Přehled ročníků


Přehled ročníků:

1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1946, 1947, 1948

Titulní strana ročníku

Obsah

Číslo 1937/1-2

Titulní strana

Obsah

Inzeráty

Soutěž na mariánskou mešní píseň

Žďárský antifonář, Pokorný Fr. (pokračování)

Umění spojuje celý svět... (citáty), Beethoven Lud. v.

O toninách gregoriánského chorálu, Tichý O. A.

Hudba ... (citát), Nietsche Friedr.

Cyrilské Jednoty a liturgie, Dušek Jaroslav (předchozí, pokračování)

"Rytmus?", Boček Karel

Direktář pro ředitele kůru, Štikar J. P. (předchozí, pokračování)

Nové vydání Českého kancionálu, Dušek Jaroslav

Hudební umění... (citáty), Hiller Ferd.

Činnost cyrilská

Radio

Varhany

Literatura

Různé zprávy

Duchovní skladby pro Svatý týden a Velikonoce, Editio Cyril

Inzerce

Duchovní skladby pro májové pobožnosti, Editio Cyril

Inzerce

Číslo 1937/3-4

Titulní strana

Obsah

Novinka Editio Cyril

Upozornění P. T. odběratelům Cyrila!, Administrace Cyrila

Jmenování Msgra Jana Boháče

Žďárský antifonář, Pokorný F. (předchozí, pokračování)

Jednatelská zpráva k valné hromadě Ob. Jednoty Cyrilské za správní rok 1936, Dušek Jaroslav

Účast lidu na liturgii, Říhovský Vojtěch

K hudebnímu programu velehradského milenia roku 1863, Zlámal B. (pokračování)

Direktář pro ředitele kůru, Štikar J. P. (předchozí, pokračování)

Činnost cyrilská

Různé zprávy

Hudebniny

Listárna redakce

Latinské mše českých skladatelů

Inzerce

Číslo 1937/5-6

Titulní strana

Obsah

Inzerce

Žďárský antifonář, Pokorný Fr. (předchozí, pokračování)

Řehořský chorál, Orel Dobroslav Dr.

Cyrilské Jednoty a liturgie, Dušek Jaroslav (předchozí, pokračování)

K hudebnímu programu velehradského milenia roku 1863, Zlámal B. (předchozí)

Šedesátiny kons. rady P. V. Zapletala, katechety v Kroměříži

Direktář pro ředitele kůru, Štikar J. P. (předchozí, pokračování)

Tremolový bacil, Novák Antonín

Činnost cyrilská

Zvony

Radio

Literatura

Různé zprávy

Kvitování sbírek

Inzerce

Číslo 1937/7-8

Titulní strana

Obsah

Všem Farním Jednotám Cyrilským ...

In memoriam (J. K. Hájek)

Žďárský antifonář, Pokorný Fr. (předchozí, pokračování)

Zpěváci kostela Bl. P. Marie Lurdské v Chicagu, Mergl Alois

Lidová píseň duchovní v našich chrámech, Zástěra Josef Kl. (pokračování)

Cyrilské Jednoty a liturgie, Dušek Jaroslav (předchozí, pokračování)

Mediatio correpta, Boček Karel

Direktář pro ředitele kůru, Štikar J. P. (předchozí, pokračování)

Z denní korespondence, Říhovský Vojtěch

Činnost cyrilská

Literatura

Různé zprávy

Inzerce

Pro posvátnou dobu vánoční doporučujeme, Editio Cyril

Číslo 1937/9-10

Titulní strana

Obsah

P. T. odběratelům a čtenářům časopisu Cyril

Žďárský antifonář, Pokorný Fr. (předchozí)

Lidová píseň duchovní v našich chrámech, Zástěra Josef Kl. (předchozí)

Z české barokní hudby, Trolda E. Dr.

Cyrilské Jednoty a liturgie, Dušek Jaroslav (předchozí)

Direktář pro ředitele kůru, Štikar J. P. (předchozí, pokračování)

Činnost cyrilská

Radio

Literatura

Varhany

Gramofon

S kruchty a podia

Hovorna

Duchovní skladby pro Svatý týden a Velikonoce, Editio Cyril

Inzerce

Liturgické chorální knihy Editio Vaticana, Editio "Cyril"