Přehled ročníků


Přehled ročníků:

1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1946, 1947, 1948

Titulní strana ročníku

Obsah

Číslo 1928/1-2

Upozornění předplatitelům!, Administrace a nakladatelství

Nejdůstojnější arcibiskupský Ordinariat o odebírání "Cyrila"

Inzerce

Úvodem k novému 54. ročníku "Cyrila", Redakce "Cyrila"

Cyrilské hnutí a jeho úkoly, Boháč Jan prof. (pokračování)

Alexandr Guilmant a jeho škola, Tichý Otto Albert

Max Springer, Orel Dobroslav Dr.

Písně k sv. Václavu v kancionále Svošovském, Blažek Vl. Dr. (pokračování)

Vliv liturgie na praktický život katolíka, Budělovská R.

Varhany v dómu sv.-vítském, Trolda E. Dr. (předchozí)

Činnost Cyrilská

Z hudebního ruchu doma i v cizině

Úřední zprávy

Z časopisů o nás - pro nás

Listárna redakce

Literatura

Hudebniny vydané nákladem Editio "Cyril"

Inzerce

Číslo 1928/3-4

Upozornění předplatitelům!, Administrace a nakladatelství

Inzerce

Pozvání k řádné valné hromadě Obecné Jednoty Cyrilské, Wünsch Ant., Müller Václäv

Naše jubilea

Eduard Tregler, Cmíral Adolf (pokračování)

Varhany v dómu sv.-vítském, Trolda E. Dr. (pokračování)

Ave Maria, Foerster Jos. B.

Varhany v dómu sv.-vítském, Trolda E. Dr. (předchozí)

Cyrilské hnutí a jeho úkoly, Boháč Jan prof. (předchozí)

Písně k sv. Václavu v kancionále Svošovském, Blažek Vl. Dr. (předchozí, pokračování)

Činnost Cyrilská

Osobní

Z hudebního ruchu doma i v cizině

Z časopisů o nás - pro nás

Literatura

Inzerce

Akademie křesťanská

Číslo 1928/5-6

Upozornění předplatitelům!, Administrace a nakladatelství

Inzerce

František Kordaš, arcibiskup pražský (portrét)

Půl století!!

Naše jubilea

Jednatelská zpráva Obecné Jednoty Cyrilské za rok 1927, Müller Václav

Výroční zpráva o Varhanických kursech Obecné Jednoty Cyrilské, Říhovský Vojt.

Zápis o valné hromadě Obecné Jednoty Cyrilské, Dušek Jaroslav

Eduard Tregler, Cmíral Adolf (předchozí, pokračování)

Hudba církevní

Činnost Cyrilská

Inzerce

Číslo 1928/7

Upozornění předplatitelům!, Administrace a nakladatelství

Ukázka písní z kancionálu svošovského

Písně k sv. Václavu v kancionále Svošovském, Blažek Vl. Dr. (předchozí)

Naše jubilea

Eduard Tregler, Cmíral Adolf (předchozí)

Činnost Cyrilská

Ruch cyrilský

Z časopisů o nás - pro nás

Z cyrilského ruchu v cizině

Úmrtí

Zvony (pokračování)

Varhany (pokračování)

Inzerce

Akademie křesťanská

Číslo 1928/8

Upozornění předplatitelům!, Administräce a nakladatelství

Inzerce

Svatý Václav v hudbě, Trolda E. Dr. (pokračování)

Činnost Cyrilská

K svěcení pomníku padlým, zemřelým nebo při pohřbu, Vomočil Jos.

Z cyrilského ruchu v cizině

Úmrtí

Zvony (předchozí)

Varhany (předchozí, pokračování)

Inzerce

Akademie křesťanská

Číslo 1928/9-10

Upozornění předplatitelům!, Administrace a nakladatelství

Inzerce

Arcibiskupský ordinariát v Praze IV (Hudeb. komise posv. hudby chrámové)

Jubileum "Motu propria" papeže Pia X. (pokračování)

Vánoční koleda, Hornov Vladimír

Naše jubilea

Svatý Václav v hudbě, Trolda E. Dr. (předchozí)

Vánoční liturgie, Budělovská R.

Našim předplatitelům!, Redakce "Cyrila"

Feuilleton (Z Ameriky), Boháč Jan profesor

Činnost Cyrilská

Osobní

Úřední zprávy

Z cyrilského ruchu v cizině

Různé zprávy

Literatura

Hudebniny vydané nákladem Editio "Cyril"