Přehled ročníků


Přehled ročníků:

1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1946, 1947, 1948

Titulní strana ročníku

Obsah

Číslo 1939/1-2

Titulní strana

Obsah

Upozornění P. T. odběratelům Cyrila!

Vzpomínka na Pia XI.

Něco o improvizaci, Tichý Otto Albert

Ředitelé kůrů a varhaníci, Čala Antonín P. Dr.

Církevně hudební úryvky, Říhovský Vojtěch (předchozí)

Cyrilské Jednoty a liturgie, Dušek Jaroslav (pokračování)

Vánoční liturgické zpěvy, Šamanová Růžena

Nový kancionál olomoucké arcidiecése, Divina Theodor

Duchovní hudba v radiu, Sychra Cyril

Činnost cyrilská

S kruchty a podia

Radio

Literatura

Ave Maria, Picka František

O sanctissima, Picka Fr. (harmonizoval)

Liturgické chorální knihy Editio Vaticana

Inzerce

Číslo 1939/3-4

Titulní strana

Obsah

Duchovní skladby k oslavám patrona země české sv. Václava

Svátek Moravy

Karel Stecker v hudbě církevní, Sychra Cyril Dr. (pokračování)

Jednatelská zpráva k valné hromadě Ob. Jednoty Cyrilské za správní rok 1938, Dušek Jaroslav

K Josefu Nešverovi, Sychra Cyril Dr.

Za Antonínem Dvořákem, Sychra Cyril Dr.

Činnost cyrilská

Radio

S kruchty a podia

Různé zprávy

Hlídka stavovská

Listárna redakce

Venceslae. memor esto, Cmíral Adolphus

Latinské mše českých skladatelů

Číslo 1939/5-7

Titulní strana

Obsah

Perlát Frá Josef Hamršmíd

Karel Stecker v hudbě církevní, Sychra Cyril Dr. (předchozí, pokračování)

Feuilleton Svatováclavský

Dějiny varhan u Matky Boží před Týnem v Starém městě pražském, Němec Vladimír

Činnost cyrilská

S kruchty a podia

Radio

Hudebniny

Literatura

Hovorna

Vánoční Písně, Boháč Jan Nep.

Foerstrova čítanka, Bartoš Josef

Pro posvátnou hudbu vánoční doporučujeme

Inzerce

Číslo 1939/8-10

Titulní strana

Obsah

J. B. Foerstera hudba duchovní a církevní, Sychra Cyril Dr. (pokračování)

Cyrilské Jednoty a liturgie, Dušek Jaroslav (předchozí)

Hudba v staré české škole, Klíma Jiří V. Doc. Dr.

Hudba v staré české škole (pokračování), Klíma Jiří V. Doc. Dr.

František Hruška, Sychra Cyril Dr.

Sjednocení kostelního zpěvu lidového

Činnost cyrilská

Radio

S kruchty a podia

Literatura

Hudebniny

Různé zprávy

Varhany

Hovorna

Vánoční koleda, Klíma Jiří V.

Duchovní skladby pro májové pobožnosti

Inzerce