Přehled ročníků


Přehled ročníků:

1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1946, 1947, 1948

Titulní strana ročníku

Obsah

Číslo 1926/1-2

K novému ročníku "Cyrila", Redakce "Cyrila"

Jubileum Akademie křesťanské v Praze

Co znamená Vincent d'Indy ve vývoji posvátné hudby francouzské?, Tichý Otto Albert

Český kancionál, Orel Dobroslav PhDr./ R. P.

Jan Lohel Öhlschlägel (1724 - 1788), Perlík R. Dr. (předchozí, pokračování)

J. B. Foersterova Glagolská mše, Štikar Jan P. (pokračování)

Vincent d'Indy hostem v Praze a na Strahově, R. P.

Činnost Cyrilská

Z cyrilského ruchu v cizině

Osobní

Úmrtí

Hudební produkce

Varhany

Zvony. Zvony.

Různé zprávy

Číslo 1926/3-4

Pozvání k řádné valné hromadě Obecné Jednoty Cyrilské, Wünsch Ant., Müller Václäv

Jubileum Svatováclavské (pokračování)

J. Ev. Zelinka sedmdesátníkem, Boháč Jan prof.

J. B. Foersterova Glagolská mše, Štikar Jan P. (předchozí, pokračování)

Přísaha, Sychra Jos. C.

O vztahu instrumentální hudby k liturgii, přednáška V. Říhovského (pokračování)

Činnost Cyrilská

Z cyrilského ruchu v cizině

Úmrtí

Hudební produkce

Hudební literatura

Nové spisy

Nové hudebniny

Varhany

Zvony. Zvony.

Různé zprávy

Upozornění administrace, Administräce "Cyrila"

Číslo 1926/5-6

Pomník Pavla Křížkovského v Brně, T.

Jednatelská zpráva Obecné Jednoty Cyrilské za rok 1925, Müller Václav

Zápis o valné hromadě Obecné Jednoty Cyrilské, Dušek Jaroslav

Na svátek sv. Petra a Pavla (Constitues eos principes), Stecker K.

Jubileum Svatováclavské (předchozí)

Nový svátek Ježíše Krista Krále, Müller Václ. (pokračování)

Činnost Cyrilská

Z cyrilského ruchu v cizině

Hudební produkce

Hudební literatura

Nové hudebniny

Zvony. Zvony.

Varhany

Úmrtí

Různé zprávy

Číslo 1926/7-8

Jan Lohel Öhlschlägel (1724 - 1788), Perlík R. Dr. (předchozí, pokračování)

"Mysterium Emmanuele", liturg. drama od Doma Davida a Víta de Lioncourt, Tichý Otto Albert

J. B. Foersterova Glagolská mše, Štikar Jan P. (předchozí)

Nový svátek Ježíše Krista Krále, Müller Václ. (předchozí)

Modlitba Páně a Pozdravení andělské, Tichý Otto Albert

Činnost Cyrilská

Z cyrilského ruchu v cizině

Úmrtí

Varhany

Zvony. Zvony.

Různé zprávy

Hovorna

Číslo 1926/9-10

Jan Lohel Öhlschlägel (1724 - 1788), Perlík R. Dr. (předchozí, pokračování)

M. Josef Cyril Sychra, Fähnrich Jan

Slovo církevního knížete o církevním zpěvu a hudbě, Boh.

Odhalení pamětní desky F. Z. Skuherského v Českých Budějovicích, J. P.

O vztahu instrumentální hudby k liturgii, přednáška V. Říhovského (předchozí)

Obecné zpěvy mešní , Castel A. O. S. B. (předchozí)

Na sklonku 52. ročníku "Cyrila", Redakce "Cyrila"

Činnost Cyrilská

Osobní

Úmrtí

Z cyrilského ruchu v cizině

Varhany

Zvony. Zvony.

Různé zprávy

Literatura