Přehled ročníků


Přehled ročníků:

1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1946, 1947, 1948

Titulní strana ročníku

Obsah

Číslo 1932/1-2

Titulní strana

Inzerce

Jeho Excellence ndp. arcipiskup Dr. K. Kašpar (portrét)

Úvodní slovo do nového ročníku, Perlík Romuald R. Ph. Dr. univ. doc.

Pozvání k řádné valné hromadě Obecné Jednoty Cyrilské, Boháč Jan Msgr., Dušek Jar.

O Českém Kancionálu, Boháč Jan Nep. Msgre., Dušek Jaroslav

Josef Foerster, Foerster Jos. B.

O skladbách J. D. Zelenkových, Trolda E. Dr. (předchozí, pokračování)

František Xaver Brixy

Unifikace chrámového zpěvu slovenského, R. Š.

Jan Lohel Öhlschlägel (1724 - 1788), Perlík Romuald R. Dr. (pokračování)

Vojtěch Říhovský a jeho životní dílo, Dušek Jaroslav (předchozí, pokračování)

Půlstoletí církevní hudby v Čechách, Perlík Romuald R. Dr. (pokračování)

Píseň k blah. Anežce České, Sychra Jos. C.

In memoriam za biskupem Dr. Ant. Podlahou, R. P.

Varhanický kurs O. J. C. v Praze, Keller Jaroslav (pokračování)

Činnost Cyrillská

Z koncertního života

Varhany

Zvony

Literatura

Různé zprávy

Listárna a redakce

Inzerce

Číslo 1932/3-4

Titulní strana

Sdělení administrace, Administrace "Cyrila"

Vážené Obecné Jednotě Cyrilské, Dohalský Ant. Dr., Opatrný Dr.

Jednatelská zpráva Obecné Jednoty Cyrillské za rok 1931, Dušek Jaroslav

O Mozartovej cirkevnej tvorbe, Hudec K.

O skladbách J. D. Zelenkových, Trolda E. Dr. (předchozí, pokračování)

Richard Wagner a katol. hudba církevní

Ecce Sacerdos Magnus, Trumpus Jos.

Varhanický kurs O. J. C. v Praze, Keller Jaroslav (předchozí)

Vojtěch Říhovský a jeho životní dílo, Dušek Jaroslav (předchozí, pokračování)

Půlstoletí církevní hudby v Čechách, Perlík Romuald R. Dr. (předchozí, pokračování)

Jan Lohel Öhlschlägel (1724 - 1788), Perlík Romuald R. Dr. (předchozí, pokračování)

Instrukce o provádění posvátné hudby ve chrámech, Serafini G kard., Bruno G.

Činnost Cyrillská

Z koncertního života

Literatura

Různé zprávy

Úmrtí

Listárna redakce

Inzerce

Číslo 1932/5-6

Titulní strana

Inzerce

Charakter quintového intervalu v intonaci gregoriánského chorálu, Petr Bohumír Cyrill Dr.

O skladbách J. D. Zelenkových, Trolda E. Dr. (předchozí)

Jan Lohel Öhlschlägel (1724 - 1788), Perlík Romuald R. Dr. (předchozí)

Vojtěch Říhovský a jeho životní dílo, Dušek Jaroslav (předchozí, pokračování)

Půlstoletí církevní hudby v Čechách, Perlík Romuald R. Dr. (předchozí, pokračování)

Základní body apoštolské konstituce "Divini cultus" Pia XI., Reiser Beat. P. (předchozí, pokračování)

Varhanické kursy dočasně uzavřeny.

Činnost Cyrilská

Literatura

Inzerce

Číslo 1932/7-8

Titulní strana

Všem farním jednotám Cyrilským

Fond Msgra. Václava Müllera, Boháč Jan Nep. Msgre., Dušek Jaroslav

Quintový ambitus v melismatech chorálních introitů, Petr Bohumír Cyrill Dr.

Paběrky z kanonických visitací, Boček Karel Msgre

Palestrina, Hanáková Zdeňka

Půlstoletí církevní hudby v Čechách, Perlík Romuald R. Dr. (předchozí)

Základní body apoštolské konstituce "Divini cultus" Pia XI., Reiser Beat. P. (předchozí)

Vojtěch Říhovský a jeho životní dílo, Dušek Jaroslav (předchozí, pokračování)

Söhnerova publikace chorálního accompagnementu, Petr B. C. Dr.

Za zemřelým mistrem Eduardem Treglerem, Perlík dr. doc.

Činnost Cyrilská

Literatura

Úmrtí

Různé zprávy

Listárna a redakce

Inzerce

Číslo 1932/9-10

Titulní strana

Inzerce

Pozvání k řádné valné hromadě Obecné Jednoty Cyrilské, Boháč Jan, Dušek Jar.

Otázky církevní hudby, Prečan Leop. Dr.

Problém klasifikace hlavních modifikací gregoriánských paleotypů, Petr Bohumír Cyril Dr.

Vánoční oratoria Jana Lohelia Öhlschlägela, Perlík R. Dr.

Soupis čsl. hudebnin, Bošek V. Juc.

Otázky moderní varhanní architektury a techniky, Petr Bohumír Cyril Dr.

Vojtěch Říhovský a jeho životní dílo, Dušek Jaroslav (předchozí)

Za zemřelým katechetou Janem Haklem, Boček Karel Msge

Hájkův Fond při Obecné jednotě Cyrilské v Praze, Boháč Jan, Dušek Jaroslav

Závěrem k 58. ročníku, Perlík Romuald Rud.

Upozornění

Výnosy a zprávy úřední

Činnost Cyrilská

Varhany

Literatura

Různé zprávy

Listárna redakce

Inzerce