem Cyrilským Jednotám, far. úřadům a přátelům hudby církevní

Různé zprávy

Literatura

Inzerce

Číslo 1922/6-7

Provolání!, Výbor Ob. Jed. Cyr.

Nové zvony, Müller Václav

Foersterova "Česká mše", J. Š.

Školy pro varhany a hudbu církevní, Prieur Abbé (předchozí, pokračování)

Vincenta d'Indy-ho "Píseň o zvonu", Tichý Otto Albert

Činnost Cyrilská

Všem Cyrilským Jednotám, far. úřadům a přátelům hudby církevní

Z úředních zpráv a výnosů

Úmrtí

Různé zprávy

Literatura

Inzerce

Číslo 1922/8-10

Ph. Dr. Method Lumír Sychra zemřel, Boháč Jan prof.

Valná hromada Diec. Jednoty Cyrilské

Proslov při valné hromadě Diec, Jed. Cyr. v Brně, Müller V.

Školy pro varhany a hudbu církevní, Prieur Abbé (předchozí, pokračování)

Matko Spásy (Ad. Heyduk), Sychra J. C.

Školy pro varhany a hudbu církevní, Prieur Abbé (předchozí)

Staré církevní písně v Bosně a Hercegovině, Stejskal K. T. J.

O českém kancionálu, Kuhn Josef

Ke konci XLVIII. ročníku, Redakce "Cyrila"

Činnost Cyrilská

Z úředních zpráv a výnosů

Různé zprávy

Literatura

Bibliografie

Inzerce