Přehled ročníků


Přehled ročníků:

1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1946, 1947, 1948

Titulní strana ročníku

Obsah

Číslo 1925/1-2

Jan Lohel Öhlschlägel (1724 - 1788), Perlík R. Dr. (pokračování)

Portrét Öhlschlägela

Milostivé léto 1925

Obecné zpěvy mešní , Castel A. O. S. B. (předchozí, pokračování)

Vilém de Machaut, jeho dílo, škola a vliv, Gastoué Amédée (pokračování)

Našim předplatitelům!, Redakce "Cyrila"

Činnost Cyrilská

Z cyrilského ruchu v cizině

Úmrtí

Různé zprávy

Bibliografie a literatura hudební

Zvony. Zvony.

Skladby K. Em. Macana

Nové publikace Edice "Cyrila"

Inzerce

Akademie křesťanská

Číslo 1925/3-4

Jan Lohel Öhlschlägel (1724 - 1788), Perlík R. Dr. (předchozí, pokračování)

Vilém de Machaut, jeho dílo, škola a vliv, Gastoué Amédée (předchozí, pokračování)

Obecné zpěvy mešní , Castel A. O. S. B. (předchozí, pokračování)

Pozvání k řádné valné hromadě Obecné Jednoty Cyrilské, Wünsch Ant., Müller Václav

Dotazník, Redakce a administrace "Cyrila"

Zpívala Synu Matička, Vrutický J. V.

Činnost Cyrilská

Z cyrilského ruchu v cizině

Osobní

Úmrtí

Zvony. Zvony.

Různé zprávy

Inzerce

Akademie křesťanská

Číslo 1925/5-6

Jan Lohel Öhlschlägel (1724 - 1788), Perlík R. Dr. (předchozí, pokračování)

Jednatelská zpráva Obecné Jednoty Cyrilské, Müller Václ.

Zápis o valné hromadě Obec. Jednoty Cyrilské, Dušek Jar.

Pocta našemu Cyrilistovi skladateli Jos. Sychrovi v cizině

Obecné zpěvy mešní , Castel A. O. S. B. (předchozí, pokračování)

Vilém de Machaut, jeho dílo, škola a vliv, Gastoué Amédée (předchozí, pokračování)

Pochválena, Sychra J. C.

Vilém de Machaut, jeho dílo, škola a vliv, Gastoué Amédée (předchozí)

Činnost Cyrilská

Z cyrilského ruchu v cizině

Osobní

Úmrtí

Různé zprávy

Inzerce

Číslo 1925/7-8

Václav Emanuel Horák (K 125. výr. jeho narozenin), Kamper Otakar

Varhanické kursy Obecné Jednoty Cyrilské, Trumpus Jos.

Obecné zpěvy mešní , Castel A. O. S. B. (předchozí, pokračování)

25. jubileum chorvatského pěvec. spolku "Vlašič" v Travniku (Bosna), Stejskal Alois (pokračování)

Locus iste, Stecker Karel

25. jubileum chorvatského pěvec. spolku "Vlašič" v Travniku (Bosna), Stejskal Alois (předchozí)

Upozornění předplatitelům

Činnost Cyrilská

Úmrtí

Zvony. Zvony.

Různé zprávy

Literatura

Inzerce

Číslo 1925/9-10

Jan Lohel Öhlschlägel (1724 - 1788), Perlík R. Dr. (předchozí, pokračování)

Vánoční hymnus, Foerster J. B.

Hymnus vánoční, Hornof Vladimír

Obecné zpěvy mešní , Castel A. O. S. B. (předchozí, pokračování)

Ke konci 51. ročníku "Cyrila", Redakce "Cyrila"

Činnost Cyrilská

Z úředních zpráv a výnosů

Různé zprávy

Bibliografie

Inzerce

Akademie křesťanská