Přehled ročníků


Přehled ročníků:

1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1946, 1947, 1948

Číslo 1942/1-4

Obergruppenführer Heydrich zemřel na následky vražedného útoku

Za prof. Dr. Dobroslavem Orlem, Hornov Vladimír

Dru Dobroslavu Orlovi in memoriam, C. S.

Oltář a chór, Lišková Marie

Chorál a liturgie, Zapletal Vojtěch

Wolfgang Amadeus Mozart, Sychra Cyrill Dr.

Fotografování zpívaných samohlásek, Šafránek Jaroslav Dr.

Profesor Dr. Dobroslav Orel zemřel, Vaněk Fr. B. Msgre

Jak harmonizovati lidové písně chrámové?, Tichý Otto Albert

Jeden zdroj umění, Foerster Jos. B.

"Valašská jitřní" Jaroslava Křičky, Fialka Jar. Dr.

K šedesátinám prof. konservatoře hudby Adolfa Cmírala, Jeřábková-Kašparová Marie

Ohlas chrámového zpěvu v lidové písni české, Srba Ant.

Beethovenova "Missa solemnis", Sychra Cyrill Dr.

Jednatelská zpráva k valné hromadě Ob. Jednoty Cyrilské za správní rok 1941, J. D.

Dětské sbory, Lišková Marie

Caveant consules!, Štikar J. P.

Mysterium "Planctus Mariae", Zapletal Vojtěch

Karel Stecker v hudbě církevní, Sychra Cyrill Dr. (předchozí, pokračování)

Dopis pp. ředitelům kůru, Říhovský Vojtěch

Činnost cyrilská

Hlídka stavovská

Literatura

S kruchty a podia

Hovorna

Listárna redakce

Číslo 1942/5-6

Prof. PhDr Dobroslav Orel, Sychra Cyrill (pokračování)

Do boje za staré varhany, Němec Vladimír

Pečujte o hudební archivy!, Dušek Jaroslav

Jaký má býti dirigent chrámového sboru?, Tichý Otto Albert

Činnost cyrilská

Hlídka stavovská

Číslo 1942/7-10

Prof. PhDr Dobroslav Orel, Sychra Cyrill (předchozí)

K večeru, Hornof Vladimír

Varhaník a regenschori Antonín Ledvina, Dostál Jiří

Josef Nešvera, Sychra Cyrill Dr.

Proč studovati chorál?, Tichý Otto Albert

Karel Stecker v hudbě církevní, Sychra Cyrill Dr. (předchozí)

Nový mešní formulář, Štikar J. P.

Činnost cyrilská

Různé zprávy

Hovorna

Literatura

Duchovní skladby pro Sv. týden a Velikonoce

Duchovní skladby pro májové pobožnosti