Přehled ročníků


Přehled ročníků:

1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1946, 1947, 1948

Titulní strana ročníku

Obsah

Číslo 1929/1

Upozornění předplatitelům!, Administrace a nakladatelství

Inzerce

Dotazník, Wünsch Ant., Müller Václav

Anglická koleda u sv. Václavu

1879-1929 - Cyrilským Jednotám a ...

Generální program Jubilej. sjezdu Obec. Jedn. Cyrilské

Naše jubilea

Schnirchův Svatý Václav (obrázek)

Půlstoletí církevní hudby v Čechách, Perlík Romuald Rud. Dr. (pokračování)

Devítník, Gléyo V.

Jan Lohel Öhlschlägel (1724 - 1788), Perlík Romuald Rud. Dr. (předchozí, pokračování)

Jubileum "Motu propria" papeže Pia X. (předchozí, pokračování)

Činnost Cyrilská

Úřední zprávy

Literatura

Inzerce

Akademie křesťanská

Číslo 1929/2

Upozornění předplatitelům!, Administrace a nakladatelství

Inzerce

Mistr Jos. C. Sychra sedmdesátníkem (pokračování)

Naše jubilea

Čtyřicetidenní půst, Gleyo Y.

O skladbách J. D. Zelenkových, Trolda E. (pokračování)

Svatováclavská, Žák-Sychra

Jubileum "Motu propria" papeže Pia X. (předchozí, pokračování)

Činnost Cyrilská

Úřední zprávy

Z hudebního ruchu v cizině

Z našeho hudebního života

Z cizích myšlenek něco pro nás

Osobní

Úmrtí

Temný koutek

Různé zprávy

Zvony

Literatura

Varhany (předchozí, pokračování)

Inzerce

K jubilejním oslavám Sv.-Václavským, Editio Cyril

Číslo 1929/3-4

Upozornění předplatitelům!, Administrace a nakladatelství

Inzerce

Pozvání k řádné valné hromadě Obecné Jednoty Cyrilské, Wünsch Ant., Müller Václav

Mistr Jos. C. Sychra sedmdesátníkem (předchozí)

Naše jubilea

Půlstoletí církevní hudby v Čechách, Perlík Romuald Rud. Dr. (předchozí, pokračování)

O skladbách J. D. Zelenkových, Trolda E. Dr. (předchozí, pokračování)

Jan Lohel Öhlschlägel (1724 - 1788), Perlík Romuald Rud. Dr. (předchozí, pokračování)

Malé, tak zvané "chorální" varhany na Strahově (obrázek)

Jubileum "Motu propria" papeže Pia X. (předchozí)

Činnost Cyrilská

Úřední zprávy

Osobní

Temný koutek

Z hudebního ruchu v cizině

Úmrtí

Varhany (předchozí)

Inzerce

K jubilejním oslavám Sv.-Václavským, Editio Cyril

Inzerce

Číslo 1929/5

Upozornění předplatitelům!, Administrace a nakladatelství

Jeho Svatost papež Pius XI. (obrázek)

Konstituce apoštolská o liturgii, o zpěvu řehoř. a hudbě církevní ... (pokračování)

Pout svatojanská, Sychra J. C.

Naše jubilea

Půlstoletí církevní hudby v Čechách, Perlík Romuald Rud. Dr. (předchozí)

Zápis o řádné valné hromadě Obecné Jednoty Cyrilské, Dušek Jaroslav

Jednatelská zpráva Obecné Jednoty Cyrilské za rok 1928

O skladbách J. D. Zelenkových, Trolda E. Dr. (předchozí, pokračování)

Činnost Cyrilská

Inzerce

K jubilejním oslavám Sv.-Václavským, Editio Cyril

Číslo 1929/6

Upozornění předplatitelům!, Administrace a nakladatelství

Inzerce

Vítáme Vás!

Mistr Sychra Cyrilským Jednotám k jubileu (Heslo Cyrilské), Sychra J. C.

k jubileu Obecné Jednoty Cyrilské

Konstituce apoštolská o liturgii, o zpěvu řehoř. a hudbě církevní ... (předchozí, pokračování)

Antonín Dvořák, Foerster J. B.

Jednatelská zpráva Obecné Jednoty Cyrilské za rok 1928 (pokračování)

Jubilejní sjezd Obecné Jednoty Cyrilské

Jednatelská zpráva Obecné Jednoty Cyrilské za rok 1928, Müller Václav (předchozí)

Výroční zpráva o Varhanických kursech Obecné Jednoty Cyrilské, Říhovský V.

O skladbách J. D. Zelenkových, Trolda E. Dr. (předchozí, pokračování)

Fuga, Klement Josef

Činnost Cyrilská

Úřední zprávy

Něco také pro nás

Zprávy osobní

Literatura

Inzerce

Akademie křesťanská

Číslo 1929/7-8

Upozornění předplatitelům!, Administrace a nakladatelství

Inzerce

Jubilejní sjezd Cyrilských Jednot (pokračování)

O chorálu sv,-Řehořském, Müller Vác. (pokračování)

Fuga, Klement Josef (předchozí, pokračování)

O skladbách J. D. Zelenkových, Trolda E. Dr. (předchozí, pokračování)

Ach, nejsem hoden, Sauer Bruno

O skladbách J. D. Zelenkových, Trolda E. Dr. (předchozí)

Skladby Mistra Sychry

Seznam církevních skladeb Brunona Sauera, Perlík Romuald Dr.

Činnost Cyrilská

Úmrtí

Z časopisů

Inzerce

Doplněný seznam hudebnin k oslavám sv.-Václavským, Editio Cyril

Číslo 1929/9-10

Upozornění předplatitelům!, Administrace a nakladatelství

Inzerce

Aribiskupská konsistoř v Praze-IV, Opatrný Dr.

Konstituce apoštolská o liturgii, o zpěvu řehoř. a hudbě církevní ... (předchozí)

Jos. Boh. Foerster, Štikar P. J.

Tak mluví Foerster, Štikar P. J.

Jubilejní Sjezd Cyrilských Jednot, Wünsch Antonius (předchozí, pokračování)

Lidový zpěv, Perlík Rom. R. Dr.

Výstava životního skladatelského díla Vojt. Říhovského, Dušek Jaroslav

Půlstoletí církevní hudby v Čechách, Perlík Romuald Rud. Dr.

Fuga, Klement Josef (předchozí)

Našim čtenářům!, Redakce Cyrila

Činnost Cyrilská

Inzerce

Akademie křesťanská