Přehled ročníků


Přehled ročníků:

1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1946, 1947, 1948

Titulní strana ročníku

Obsah

Číslo 1936/1-2

Titulní strana

Obsah

Upozornění P. T. odběratelům Cyrila!

Prof. Karel Douša šedesátníkem, Pertlíček Karel

Liturgický zpěv v době apoštolské, Štěpán Michalovič (pokračování)

Augustiniáni a hudba, Trolda E. (pokračování)

Korpus varhanních prospektů chrámových, Petr Bohumír

Cyrilské jednoty a liturgie, Dušek Jaroslav (pokračování)

Píseň posvátná na prvním českém katolickém rozhlase vzdělávacím, Mergl Alois (Chicago)

Karlu Loškovi na hrob, Boček Karel

Několik církevně-hudebních obrázků, Říhovský V. (pokračování)

Činnost cyrilská

Literatura

Různé zprávy

Duchovní skladby pro Svatý týden a Velikonoce, Editio Cyril

Inzerce

Číslo 1936/3-4

Titulní strana

Obsah

Upozornění P. T. odběratelům Cyrila!

Příprava k novému vydání českého kancionálu

Liturgický zpěv v době apoštolské, Štěpán Michalovič (předchozí)

Augustiniáni a hudba, Trolda E. (předchozí)

Z dopisu dra Jana Theobalda Helda Antonínovi Raabovi, purkmistrovi v Třebenicích, Květ Jindřich

Komu také děkovati za P. Křížkovského (Starobrněnský opat Cyril Fr. Napp.), Zlámal B. (pokračování)

Jednatelská zpráva k valné hromadě Ob. Jednoty Cyrilské za správní rok 1935, Dušek Jaroslav

Rudolf Procházka, E. T.

Václav Flegl, ředitel kůru arciděkan. chrámu Páně v Domažlicích, šedesátníkem, J. E.

Několik církevně-hudebních obrázků, Říhovský V. (předchozí)

Rozhovor o chorálu, V. Ř.

Činnost cyrilská

Literatura

Různé zprávy

Upozornění!, Perlík Romuald R. Dr.

Inzerce

Přihláška k odběru sborníku na pamět 125 let konservatoře v Praze (dopis)

Hospodine, Bože náš, Blatník Ladislav Dr.

Číslo 1936/5-6

Titulní strana

Obsah

Liturgii Církve intonoval Duch Svatý, Sv. Bernardin

Proč zůstává řehořský zpěv nepochopen, Tichý O. A.

Komu také děkovati za P. Křížkovského (Starobrněnský opat Cyril Fr. Napp.), Zlámal B. (předchozí, pokračování)

Cyrilské jednoty a liturgie, Dušek Jaroslav (předchozí, pokračování)

Josef Winter, Říhovský V.

Dómští vrabci (feuilleton), Hudec Konstantin Dr.

Něco o mešních responsoriích, Říhovský V.

Direktář pro ředitele kůru, Štikar J. P. (pokračování)

Činnost cyrilská

I. Pražská pouť do pam. svatyně Mariánské v klínu Jiz. hor v Hejnici u Frydlandu

Varhany

Různé zprávy

Listárna redakce

Inzerce

Číslo 1936/7-8

Titulní strana

Obsah

Všem Farním Jednotám Cyrilským

Vyznamenání Antonína Wünsche

Komu také děkovati za P. Křížkovského (Starobrněnský opat Cyril Fr. Napp.), Zlámal B. (předchozí)

Ustanovení druhé synody brněnské o reformě posvátné hudby, Štikar J. P.

Musica sacra, Říhovský Vojtěch

"Jest žádoucno", Boček Karel

Cyrilské jednoty a liturgie, Dušek Jaroslav (předchozí, pokračování)

O harmonisaci gregoriánského chorálu, Tichý O. A.

První pražská pout do Hejnice, Dušek Jaroslav

"K zlatému jubileu", Pobuda Karel

Padesát let Farní Jednoty Cyrilské na Březových Horách, Dušek Jaroslav

Direktář pro ředitele kůru, Štikar J. P. (předchozí, pokračování)

Činnost cyrilská

Varhany

Literatura

Listárna redakce

Inzerce

Číslo 1936/9-10

Titulní strana

Obsah

Soutěž na novou mešní píseň mariánskou, Boháč Jan Nep. Msgre., Dušek Jaroslav

Slováci na pražské konservatoři, Zagiba František

Apoštolát zpěvu, Zástěra J. K.

Ze starých zlatých časů, Říhovský Vojtěch

Cyrilské Jednoty a liturgie, Dušek Jaroslav (předchozí, pokračování)

Seznam skladeb Josefa Wintra, Říhovský V.

Jan Kovářík, Mergl Alois

Smlouva s ředitelem kůru-varhaníkem, Dušek Jaroslav

Direktář pro ředitele kůru, Štikar J. P. (předchozí, pokračování)

Činnost cyrilská

Varhany

Různé zprávy

Hudebniny

Časopisy

Listárna redakce

Inzerce

Pro posvátnou dobu vánoční doporučujeme, Editio Cyril