Přehled ročníků


Přehled ročníků:

1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1946, 1947, 1948

Číslo 1941/1-2

Nejdůstojnější biskupské episkopáty do vínku 67. roč. časopisu "Cyril"

Na prahu nového, šedesátého sedmého ročníku!

Jesuité a hudba, Trolda E. Dr. (předchozí, pokračování)

Sedmdesátiny Vojtěcha Říhovského, Dušek Jaroslav

Josef Leopold Zvonař a církevní hudba, Cmíral Adolf (pokračování)

Nejstarší dochované varhany v Kutné Hoře, Tomší Luba

Josef Omáčka, Mayer Miroslav

Činnost cyrilská

Radio

S kruchty a podia

Literatura

Různé zprávy

Číslo 1941/3-4

Úmrtí Dra Karla kardinála Kašpara

Tři neznámé svatojanské skladby Jakuba Jana Ryby, Němeček Jan

Hudební skladby - a metronom, Zapletal Vojtěch

Josef Leopold Zvonař a církevní hudba, Cmíral Adolf (předchozí, pokračování)

Jaromír Hruška, Sychra Cyril Dr.

Vojtěch Říhovský a jeho životní dílo, Dušek Jaroslav (pokračování)

Artikule obnovené tovaryšstva literátského z roku 1637, Veselý Ignác Dr.

Jesuité a hudba, Trolda E. Dr. (předchozí, pokračování)

Činnost cyrilská

Varhany

Hudebniny

Číslo 1941/5-6

Jiřík Ignác Linka, Boháč Jan

Jednatelská zpráva k valné hromadě Ob. Jednoty Cyrilské za správní rok 1940, J. D.

Jesuité a hudba, Trolda E. Dr. (předchozí, pokračování)

Hudební tradice v Bakově nad Jizerou

Vojtěch Říhovský a jeho životní dílo, Dušek Jaroslav (předchozí, pokračování)

Činnost cyrilská

S kruchty a podia

Literatura

Číslo 1941/7-10

Dvořákova hudba duchovní a církevní, Sychra Cyril Dr.

Španělská hudba v Čechách, Trolda Emil Dr.

Lisztova hudba duchovní a církevní, Sychra Cyril Dr.

Vojtěch Říhovský a jeho životní dílo, Dušek Jaroslav (předchozí)

K letošní reprodukci Dvořákových duchovních a církevních děl, Sychra C. Dr.

Josef Leopold Zvonař a církevní hudba, Cmíral Adolf (předchozí)

Pourtalésův "Franz Liszt", Sychra Cyril Dr.

Dva staré hudební nástroje na třeboňském děkanství, Hašek Vladimír Dr.

A. Dvořák a J. B. Foerster, Sychra Cyril Dr.

Jesuité a hudba, Trolda E. Dr. (předchozí)

Chrámový zpěv a hudební kultura, Tichý O. A.

Činnost cyrilská

S kruchty a podia

Hudebniny

Literatura

Latinské mše českých skladatelů