Přehled ročníků


Přehled ročníků:

1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1946, 1947, 1948

Obsah

Titulní strana ročníku

Číslo 1931/1-2

Titulní strana

Inzerce

Úvodem k LVII. ročníku "Cyrila", Redakce "Cyrila"

Základní body apoštolské konstituce "Divini cultus" Pia XI., Reiser Beat. P. (pokračování)

Vojtěch Říhovský a jeho životní dílo, Dušek Jaroslav (pokračování)

Liturgické úvahy V., Bouzek Josef

Feuilleton (K čemu je časopis pro církevní hudbu?)

Krátké kapitoly o církevní hudbě, Říhovský Vojtěch (pokračování)

O skladbách J. D. Zelenkových, Trolda E. Dr. (předchozí, pokračování)

III. Finale (Cyrilská krise), Klement Jos. (pokračování)

Činnost Cyrilská

zemřel J. b. M. Msgre Josef Gross, biskup litoměřický

Zprávy úřední

Z círk. hud. ruchu v cizině

Zprávy osobní

Na okraj dnů (Co se nám píše)

I. Vánoce na pražských kůrech, Zástěra J. Kl. prof.

II. Slovo k řiditelům kůrů, -a

Varhany (pokračování)

Zvony

Zprávy různé

Úmrtí

Literatura

Inzerce

Číslo 1931/3-4

Titulní strana

Inzerce

Pozvání k řádné valné hromadě Obecné Jednoty Cyrilské, Dušek Jar., Müller Václav

Mistr Vojtěch Říhovský šedesátníkem, Boháč Jan prof.

Portrét V. Říhovského

Základní body apoštolské konstituce "Divini cultus" Pia XI., Reiser Beat. P. (předchozí, pokračování)

Vojtěch Říhovský a jeho životní dílo, Dušek Jaroslav (předchozí, pokračování)

Liturgické úvahy VI., Bouzek J. (pokračování)

III. Finale (Cyrilská krise), Klement Jos. (předchozí)

Mechanická hudba v kostele, Müller Václav (pokračování)

Jesu Kriste svátostný, Tregler Ed.

Krátké kapitoly o církevní hudbě, Říhovský Vojt. (předchozí, pokračování)

O skladbách J. D. Zelenkových, Trolda E. Dr. (předchozí, pokračování)

Činnost Cyrilská

Z círk. hud. ruchu v cizině

Na okraj dnů (Co se nám píše)

Zprávy domácí

Zprávy různé

Varhany (předchozí)

Literatura

Inzerce

Číslo 1931/5-6

Titulní strana

Inzerce

Základní body apoštolské konstituce "Divini cultus" Pia XI., Reiser Beat. P. (předchozí, pokračování)

Jednatelská zpráva Obecné Jednoty Cyrilské za rok 1930, Dušek Jar.

Zápis o valné hromadě Ob. Jed. Cyrilské, Kudlička Ant.

Liturgické úvahy VII., Bouzek J. (předchozí, pokračování)

Mechanická hudba v kostele, Müller Václav (předchozí, pokračování)

Vojtěch Říhovský a jeho životní dílo, Dušek Jaroslav (předchozí, pokračování)

O skladbách J. D. Zelenkových, Trolda E. Dr. (předchozí, pokračování)

Činnost Cyrilská

Zprávy úřední

Z círk. hud. ruchu v cizině

Zprávy osobní

Zprávy domácí

Zprávy různé

Úmrtí (Antonín Pecold)

Varhany

Poděkování

Zvony

Missa (XI.) in Dominicis infra annum, upr. Dr. O. Stanovský

Inzerce

Číslo 1931/7-8

Titulní strana

Všem farním jednotám Cyrilským

Vzpomínka na dr. Aloise Kolíska, R. Š.

Základní body apoštolské konstituce "Divini cultus" Pia XI., Reiser Beat. P. (předchozí, pokračování)

Krátké kapitoly o církevní hudbě, Říhovský Vojt. (předchozí, pokračování)

Mechanická hudba v kostele, Müller Václav (předchozí)

In festo omnium sanctorum - Kyrie, Voborský Karel

Liturgické úvahy VII., Bouzek Josef (předchozí)

O skladbách J. D. Zelenkových, Trolda E. Dr. (předchozí, pokračování)

Vojtěch Říhovský a jeho životní dílo, Dušek Jaroslav (předchozí, pokračování)

Činnost Cyrillská

Z círk. hud. ruchu v cizině

Zprávy osobní

Zprávy různé

Literatura

Inzerce

Číslo 1931/9-10

Titulní strana

Všem farním jednotám Cyrilským

In memoriam msgra. Václava Müllera, Hornov Vladimír

Kanovník msgr. Václav Müller, Boháč Jan

Václav Müller (portrét)

Základní body apoštolské konstituce "Divini cultus" Pia XI., Reiser Beat. P. (předchozí, pokračování)

Krátké kapitoly o církevní hudbě, Říhovský Vojt. (předchozí)

O skladbách J. D. Zelenkových, Trolda E. Dr. (předchozí, pokračování)

In festo omnium sanctorum - Offertorium, Voborský Karel

Vojtěch Říhovský a jeho životní dílo, Dušek Jaroslav (předchozí, pokračování)

Čtenářům "Cyrila" a přátelům ideií cyrilských, Dušek Jaroslav

Všem dioecesním a farním Jednotám Cyrilským!, Dušek Jaroslav

Činnost Cyrillská

Zprávy různé

Inzerce