Přehled ročníků


Přehled ročníků:

1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1946, 1947, 1948

Titulní strana ročníku

Obsah

Číslo 1938/1-2

Titulní strana

Obsah

Novinka Editio Cyril

Upozornění P. T. odběratelům Cyrila!

Vincenzo Albrici, Trolda E.

O významu zpívání mezza voce ve zkoušce, Říhovský Vojtěch

Nejvyšší hudební vzdělání ... (citát), Hiller Ferdinand

Adventní hudba v Čechách, Trolda E.

Hudba chrámová jindy a nyní, Procházková Malvina (pokračování)

Stanovy Obecné Jednoty Cyrilské v Praze

Hudba chrámová jindy a nyní, Procházková Malvina (předchozí)

Direktář pro ředitele kůru, Štikar J. P. (předchozí, pokračování)

Okénko na chrámový kůr, Trolda E. Dr.

Činnost cyrilská

S kruchty a podia

Různé zprávy

Literatura

Liturgické chorální knihy Editio Vaticana, Editio "Cyril"

Duchovní skladby pro Svatý týden a Velikonoce, Editio Cyril

Inzerce

Aria de Sancto Spiritu (titulní strana), Albrici Vincenzo (upr. Dr. Emil Trolda)

Aria de S. Spiritu, Albrici Vincenzo

Číslo 1938/3-4

Titulní strana

Obsah

K oslavám sv. Cyrila a Metoda, Editio Cyril

Božo wěčny, smil so nad nami!, Srba Ant.

Základní požadavky církevní hudby, Čala Antonín P. Dr.

Církevně-hudební úryvky, Říhovský Vojtěch (pokračování)

Vznešenost umění ... (citát), Goethe Joh. Wolfg.

Jednatelská zpráva k valné hromadě Ob. Jednoty Cyrilské za správní rok 1937, Dušek Jaroslav

Hudobné pamiatky kapitulskej knižnice v Rožňave, Zagiba František Dr. (pokračování)

Za prof. Josefem Solnařem, Lišková Marie

Jak sbližuje hudba národy, Dušek Jaroslav

citát, Liszt František

Direktář pro ředitele kůru, Štikar J. P. (předchozí)

Činnost cyrilská

Radio

Varhany

Hudebniny

Literatura

S kruchty a podia

Různé zprávy

Hovorna

Latinské mše českých skladatelů

Inzerce

Číslo 1938/5-6

Titulní strana

Obsah

K slavnostem 28. října, Editio Cyril

Vzmik písně "Svatý Václave", Orel Dobroslav Dr.

Barokní hudba a liturgie, Tichý Otto Albert

Hudobné pamiatky kapitulskej knižnice v Rožňave, Zagiba František Dr. (předchozí)

Církevněhudební úryvky, Říhovský Vojtěch (předchozí, pokračování)

Stanovy Farní Jednoty Cyrilské

Milosrdní bratři a hudba, Trolda E. Dr. (pokračování)

Činnost cyrilská

Hudebniny

Varhany

Různé zprávy

Hovorna

Listárna redakce

Duchovní skladby k oslavám patrona země české sv. Václava

Inzerce

Liturgické chorální knihy Editio Vaticana

Číslo 1938/7-8

Titulní strana

Obsah

Všem Farním Jednotám Cyrilským

Balada psaná svatému Václavu, dědici Ceské země, Vrchlický Jaroslav

O Františka Picku, Štikar Jan P.

Vzpomínka na Františka Picku, ředitele kůru u sv. Jiljí, Khodl František Jan

Ze života hudebního skladatele Františka Picky, Pracházková Malvína (pokračování)

František Picka v mých vzpomínkách, Sychra Cyril

Pickovy skladby církevní, Štikar Jan P. (pokračování)

Ze vzpomínek na Františka Picku, Říhovský Vojtěch

Seznam skladem Františka Picky, Marková Ludmila (pokračování)

Milosrdní bratři a hudba, Trolda E. Dr. (předchozí)

Činnost cyrilská

Hudebniny

Literatura

S kruchty a podia

Hovorna

Různé zprávy

Listárna redakce

Inzerce

Pro posvátnou hudbu vánoční doporučujeme

Číslo 1938/9-10

Titulní strana

Obsah

Kvitování sbírek

Momentky ze života Pickova, Khodl F. J.

Pickovy skladby církevní, Štikar Jan P. (předchozí)

Pickovy skladby církevní (pokračování), Štikar J. P.

Ze života hudebního skladatele Františka Picky, Procházková Malvina (předchozí)

Klasobraní o Pickovi, Štikar J. P.

Seznam skladem Františka Picky, Marková Ludmila (předchozí)

Církevněhudební úryvky, Říhovský Vojtěch (předchozí, pokračování)

Radio

Listárna redakce

Hudební novinky

Duchovní skladby pro Svatý týden a Velikonoce

Inzerce