Přehled ročníků


Přehled ročníků:

1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1946, 1947, 1948

Titulní strana ročníku

Obsah

Číslo 1923/1

Našim čtenářům!, Redakce "Cyrila"

Pobožný spev na Slovensku, Kolísek Alojz Dr. (pokračování)

Ke stým narozeninám Césara Francka, Tichý Otto Albert

Valná hromada Diec. Jednoty Cyrilské v Hradci Králové

Josefa Nešvery hudba církevní, Sychra Cyrill Dr. (pokračování)

Kongres pěstitelů gregoriánského chorálu a církevní hudby, Tichý Otto Albert (pokračování)

Dolorosa, Říhovský Vojt.

Kongres pěstitelů gregoriánského chorálu a církevní hudby, Tichý Otto Albert (předchozí, pokračování)

Činnost Cyrilská

Z úředních zpráv a výnosů

Z cyrilského ruchu v cizině

Z domova i z ciziny

Hovorna

Úmrtí

Různé zprávy

Literatura

Církevní hudba k Velikonoci

Inzerce

Vřele doporučujeme: Editio "Cyril"

Číslo 1923/2-3

Frater Šimon Josef Truska, Perlík Romuald Rud. (pokračování)

Josefa Nešvery hudba církevní, Sychra Cyrill Dr. (předchozí, pokračování)

Pobožný spev na Slovensku, Kolísek Alojz Dr. (předchozí, pokračování)

Vexilla Regis, Stecker Karel

Pobožný spev na Slovensku, Kolísek Alojz Dr. (předchozí)

Kongres pěstitelů gregoriánského chorálu a církevní hudby, Tichý Otto Albert (předchozí)

Dopis z Říma, Bouzek vicerektor

Činnost Cyrilská

Osobní

Pozvání k řádné valné hromadě Obecné Jednoty Cyrilské

Všem Farním Jednotám Cyrilským!, Müller Václav, Wünsch Ant.

Různé zprávy

Literatura

Inzerce

Číslo 1923/4-5

Sjezd Cyrilských Jednot v Hradci Králové, Výbor O. J. C.

Mistr Jos. C. Sychra odchází na odpočinek, Boháč Jan prof.

Řádná valná hromada Obecné Jednoty Cyrilské, Dušek J.

Jednatelská zpráva Obecné Jednoty Cyrillské za rok 1922, Müller Václ.

Frater Šimon Josef Truska, Perlík Romuald Rud. (předchozí, pokračování)

Josefa Nešvery hudba církevní, Sychra Cyrill Dr. (předchozí, pokračování)

Tři smíšené sbory při slavnosti svěcení zvonů, Trumpus Josef (pokračování)

Josefa Nešvery hudba církevní, Sychra Cyrill Dr. (předchozí, pokračování)

Činnost Cyrilská

Všem Farním Jednotám Cyrilským!

Z úředních zpráv a výnosů

Různé zprávy

Literatura

Bibliografie

Inzerce

Číslo 1923/6-7

Všem přátelům církevní hudby a zpěvu! (Pozvání na sjezd), Svoboda O., Hornof V., Sobota J., Müller V., Wünsch A.

Nové zvony, -r.

Úkoly varhaníka při liturgii, Bonnet Josef (pokračování)

Obecné mešní zpěvy, Castel A. O. S. B. (pokračování)

Tři smíšené sbory při slavnosti svěcení zvonů, Trumpus Josef (předchozí, pokračování)

Josefa Nešvery hudba církevní, Sychra Cyrill Dr. (předchozí, pokračování)

Činnost Cyrilská

Z úředních zpráv a výnosů

Hovorna

Vřele doporučujeme: Editio "Cyril"

Číslo 1923/8-10

Na prahu jubilejního roku, Müller Václav, Wünsch Ant.

Liturgie a umění hudební, Orel Dobr. Prof. Dr.

Cyrilský sjezd v Hradci Králové, V. H.

Saint Saëns a latinský přízvuk, C. Saint-Saëns

Úkoly varhaníka při liturgii, Bonnet Josef (předchozí)

Josefa Nešvery hudba církevní, Sychra Cyrill Dr. (předchozí)

Tři smíšené sbory při slavnosti svěcení zvonů, Trumpus Josef (předchozí)

Píseň při pohřebním průvodu, Hornof Vladimír

Frater Šimon Josef Truska, Perlík Romuald Rud. (předchozí)

Gregoriánský institut v Paříži, Tichý O. A.

Činnost Cyrilská

Osobní

Z cyrilského ruchu v cizině

Různé zprávy

Knihovna "Cyril"

Inzeráty