Přehled ročníků


Přehled ročníků:

1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1946, 1947, 1948

Titulní strana ročníku

Obsah

Číslo 1930/1-2

Upozornění předplatitelům!, Administrace a nakladatelství

Inzerce

Úvodem k LVI. ročníku "Cyrila", Redakce "Cyrila"

Původní slova svatováclavského chorálu - a modlitba k sv. Václavu ..., Mergl Alois. Chicago

Cyrilské hnutí v uplynulém půlstoletí, Perlík Romuald R. Dr.

O skladbách J. D. Zelenkových, Trolda E. Dr. (předchozí, pokračování)

Jan Lohel Öhlschlägel (1724 - 1788), Perlík Rom. Rud. Dr. (předchozí)

O chorálu sv.-Řehořském, Müller Václav (předchozí)

Jubilejní Sjezd Cyrilských Jednot, Dušek J. (předchozí)

Pange lingua, Vrutický Josef

Činnost Cyrilská

Upozornění a pokyny Cyrilským Jednotám

Z hudebnho ruchu v cizině

Zprávy osobní (Jubileum - Jan Ev. Zelinka)

Zprávy o úmrtí

Duchovní skladby pro svatý Týden a Velikonoce, nakladatelství - Editio Cyril - administrace

Inzerce

Číslo 1930/3-4

Upozornění předplatitelům!, Administrace a nakladatelství

Inzerce

Pozvání k řádné valné hromadě Obecné Jednoty Cyrilské, Müller Václav, Dušek Jar.

Cyrilské Čestné Diplomy, Dušek Jaroslav

Liturgické úvahy, Bouzek J.

Dr. Karel Weinmann, Vacek Václav Jaroslav

O skladbách J. D. Zelenkových, Trolda E. Dr. (předchozí, pokračování)

Doslov k cyrilskému sjezdu, Zástěra Jos. Kl.

Činnost Cyrilská

Naše hudební příloha

Z hudebnho ruchu v cizině

Z cizích myšlenek pro nás

Varhany

Zvony. Zvony

Zprávy o úmrtí

Listárna redakce

Missa de Angelis (titulní strana), upr. Stanovský O. Dr.

Missa de Angelis

Duchovní skladby pro Májové pobožnosti a pro měsíc červen, Editio Cyril

Inzerce

Číslo 1930/5-6

Upozornění předplatitelům!, Administrace a nakladatelství

Inzerce

Biskupské konsistoře

Důstojným farním úřadům a všem příznivcům posvátného zpěvu...

Nejdůstojnější arcib. konsistoř o církevní hudbě

Liturgické úvahy II, Bouzek J.

Jednatelská zpráva Obecné Jednoty Cyrilské

Varhanické kursy, Říhovský Vojtěch

Zápis o řádné valné hromadě O. J. C., Kudlička Ant.

Do práce!, Hrbáček Jindřich

Před svatostánkem, Tregler Edv.

Staré a nové o církevní hudbě, Říhovský V. (pokračování)

O skladbách J. D. Zelenkových, Trolda E. Dr. (předchozí, pokračování)

Činnost Cyrilská

Zprávy úřední

Různé zprávy

Co se nám píše

Z círk. hud. ruchu v cizině

Latinské mše českých skladatelů; Pro měsíc červenec, Editio Cyril

Inzerce

Číslo 1930/7-8

První vydání chorální mše rozebráno (Missa de Angelis)

Inzerce

Prázdninový Cyrilský Sjezd v Kroměříži, Boháč Jan prof.

Ke cvičení kostelních písní s lidem, Kuhn Jos.

Liturgické úvahy III., Bouzek J. Mnsgr.

Jednatelská zpráva Obecné Jednoty Cyrilské za rok 1929, Dušek Jar.

Koleda pro 2 hlasy s průvodem varhan, Händl Ign.

Staré a nové o církevní hudbě, Říhovský V. (předchozí)

II. Oříškový kánon. (Po převratu), Klement Josef (pokračování)

O skladbách J. D. Zelenkových, Trolda E. Dr. (předchozí, pokračování)

Činnost Cyrilská

Ze světa

Odpovědi na dotazy

Zprávy různé

Literatura

Pro posvátnou dobu vánoční doporučujeme, Editio Cyril

Inzerce

Číslo 1930/9-10

První vydání chorál. mše rozebráno! (Missa de Angelis), Editio Cyril

Inzeráty

Dr. Dobroslav Orel (portrét)

Univ. prof. Dr. Dobroslav Orel šedesátníkem, Boháč Jan prof.

Obecné Jednotě Cyrilské v Praze, Orel

Cyrilské Exercicie v Sušici, Dušek Jaroslav

Liturgické úvahy IV., Bouzek Jos.

II. Oříškový kánon. (Po převratu), Klement Josef (předchozí)

O skladbách J. D. Zelenkových (předchozí, pokračování)

Našim čtenářům! Všem přátelům snah cyrilských!, Redakce

Činnost Cyrilská

Co se nám píše

Z círk. hud. ruchu v cizině

Zprávy osobní

Zprávy o úmrtí

Zprávy různé

Literatura

Inzerce