Přehled ročníků


Přehled ročníků:

1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1946, 1947, 1948

Titulní strana ročníku

Obsah

Číslo 1927/1-2

Našim čtenářům!, Redakce "Cyrila"

Jan Lohel Öhlschlägel (1724 - 1788), Perlík Romuald Rud. Dr. (předchozí, pokračování)

Licinio Refice, Trittico Francescano

Irský původ mše "De Angelis"

Některé nové výzkumy o životě Jana P. z Palestriny, Bouzek J.

Otázka zvonová, Löbmann Hugo Dr.

Otakar Kamper: Fr. X. Brixy, Trolda Dr. (pokračování)

Svatební sbor, Foerster Jos. B.

Činnost Cyrilská

Osobní

Různé zprávy

Zvony. Zvony.

Literatura

Číslo 1927/3-4

Ludwig van Beethoven (k 100letému výročí jeho smrti), Boháč Jan

Pozvání k řádné valné hromadě Obecné Jednoty Cyrilské, Wünsch Ant., Müller Václav

Jan Lohel Öhlschlägel (1724 - 1788), Perlík Romuald Rud. Dr. (předchozí, pokračování)

Benedictus sit Deus, Stecker Car.

Tři velká liturgická svěcení: svící hromničných, popela a ratolestí, Cabrol F. Dom. (pokračování)

Otakar Kamper: Fr. X. Brixy, Trolda Dr. (předchozí, pokračování)

André Caplet a Solesmes

Činnost Cyrilská

Osobní

Zvony. Zvony.

Varhany

Číslo 1927/5-6

Bruno Sauer, básník a hudebník (portrét)

Básník a hudebník Bruno Sauer sedmdesátníkem, Perlík Rom. Dr.

Význam Sauerův

Jan Lohel Öhlschlägel (1724 - 1788), Perlík Romuald Rud. Dr. (předchozí, pokračování)

Jednatelská zpráva Obecné Jednoty Cyrilské za rok 1926, Müller Václav

Varhanické kursy O. J. C. Školní rok 1926-27, Říhovský Václav

Zápis o valné hromadě Obecné Jednoty Cyrilské, Dušek Jar.

Otakar Kamper: Fr. X. Brixy, Trolda Dr. (předchozí)

Tři velká liturgická svěcení: svící hromničných, popela a ratolestí, Cabrol F. Dom. (předchozí, pokračování)

Frant. Picka (o hudbě církevní), Sychra Cyrill Dr. (pokračování)

Činnost Cyrilská

Osobní

Úmrtí

Různé zprávy

Literatura

Varhany

Hudebniny vydané nákladem Editio "Cyril"

Knihovna "Cyril"

Číslo 1927/7-8

Varhany v dómu sv.-vítském, Trolda E. Dr. (pokračování)

Norbert Kubát sen., Vacek Václav Jar.

Za zvony ve Frankfurtu n. Moh., Müller Václav (pokračování)

Jak jsi krásné neviňátko..., Vrutický J. V.

Za zvony ve Frankfurtu n. Moh., Müller Václav (předchozí, pokračování)

Týden katolické hudby církevní na světové hudební výstavě, V. Říh.-

Činnost Cyrilská

Z cyrilského ruchu v cizině

Různé zprávy

Literatura

Číslo 1927/9-10

Při zakončení 53. ročníku "Cyrila", Redakce "Cyrila"

Tři velká liturgická svěcení: svící hromničných, popela a ratolestí, Cabrol F. Dom. (předchozí)

Za zvony ve Frankfurtu n. Moh., Müller Václav (předchozí)

Frant. Picka (o hudbě církevní), Sychra Cyrill Dr. (předchozí)

Varhany v dómu sv.-vítském, Trolda E. Dr. (předchozí, pokračování)

Činnost Cyrilská

Z cyrilského ruchu v cizině

Literatura

Různé zprávy